TÌM KIẾM - THĂM DÒ - KHAI THÁC DẦU KHÍ

Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí: đang là lĩnh vực cốt lõi của Petrovietnam được triển khai rộng rãi không chỉ ở Việt Nam mà còn tại nhiều nước trên thế giới. Nhờ các hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí hiệu quả, Việt Nam từ một quốc gia hoàn toàn không có công nghiệp dầu khí đã trở thành nước có trữ lượng dầu mỏ đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 28 thế giới, có khả năng làm chủ được tất cả các công nghệ tiên tiến nhất. 

Với mục tiêu tìm kiếm thăm dò và khai thác giai đoạn 2021- 2025, chiến lược đến 2030 và định hướng 2045 là tiếp tục đẩy mạnh công tác TKTD ở các vùng truyền thống, những khu vực nước sâu xa bờ khi có điều kiện thuận lợi; thu hút và đa dạng hóa nguồn đầu tư trong nước, tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài để đẩy mạnh TKTD; từng bước gia tăng trữ lượng để đảm bảo bù đắp sản lượng khai thác; giảm tốc độ suy giảm sản lượng khai thác dầu và gia tăng sản lượng khai thác khí; đẩy mạnh công tác nghiên cứu địa chất – địa vật lý, công nghệ mỏ, nâng cao hệ số thu hồi dầu, phát triển các mỏ/cụm mỏ cận biên; tiếp tục hợp tác quốc tế nghiên cứu điều tra cơ bản và TKTD dầu khí phi truyền thống (hydrate khí, khí sét, khí than…); tập trung phát triển các cụm cơ sở hạ tầng dầu khí theo các khu vực để tối ưu công tác phát triển, khai thác nhằm thu hồi tài nguyên tối đa cho đất nước, duy trì sản lượng khai thác ổn định. Đối với các dự án dầu khí ở nước ngoài, tiếp tục đánh giá cơ hội mở rộng địa bàn và tích cực triển khai hoạt động đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí ra nước ngoài.

Trong 06 tháng đầu năm 2021, công tác thu hút đầu tư nước ngoài vào các dự án thăm dò khai thác dầu khí ở Việt Nam tiếp tục được triển khai. Một số hợp đồng TKTD dầu khí mới của Tập đoàn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm ký các hợp đồng mới trong năm 2021; Công tác thu nổ địa chấn, đến nay đang triển khai 03 dự án thu nổ địa chấn 3D với tổng khối lượng đã thu nổ khoảng 1.900km2 địa chấn 3D. Nhìn chung các hoạt động khảo sát địa chấn 3D về cơ bản đã thực hiện theo kế hoạch từ đầu năm và PVN đã chủ động cùng nhà thầu xây dựng kế hoạch, hỗ trợ các nhà thầu tìm kiếm, lựa chọn các tàu địa chấn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và cửa sổ thời tiết tốt; Công tác thi công khoan, hiện tại đã/đang tiến hành thi công 05 giếng khoan thăm dò –thẩm lượng và 20 giếng khoan khai thác, phát triển …trong 06 tháng đầu năm 2021, gia tăng trữ lượng tạm tính đạt gần 1,89 triệu tấn dầu thu hồi quy đổi.

Hiện nay, hoạt động khai thác, phát triển mỏ được triển khai chủ động, tích cực, đã đưa hàng loạt công trình mới trong và ngoài nước vào khai thác, trong đó, một số mỏ mới được kết nối thành công với các mỏ hiện có giúp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả dự án sản lượng khai thác dầu và khí đã được giữ ở mức ổn định; các đơn vị dịch vụ của tập đoàn đã có sự phát triển vượt bậc, tự thực hiện thành công nhiều dự án. Tập đoàn đã phối hợp các đơn vị có năng lực khác nhau để hỗ trợ nhau trong công tác triển khai thiết kế, thi công, chế tạo, lắp đặt… để đảm bảo tiến độ, giảm thiểu chi phí.

Trong công tác tìm kiếm thăm dò nước ngoài, PVN đã triển khai khá hiệu quả một số dự án ở Nga, Algieria và hiện tại đang chủ động lựa chọn các khu vực có tiềm năng dầu khí cao, thuận lợi về quan hệ chính trị và lựa chọn các đối tác cùng hợp tác đầu tư tại các khu vực trọng điểm có tiềm năng ở Nga, các nước Liên Xô cũ, Đông Nam Á, Châu Phi và Trung Đông.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
SẢN PHẨM LIÊN QUAN

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​