Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ II)
Với nỗ lực cải tổ toàn diện ngành dầu khí Nigeria, Đạo luật Công nghiệp Dầu khí mới 2021 (PIA) đã bãi bỏ các luật hiện hành liên quan đến dầu khí và đưa ra nhiều điều khoản mới. Đạo luật có năm chương cụ thể là (i) Quản trị và thể chế; (ii) Quản lý; (iii) Phát triển cộng đồng sở tại; (iv) Khung tài khóa ngành dầu khí (v) Các điều khoản khác.

A. Một số điểm nổi bật và đổi mới về quản trị và thể chế

Chương I khẳng định quyền sở hữu và kiểm soát dầu mỏ ở Nigeria và các vùng biển của nước này được trao cho Chính phủ Liên bang Nigeria. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Dầu khí, người đứng đầu Ngành Dầu khí có các quyền hạn để xây dựng, giám sát và điều hành chính sách của chính phủ trong ngành dầu khí, cùng các chức năng khác.

Một công nhân đang vận hành tại cơ sở dầu khí của Nigeria . Ảnh: Tư liệu.

Chương này đưa ra nhiều thay đổi đối với khuôn khổ quản trị và thể chế của ngành dầu khí Nigeria, với mục tiêu chính là tạo ra các thể chế quản lý hiệu quả, thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý tài nguyên dầu khí, thiết lập khuôn khổ cho việc thành lập công ty dầu khí quốc gia theo định hướng thương mại.

Một số đổi mới quan trọng đó là việc thành lập 2 cơ quan quản lý ngành mới là Ủy ban Điều tiết Thượng nguồn Nigeria và Cơ quan Điều tiết Dầu khí Trung nguồn và Hạ nguồn Nigeria, thành lập hai quỹ mới là Quỹ thăm dò khu vực cận biên và Quỹ Cơ sở hạ tầng khí trung nguồn và hạ nguồn, thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dầu khí Quốc gia Nigeria (NNPC Limited).

(i)Thành lập Ủy ban Điều tiết Thượng nguồn Nigeria (Nigerian Upstream Regulatory Commission-NURC hoặc Ủy ban) để thực thi, quản lý và thực hiện các luật, quy định và chính sách liên quan đến hoạt động dầu khí thượng nguồn. Giám đốc Điều hành sẽ được sáu Ủy viên Điều hành hỗ trợ xử lý công việc điều hành hàng ngày của Ủy ban.

Ủy ban sẽ tiếp quản các chức năng hiện tại của Cục Tài nguyên Dầu khí (Department for Petroleum Resources-DPR), liên quan đến việc điều chỉnh các hoạt động kỹ thuật, vận hành, thương mại và môi trường liên quan đến hoạt động dầu khí thượng nguồn. PIA phân định rõ ràng các chức năng của Ủy ban để đảm bảo tuân thủ các chính sách, tiêu chuẩn và thông lệ ngành dầu khí quốc gia và quốc tế hiện hành đối với hoạt động dầu khí thượng nguồn.

Một cơ sở lưu trữ khí đốt tại Kirikini, Apapa, Lagos. Ảnh: Tư liệu.

(ii) Thành lập Quỹ thăm dò khu vực cận biên (Frontier Exploration Fund-FEF) để phát huy vai trò của Ủy ban NURC trong việc thăm dò và phát triển các khu cận biên trong nước. Ủy ban sẽ quản lý và sử dụng Quỹ để thúc đẩy việc thăm dò các khu có đặc thù khó phát triển, tập trung các chiến lược thăm dò và quản lý danh mục đầu tư cho các mỏ cận biên chưa được xác định ở trong nước. 30% lợi nhuận của Công ty TNHH Dầu khí Quốc gia Nigeria từ các hợp đồng phân chia sản lượng, chia sẻ lợi nhuận và dịch vụ rủi ro sẽ được dành để tài trợ cho FEF.

(iii) Cơ quan Điều tiết Dầu khí Trung nguồn và Hạ nguồn Nigeria (Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority-NMDPRA hoặc Cơ quan) để thực thi, quản lý và thực hiện các luật, quy định và chính sách liên quan đến hoạt động dầu khí trung nguồn và hạ nguồn trong nước. Tổng Giám đốc sẽ được bảy Giám đốc Điều hành hỗ trợ xử lý công việc điều hành hàng ngày của Cơ quan.

Cơ quan sẽ tiếp quản các chức năng hiện tại của Cục Tài nguyên Dầu khí liên quan đến việc điều tiết các hoạt động kỹ thuật và thương mại trong khai thác dầu khí ở hạ nguồn và trung nguồn. Cơ quan sẽ chịu trách nhiệm cung cấp khung giá và biểu thuế đối với khí tự nhiên trong các hoạt động khí trung nguồn và hạ nguồn, và các sản phẩm dầu mỏ dựa trên cơ sở thị trường công bằng, do vậy tiếp quản cả các trách nhiệm và chức năng hiện tại của Cơ quan quản lý giá các sản phẩm dầu mỏ. (PPPRA).

Đường ống dẫn dầu của công ty dầu khí Nigeria Agip Oil Company. Ảnh: Tư liệu

(iv)Quỹ Cơ sở hạ tầng khí trung nguồn và hạ nguồn (Midstream and Downstream Gas Infrastructure Fund- MDGIF). Một Hội đồng quản trị sẽ quản lý MDGIF với mục tiêu cung cấp tài chính cho các hoạt động của chính phủ hoặc cổ đông tham gia vào cơ sở hạ tầng liên quan đến hoạt động trung nguồn, mở cửa cho đầu tư tư nhân và tăng cường tiêu thụ khí đốt tự nhiên trong nước ở Nigeria.MDGIF sẽ có nguồn cung tài chính chủ yếu bằng việc áp thuế 0,5% đối với giá bán buôn các sản phẩm dầu mỏ và khí đốt tự nhiên được bán ở Nigeria. Thuế MDGIF sẽ đến hạn thanh toán trong vòng 21 ngày kể từ ngày bán các sản phẩm dầu mỏ và khí đốt tự nhiên ở Nigeria. Cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra các thủ tục hành chính cần thiết và hình thức phạt đối với việc không tuân thủ quy định trên.

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí Nigeria 2021 (Kỳ I)

(Còn nữa).


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​