CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

Chế biến Dầu khí là một trong 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), là một mắt xích quan trọng tạo nên chuỗi giá trị gia tăng hoàn chỉnh của ngành dầu khí Việt Nam từ khâu Tìm kiếm thăm dò, Khai thác - Khí - Điện - Chế biến & Phân phối sản phẩm và Dịch vụ dầu khí, cung cấp các sản phẩm thiết yếu cho nền kinh tế đất nước như xăng dầu, phân bón, hóa chất, nhựa, xơ sợi…

Hàng năm, lĩnh vực chế biến dầu khí đóng góp khoảng 20%-25% tổng doanh thu của toàn Tập đoàn, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia, góp phần bình ổn thị trường trong nước và thúc đẩy sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hình ảnh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Hiện nay, NMLD Dung Quất (vận hành từ 2009) và Liên hợp LHD Nghi Sơn (vận hành từ tháng 11/2018) với tổng công suất chế biến 16,5 triệu tấn dầu thô/năm, hàng năm cung cấp khoảng 13,5 triệu tấn xăng dầu các loại (LPG, Xăng 92 và 95, Dầu hỏa/ Jet A1, DO) đáp ứng khoảng 70-75% nhu cầu xăng dầu trong nước và cung cấp khoảng 1,8 triệu tấn sản phẩm hóa dầu các loại (PP, Benzene, Paraxylene, Lưu huỳnh...), trong đó riêng sản phẩm Polypropylene khoảng 550-570 nghìn tấn/năm.

Các nhà máy Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau đã và đang sản xuất, cung cấp ra thị trường hàng năm khoảng 1,6 triệu tấn urê (chiếm khoảng 75% nhu cầu thị trường urê trong nước) và các sản phẩm phân bón khác như NPK, phân bón hữu cơ, vi sinh ứng dụng khoa học công nghệ cao… góp phần ổn định thị trường phân bón trong nước, hỗ trợ người nông dân trong sản xuất nông nghiệp và đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia. Ngoài ra, Nhà máy xơ sợi Polyester Đình Vũ đang sản xuất các sản phẩm sợi tái chế (sợi DTY tái chế) chất lượng cao cung cấp cho thị trường trong nước và khu vực, có ý nghĩa bảo vệ môi trường.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
SẢN PHẨM LIÊN QUAN

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​