CÔNG NGHIỆP KHÍ

Ngày 19/4/1981, dòng khí công nghiệp đầu tiên của ngành Dầu khí Việt Nam được khai thác tại Mỏ Tiền Hải C - Thái Bình. Đến tháng 5/1995, dòng khí đầu tiên từ mỏ dầu Bạch Hổ được đưa vào bờ, mở đầu cho sự hình thành và phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam, mở ra một chương mới cho ngành Dầu khí Việt Nam khi bước vào lĩnh vực khí đầy tiềm năng.

Ngày 20/9/1990, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) được thành lập trên cơ sở Ban Quản lý Công trình Dầu khí Vũng Tàu với tên gọi ban đầu là Công ty Khí đốt với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là thu gom, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, phân phối, kinh doanh khí và các sản phẩm khí.

Kể từ đó, ngành công nghiệp khí không ngừng lớn mạnh, cung cấp nguồn năng lượng quan trọng cho quốc gia. Thông qua Tổng công ty Khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã từng bước xây dựng và lần lượt đưa các công trình khí vào hoạt động, hiện thực hóa mục tiêu khai thác, thu gom và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khí để đáp ứng nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế đất nước. Cùng với việc liên tục triển khai đồng bộ các dự án phát triển hạ tầng công nghiệp khí và tận dụng tốt kinh nghiệm của thế giới thông qua hợp tác với các công ty nước ngoài, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ trong bối cảnh Việt Nam mở cửa hội nhập, Petrovietnam đã và đang từng bước xây dựng ngành công nghiệp khí lớn mạnh.

Hình ảnh Nhà máy xử lý khí Dinh Cố

Qua 30 năm phát triển, với vai trò là doanh nghiệp chủ lực trong ngành công nghiệp khí Việt Nam, Petrovietnam đã xây dựng và hình thành hệ thống hạ tầng ngành công nghiệp khí Việt Nam tương đối hoàn chỉnh và quy mô ngày càng hiện đại, gồm 5 hệ thống khí với trên 1.200 km đường ống khí, 3 nhà máy xử lý khí, 13 kho chứa LPG với công suất gần 100 nghìn tấn, hệ thống phân phối khí, sản phẩm khí trên toàn quốc... giá trị tài sản trên 62 nghìn tỉ đồng. Hàng năm, Petrovietnam và PV GAS cung cấp nguồn nguyên liệu, nhiên liệu để sản xuất gần 20% sản lượng điện, 70% nhu cầu đạm cả nước và nhiên liệu cho nhiều khu công nghiệp; chiếm lĩnh 100% thị trường khí khô, 65% thị trường LPG toàn quốc; khẳng định vai trò trên thị trường quốc tế trong xuất khẩu và kinh doanh LPG.

Nghị quyết số 55-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 11/2/2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nêu quan điểm chủ đạo, mục tiêu, giải pháp liên quan đến ngành công nghiệp khí là “ưu tiên khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng sạch”, “ưu tiên phát triển điện khí” đã vạch ra hướng đi và tạo hành lang thúc đẩy ngành công nghiệp khí nhanh chóng phát triển thành nguồn năng lượng quan trọng của quốc gia. Do đó, với vai trò là doanh nghiệp tiên phong trong thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam, ngoài việc tích cực triển khai các dự án khí trọng điểm quốc gia (Lô B, Cá Voi Xanh…) để khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên trong nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong việc triển khai các dự án nhập khẩu LNG nhằm góp phần đa dạng nguồn cung cho thị trường khí tại Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia trong tương lai.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
SẢN PHẨM LIÊN QUAN

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​