ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Petrovietnam tự hào là nhà sản xuất điện đứng thứ 2 của Việt Nam, và là nhà sản xuất điện khí lớn nhất cả nước. Hiện Petrovietnam đang quản lý và vận hành 4 nhà máy điện khí, 2 nhà máy điện than và 2 nhà máy thuỷ điện với tổng công suất lắp đặt 5405 Mega Watt, tương đương 8% tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện quốc gia, chiếm 10-12% sản lượng điện quốc gia. Trong năm 2022, Petrovietnam phấn đấu đưa vào vận hành thương mại nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Ngành công nghiệp điện và năng lượng tái tạo của Petrovietnam đã có đủ nhân lực và trình độ cao đảm bảo triển khai dự án, vận hành tuyệt đối an toàn các nhà máy và chủ động được trong công tác bảo dưỡng, bảo trì…

Petrovietnam hiện đang thúc đẩy công tác nghiên cứu, phát triển các dự án điện khí ưu tiên sử dụng nguồn khí trong nước và khí hoá lỏng LNG. Bên cạnh đó, Petrovietnam cũng hướng đến mục tiêu sử dụng hạ tầng sẵn có phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo, ưu tiên sử dụng năng lượng điện gió ngoài khơi kết hợp với hoạt động dầu khí góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển.

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
SẢN PHẨM LIÊN QUAN

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​