Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ VI)
Theo quy định của Đạo luật Công nghiệp Dầu khí mới (PIA), Cơ quan Điều tiết Dầu khí Trung nguồn và Hạ nguồn Nigeria (Cơ quan) cũng là cơ quan quản lý về vấn đề cạnh tranh và ngăn cản hành vi cản trở cạnh tranh. Ủy ban Điều tiết Dầu khí Thượng nguồn (Ủy ban) và Cơ quan Điều tiết Dầu khí Trung nguồn và Hạ nguồn là hai cơ quan quản lý về việc chấm dứt hoạt động và thu dọn các cơ sở dầu khí, phê duyệt kế hoạch quản lý môi trường tại các dự án dầu khí thượng nguồn và trung nguồn.


Hệ thống đường ống dẫn dầu và khí của Nigeria dự kiến sẽ đóng góp tới 35% tổng số đường ống dẫn dầu và khí ở châu Phi vào năm 2023. Ảnh: GlobalData.com.

B. Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng về điều hành và quản lý

4. Các quy định về cạnh tranh và ngăn chặn hành vi cản trở cạnh tranh Cơ quan Điều tiết Dầu khí Trung nguồn và Hạ nguồn Nigeria có quyền đưa ra các quy định về cạnh tranh và ngăn chặn các hành vi cản trở cạnh tranh trong hoạt động dầu khí trung nguồn và hạ nguồn, có thể giám sát và xác định xem hành vi nào của người được cấp phép hoặc bất kỳ người nào khác đang hoạt động, hoặc có ý định hoạt động, trong lĩnh vực dầu khí trung nguồn và hạ nguồn, có thể làm giảm sự cạnh tranh hoặc dẫn đến sự thống trị thị trường.

5. Ngừng hoạt động và từ bỏ các cơ sở dầu khí

PIA quy định việc chấm dứt hoạt động và thu dọn các cơ sở dầu khí trên đất liền và ngoài khơi phù hợp với các hướng dẫn do Ủy ban Điều tiết Dầu khí Thượng nguồn hoặc Cơ quan Điều tiết Dầu khí Trung nguồn và Hạ nguồn có thẩm quyền ban hành.

PIA cũng quy định rằng bên thuê/bên được cấp phép phải thiết lập và duy trì một quỹ chấm dứt hoạt động và thu dọn cơ sở dầu khí do một tổ chức tài chính không phải là chi nhánh của bên thuê hoặc bên được cấp phép nắm giữ. Căn cứ theo Đạo luật, quỹ chấm dứt hoạt động và thu dọn cơ sở dầu khí sẽ chỉ được sử dụng để thanh toán cho các chi phí quỹ chấm dứt hoạt động và thu dọn mỏ.

Các khoản đóng góp vào quỹ sẽ được phép khấu trừ chi phí và khấu trừ thuế. Phần thặng dư của quỹ sau khi quỹ chấm dứt hoạt động và thu dọn mỏ sẽ được coi là thu nhập phân chia sản phẩm hoặc thuế.


Nhà máy xử lý khí đốt (IGHF) Oredo tại Olongbo, bang Edo, Nigeria. Ảnh: NNPC.

6. Các quy định về quản lý môi trường

Mục 102 quy định rằng người được cấp phép hoặc người có hợp đồng thuê tham gia vào các hoạt động dầu khí thượng nguồn hoặc trung nguồn trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm kể từ ngày được cấp giấy phép hoặc hợp đồng thuê có hiệu lực, phải trình lên Ủy ban Điều tiết Dầu khí Thượng nguồn hoặc Cơ quan Điều tiết Dầu khí Trung nguồn và Hạ nguồn (tùy từng trường hợp thượng nguồn hay trung nguồn) có thẩm quyền để phê duyệt kế hoạch quản lý môi trường đối với các dự án được yêu cầu phải có đánh giá tác động môi trường.

Kế hoạch quản lý môi trường sẽ được phê duyệt nếu tuân thủ các Đạo luật Môi trường có liên quan và người nộp đơn có năng lực phục hồi và quản lý các tác động tiêu cực đến môi trường.

7. Tham vấn trước khi ban hành các quy định hành chính

PIA yêu cầu Ủy ban và Cơ quan có thẩm quyền tham vấn các bên liên quan trước khi hoàn thiện hoặc sửa đổi bất kỳ quy định nào. Các bên liên quan sẽ bao gồm người có hợp đồng thuê, người được cấp phép, người có giấy phép có thể chịu tác động của các quy định và những người khác có thể quan tâm đến quy định được đề xuất. (Còn nữa)

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí Nigeria 2021 (Kỳ I)

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ II

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ III)

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ IV)

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ V)


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​