Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ IV)
Trong những năm gần đây, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) mở rộng việc cấp phép hợp đồng tô nhượng cho các công ty dầu khí nước ngoài. 95% trữ lượng dầu của UAE nằm ở Tiểu vương quốc Abu Dhabi, và sản lượng dầu của Abu Dhabi chiếm gần như đa số lượng dầu xuất khẩu từ UAE. Do vậy, các công ty dầu khí quốc tế chủ yếu ký các hợp đồng tô nhượng với các công ty con của Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) là ADNOC Onshore (trên đất liền) và ADNOC Offshore (ngoài khơi). ADNOC nắm giữ 60% vốn ở cả ADNOC Onshore và ADNOC Offshore.

Mỏ Bu Hasa là tài sản dầu khí trên đất liền lớn nhất của ADNOC, được đầu tư để duy trì công suất khai thác 650.000 thùng dầu mỗi ngày (bpd). Ảnh: ADNOC.

Tổng quan hợp đồng tô nhượng với các công ty dầu khí quốc tế

Sau 75 năm, hợp đồng tô nhượng đầu tiên trên đất liền của Abu Dhabi (ký ngày 11/1/1939, hết hạn ngày 10/1/2014) được gia hạn thêm 40 năm. Tại ADNOC Onshore, 40% cổ phần còn lại thuộc về sở hữu của BP (10%), Total (10%), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc CNPC (8%), Japan Oil Development (5%), North Petroleum International Company Ltd., một công ty con của Công ty Dầu khí Trung Quốc China ZhenHua Oil (4%), GS Energy Corporation (3%). Các khu vực tô nhượng của ADNOC Onshore bao gồm các tài sản dầu khí ở các mỏ Bab, Bu Hasa, Đông Nam (Sahil, Qusahwira, Mender) và Đông Bắc Bab (Al Dabb’iya, Rumaitha, Shanayel).

Những năm gần đây, một loạt công ty dầu khí quốc tế đã trở thành đối tác trong các hợp đồng tô nhượng của ADNOC Offshore. Hợp đồng tô nhượng ngoài khơi ban đầu của Abu Dhabi (ký ngày 9/3/1953) hết hạn vào năm 2018. Số lượng đối tác quốc tế đã được mở rộng đáng kể so với thực tiễn truyền thống trước đây chỉ có một nhóm nhỏ rất hạn hẹp. Hiện nay, ADNOC nắm giữ 60% cổ phần tại mỗi khu vực tô nhượng mới và 40% cổ phần còn lại được cấp phép cho các công ty dầu khí quốc tế.

6 đảo nhân tạo ngoài khơi của ADNOC tại các mỏ Upper Zakum và Satah Al Razboot (SARB), được đầu tư để mở rộng công suất khai thác lên tới 5 triệu thùng dầu mỗi ngày (mmbpd) vào năm 2030. Ảnh: ADNOC.

Các hợp đồng tô nhượng của ADNOC Offshore được phân chia theo các mỏ, cụ thể là: (i) Upper Zakum (Exxon - 28% và INPEX - 12%); (ii) Umm AI Dalkh và Satah (INPEX - 40%); (iii) Lower Zakum (ONGC Videsh consortium - 10%, INPEX - 10%, CNPC - 6%, Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC - 4%, Total - 5%, ENI - 5%); (iv) Umm Shaif và Nasr (Total - 20%, ENI - 10%, CNPC - 6%, CNOOC - 4%); (v) Satah Al Razboot (SARB) và Umm Lulu (Cia Espanola de Petroleos - 20% và OMV - 20%). Total điều hành và sở hữu 100% vốn tại mỏ ngoài khơi Abu Al Bukhoosh (ABK) của Abu Dhabi. Năm 2020, CNPC đã chuyển nhượng một phần các hợp đồng tô nhượng của mình ở Lower Zakum, Umm Shaif và Nasr cho CNOOC.

ADNOC Offshore cũng quản lý một loạt tài sản dầu mỏ và khí đốt tại các mỏ ngoài khơi Umm Shaif, Lower Zakum, Upper Zakum, Satah và Umm Al Dalkh. Các hoạt động của ADNOC Offshore được mở rộng ra một loạt các trung tâm điều hành tại các đảo Arzanah, Das, Zirku, 6 đảo nhân tạo và 4 “siêu tổ hợp” ngoài khơi. ADNOC Offshore cung cấp các dịch vụ điều hành, kho chứa và chế biến cho các công ty khác của ADNOC Group, trong đó có ADNOC LNG, Total ABK, Bunduq Company và Al Yasat Petroleum.

AI Yasat Petroleum nắm giữ một số các mỏ ngoài khơi ở Bu Haseer, Belbazem, Umm Al Dholou, Umm Al Salsal, Yaser và Arzanah. ADNOC là cổ đông chiếm đa số, sở hữu 60% vốn và CNPC nắm giữ 40% phần còn lại.

Al Dhafra Petroleum, liên doanh giữa ADNOC và Korea National Oil Corporation và GS Energy, đã tìm thấy dầu tại mỏ Haliba. Ảnh:ADNOC.

Al Dhafra Petroleum là công ty thượng nguồn có nhiệm vụ thăm dò và phát triển những mỏ dầu chưa được khai thác ở các khu vực tô nhượng hẻo lánh trên đất liền và ngoài khơi của Abu Dhabi, trong đó ADNOC là cổ đông đa số, sở hữu 60% vốn. Korea National Oil Corporation và GS Energy sở hữu 40% còn lại.

Tại Tiểu vương quốc Ras Al Khaimah (RAK), ENI là đối tác thăm dò và khai thác trong thỏa thuận phân chia sản phẩm (PSA) tại Lô A (Block A), với 90% vốn, Công ty Dầu khí Quốc gia RAK (RAK’s National Oil Company) và Công ty Khí đốt RAK (RAK Gas) nắm giữ 10% còn lại.

Tại Tiểu vương quốc Sharjah, ENI đã được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Sharjah (SNOC) cấp phép 3 hợp đồng tô nhượng để thăm dò và phát triển các mỏ dầu và khí đốt trên đất liền trong thời hạn 30 năm. ENI sẽ là nhà điều hành tại các khu vực tô nhượng A và C. SNOC sẽ là nhà điều hành tại khu vực tô nhượng B.

(Còn tiếp)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ III) 

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ II)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ I)

Thanh Bình


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​