ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Đầu tư xây dựng các nhà máy điện là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng cao để phát triển kinh tế. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã và đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực sản xuất điện và nhanh chóng trở thành nhà sản xuất điện lớn thứ 2 của Việt Nam.

Năm 2007, Tập đoàn đã thành lập Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và các Ban Quản lý dự án (QLDA) để quản lý đầu tư xây dựng và vận hành các Dự án điện theo nhiệm vụ Chính phủ giao.

Đến nay, các đơn vị đã làm chủ được công tác vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các Nhà máy điện khí, thủy điện và từng bước chuẩn bị cho công tác vận hành, các Nhà máy điện than. Công tác quản lý đầu tư xây dựng các nhà máy điện cũng đã được đặc biệt chú trọng, được sự chỉ đạo nhất quán, có hiệu quả từ Lãnh đạo Tập đoàn đến các Ban chuyên môn và các Ban QLDA.

Tập đoàn đã đưa vào vận hành an toàn, hiệu quả 04 Nhà máy nhiệt điện khí, 02 Nhà máy thủy điện, 01 Nhà máy nhiệt điện than với quy mô công suất 4.205 MW (Cà Mau 1& 2: 1500 MW, Nhơn Trạch 1: 450 MW, Nhơn Trạch 2: 750 MW, Thủy điện Hủa Na 180 MW, Đăkđrinh 125 MW và NMNĐ Vũng Áng 1: 1.200 MW), góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, đặc biệt trong các tháng mùa khô.

Tập đoàn đang tập trung đẩy nhanh tiến độ và thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ 04 Dự án Nhiệt điện Than đã được Chính phủ giao (Long Phú 1, Sông Hậu 1, Thái Bình 2).

Đồng thời, để đảm bảo nhu cầu phát triển nguồn điện theo chiến lược đã đề ra, Tập đoàn đang đẩy nhanh công tác nghiên cứu phát triển các dự án điện Khí từ nguồn nhiên liệu của các mỏ khí thiên nhiên trong nước (Dự án điện khí Kiên Giang sử dụng khí Lô B, Dự án điện Khí sử dụng Khí từ mỏ Cá Voi Xanh) và các dự án điện khí LNG (Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4).

Mục tiêu, chiến lược Mục tiêu phát triển lĩnh vực điện của PVN:

- Vận hành ổn định, an toàn và có hiệu quả các nhà máy điện hiện có, nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và mang lại hiệu quả kinh tế cho PVN/PVPower.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ và thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ 03 Dự án Nhiệt điện than đã được Chính phủ giao.

- Sử dụng có hiệu quả nguồn nhiên liệu khí cho phát triển công nghiệp điện, bao gồm khí thiên nhiên từ các mỏ mới như Lô B, Cá Voi Xanh, Kèn Bầu..và LNG nhập khẩu; vận hành ổn định, an toàn và có hiệu quả các NMĐ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; Duy trì giỏ năng lượng hợp lý (nhiệt điện khí, nhiệt điện than, thủy điện, năng lượng tái tạo) trong đó ưu tiên phát triển nhiệt điện khí và tích hợp phát triển NLTT trong chuỗi cung ứng của PVN. Duy trì tỷ trọng tổng công suất lắp đặt nguồn điện của Tập đoàn trong hệ thống điện Quốc gia giai đoạn 2021-2045 khoảng 8% -10%.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
SẢN PHẨM LIÊN QUAN

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​