Ngày 27/11/1961
Đoàn Thăm dò Dầu lửa 36 được thành lập - tổ chức đầu tiên của những người đi tìm lửa; ngày này trở thành Ngày Truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam
Ngày 09/8/1975
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 244-NQ/TW về việc triển khai thăm dò dầu khí trên cả nước.
Ngày 03/9/1975
Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam được thành lập (tiền thân của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
Ngày 19/4/1981
Đưa mỏ khí Tiền Hải C-Thái Bình vào khai thác thương mại
Ngày 26/6/1986
Tấn dầu thô đầu tiên được khai thác từ mỏ Bạch Hổ
Ngày 07/7/1988
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2000
Ngày 06/9/1988
Khai thác tấn dầu thương mại đầu tiên trong tầng chứa phi truyền thống đá móng nứt nẻ của mỏ Bạch Hổ
Ngày 06/7/1990
Thành lập Tổng Công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam
Ngày 29/5/1995
Thành lập Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
Năm 1995
Đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất
Năm 1998
Dự án Nhà máy xử lý khí Dinh Cố được đưa vào hoạt động
Năm 2000
Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
Năm 2004
Khánh thành Nhà máy Đạm Phú Mỹ
Ngày 19/01/2006
Bộ Chính trị bạn hành Kết luận số 41-KL/TW về chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025
Ngày 29/8/2006
Hình thành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và thành lập Công ty mẹ -Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Năm 2006
Khai thác tấn dầu thô đầu tiên ở nước ngoài (Mỏ Cendor, Lô PM-304, Malaysia)
Năm 2007
Phát điện nhà máy Điện Cà Mau 1
Năm 2008
Hoàn thiện hệ thống Đảng – đoàn thể từ Tập đoàn đến đơn vị
Năm 2009
Đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động
Năm 2011
Đón nhận Huân chương Sao Vàng
Ngày 6-1-2011
Khánh thành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
Ngày 30/01/2012
Công bố lô sản phẩm thương mại đầu tiên của Nhà máy đạm Cà Mau, đánh dấu bước hoàn chỉnh cụm dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau
Năm 2012
Khánh thành giàn khoan tự nâng 90m nước Tam Đảo 03
Ngày 06/9/2013
Dòng khí đầu tiên từ Dự án Biển Đông 01 đã được đưa vào khai thác thương mại
Ngày 23/7/2015
Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035
Năm 2015
Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1
Ngày 15/01/2017
Có 3 công trình, cụm công trình tiêu biểu được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ
Năm 2018
Vận hành thương mại Khu liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn
Năm 2019
Lần đầu tiên đảm nhận vai trò Tổng thư ký ASCOPE
Năm 2020
Ngoạn mục vượt qua “khủng hoảng kép” do dịch bệnh Covid-19 và giá dầu giảm sâu
Năm 2021
Đạt “mục tiêu kép” vừa ổn định sản xuất kinh doanh, vừa ứng phó hiệu quả trước bối cảnh bùng phát dịch bệnh Covid-19 Đến nay, Tập đoàn có quy mô tổng tài sản hợp nhất là 37 tỷ USD; nguồn vốn chủ sở hữu hợp nhất là 21 tỷ USD; xây dựng đội ngũ gần 60 nghìn lao động có trình độ cao, đủ khả năng làm chủ các hoạt động dầu khí ở trong và ngoài nước, luôn ý thức trách nhiệm với cộng đồng; liên tục có đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách quốc gia và góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

​​​​​​