Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ III)
Một thay đổi rất quan trọng về quản trị và thể chế của ngành dầu khí Nigeria trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí mới của Nigeria (PIA) là việc thành lập Công ty TNHH Dầu khí Quốc gia Nigeria (NNPC Limited) thay thế cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia hiện tại (NNPC).

Một cơ sở dầu khí của Nigeria. Ảnh:Tư liệu.

Công ty TNHH Dầu khí Quốc gia Nigeria (Nigerian National Petroleum Company Limited - NNPC Limited): PIA quy định việc thành lập Công ty Dầu khí Quốc gia mới có tên là Công ty TNHH Dầu khí Quốc gia Nigeria NNPC Limited trong vòng 6 tháng kể từ khi Đạo luật có hiệu lực.

NNPC Limited sẽ thuộc sở hữu hoàn toàn của Chính phủ Nigeria và tất cả cổ phần trong công ty sẽ được nắm giữ theo tỷ lệ ngang nhau giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Dầu khí. Sau khi thành lập NNPC Limited, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Dầu khí trong thời hạn 18 tháng sẽ xác định tài sản và lợi ích của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Nigeria hiện tại (NNPC) để chuyển giao cho NNPC Limited hoặc các công ty con của nó, đồng thời chỉ định Công ty TNHH NNPC làm đại lý của NNPC để quản lý quá trình thu hồi tài sản, quyền lợi và công nợ của NNPC.

PIA yêu cầu NNPC Limited và các công ty con triển khai hoạt động trên cơ sở thương mại có lợi nhuận, miễn truy đòi các quỹ của chính phủ, kỳ vọng NNPC Limited sẽ vận hành thực sự đúng như một công ty trách nhiệm hữu hạn với mục tiêu tạo ra giá trị, lợi nhuận và cổ tức cho các cổ đông.

Theo như quy định trong Mục 53 của Đạo luật Công nghiệp Dầu khí năm 2021, NNPC được yêu cầu thông báo cổ tức cho các cổ đông và được giữ lại 20% lợi nhuận dưới dạng doanh thu để phát triển hoạt động kinh doanh giống như bất kỳ công ty, tổ chức hợp nhất nào khác được thành lập theo Đạo luật.

Một số chức năng cơ bản của NNPC Limited:

(i) Thực hiện các hoạt động dầu khí trên cơ sở thương mại tương đương với các công ty tư nhân ở Nigeria tham gia vào các hoạt động tương tự;

(ii) Đảm nhận vai trò bên nhượng quyền của tất cả các hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC), hợp đồng chia sẻ lợi nhuận và chia sẻ rủi ro thay mặt cho Liên bang Nigeria;

(iii) Thay mặt cho Ủy ban Điều tiết Thượng nguồn Nigeria (Ủy ban) và Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang (FIRS) bán dầu với mức giá thương mại và thanh toán doanh thu tương ứng vào các tài khoản liên quan của chính phủ;

(iv) Thực hiện tiếp thị thử nghiệm để xác định giá trị của dầu thô và báo cáo cho Ủy ban;

(v) Nắm giữ quyền đối với khí đốt tự nhiên theo các hợp đồng PSC trước và sau ngày Đạo luật Công nghiệp Dầu khí 2021 có hiệu lực;

(vi) Làm đại diện của Ủy ban quản lý PSC với một khoản phí, theo hợp đồng giữa Ủy ban và NNPC Limited;

(vii) Tham gia kinh doanh năng lượng tái tạo và các khoản đầu tư năng lượng khác;

(viii) Thúc đẩy việc sử dụng khí tự nhiên trong nước thông qua phát triển và vận hành các ngành công nghiệp sử dụng khí quy mô lớn.

(ix) Là nhà cung cấp dầu khí trong tình huống cấp thiết của an ninh quốc gia.

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí Nigeria 2021 (Kỳ I)

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ II

(Còn tiếp)


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​