Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ XIV)
Tại Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), từng Tiểu vương quốc thu lợi từ các hoạt động phát triển dầu và khí đốt tự nhiên thông qua việc tham gia cổ phần và đánh thuế. Việc đánh thuế đối với các hoạt động phát triển dầu khí ở mỗi Tiểu vương quốc do từng Tiểu vương quốc riêng lẻ quy định. Việc đánh thuế các công ty tham gia vào các hoạt động dầu khí là một trong số ít hoạt động đánh thuế doanh nghiệp ở UAE. Tại Tiểu vương quốc Abu Dhabi, thuế doanh nghiệp áp dụng cho các hoạt động dầu khí được áp dụng theo Nghị định thuế Abu Dhabi năm 1965 (đã được sửa đổi).


Một cơ sở dầu khí của công ty điện nước thuộc sở hữu nhà nước Abu Dhabi National Energy Co. (Taqa) tại Abu Dhabi. Ảnh: Arabianbusiness.com

Nghị định thuế Abu Dhabi năm 1965 không phải là một quy định thuế riêng, cụ thể về hoạt động dầu khí, nhưng trên thực tế, Nghị định thuế Abu Dhabi chỉ áp dụng cho “những người chịu trách nhiệm” đang kinh doanh dầu khí cũng như “những người chịu trách nhiệm” được xác định là các tổ chức nước ngoài, ADNOC và các công ty con của ADNOC và bất kỳ công ty trong nước nào khác của UAE đang “kinh doanh” dầu khí. Thuế suất dao động từ 55 - 85% tùy thuộc vào sản phẩm tạo ra thu nhập chịu thuế.

Hội đồng Tối cao về các vấn đề tài chính và kinh tế của Abu Dhabi dành ưu đãi thuế cho doanh nghiệp có lợi cho Abu Dhabi về mặt phát triển kinh tế, đầu tư, chuyển giao công nghệ và đào tạo công dân UAE. Các ưu đãi thuế có thể bao gồm việc miễn thuế và giảm tỷ lệ thuế suất.

Chế độ tài chính áp dụng cho mỗi hợp đồng tô nhượng dầu khí do Hội đồng Tối cao quyết định khi cấp phép tô nhượng. Thông tin chi tiết về từng chế độ tài khóa như vậy không được công bố rộng rãi, nhưng các chế độ tài khóa thường liên quan đến sự kết hợp giữa thuế tài nguyên và thuế thu nhập. Hội đồng Tối cao cũng chịu trách nhiệm giám sát việc đánh giá và thu thuế đối với thuế tài nguyên và các thuế khác trong Tiểu vương quốc Abu Dhabi.


Tháng 2/2020, ADNOC và Cơ quan dầu khí Tiểu vương quốc Dubai (Dubai Supply Authority) cho biết cùng thăm dò và phát triển mỏ khí mới Jebel Ali, trữ lượng 80 nghìn tỷ feet khối khí tiêu chuẩn (tscf) nằm giữa Abu Dhabi và Dubai. Ảnh: Satish Kumar/Reuters.

Ở cấp liên bang, phần lớn thu nhập của Chính phủ Liên bang UAE do Tiểu vương quốc Abu Dhabi đóng góp. Các Tiểu vương quốc khác không đóng góp vào ngân sách liên bang và ở các mức độ khác nhau, đang phụ thuộc vào ngân sách liên bang cho sự phát triển và cơ sở hạ tầng của Tiểu vương quốc của mình.

UAE, với tư cách là thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (Gulf Cooperation Council), áp dụng Luật Hải quan chung theo Hiệp định Liên minh thuế quan GCC 2003 (Common Customs Law under GCC Customs Union Agreement 2003), quy định mức thuế chung 5% đối với hàng hóa nhập khẩu vào một quốc gia thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh.

Năm 2018, UAE áp dụng thuế giá trị gia tăng. Hầu hết các chi phí phát sinh trong ngành dầu khí có khả năng phải chịu thuế VAT theo tỷ lệ chuẩn là 5%. Tuy nhiên, trên thực tế, cả hoạt động xuất khẩu nói chung, việc xuất khẩu dầu thô và khí đốt tự nhiên nói riêng, đều có thuế xuất bằng 0, cho phép thu hồi thuế VAT trong hầu hết các trường hợp.

(Còn tiếp).

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ XIII)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ XII)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ XI)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ X)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ IX)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ VIII)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ VII)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ VI)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ V)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ IV)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ III) 

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ II)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ I)

Thanh Bình


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​