Đảng ủy PTSC lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Ngày 16/1, Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng và tổng kết công tác Đảng năm 2022.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Phạm Quang Dũng - Chánh văn phòng Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đồng chí Đinh Thị Hồng Thúy - Phó chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn. Về phía PTSC, có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát; Trưởng/phó các Ban Đảng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Trưởng/phó các Đoàn thể chính trị - xã hội; Trưởng/phó các Ban chức năng, Văn phòng Tổng công ty, Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc và Người đại điện của Tổng công ty giữ chức Chủ tịch, Giám đốc các đơn vị thành viên, trực thuộc Tổng công ty.

Đảng ủy PTSC lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Mạnh Cường - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PTSC báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp của Ban điều hành, cùng sự đoàn kết, cố gắng vượt khó của toàn thể đảng viên, CBCNV-NLĐ, PTSC đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2022, với doanh thu hợp nhất 16.900 tỷ đồng, bằng 169% kế hoạch, 114,9% so với năm 2021; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.080 tỷ đồng, bằng 177% kế hoạch, 123,0% so với năm 2021. Đây là nỗ lực hết sức to lớn của PTSC trong bối cảnh các dự án, công việc của thị trường dịch vụ dầu khí trong nước hết sức khó khăn. Tỷ trọng doanh thu cung cấp dịch vụ ra nước ngoài năm 2022 đạt trên 44%, tăng nhiều so với những năm trước đây cho thấy nỗ lực chuyển dịch cơ cấu doanh thu sang thị trường nước ngoài của PTSC nhằm đảm bảo duy trì sự phát triển ổn định, bền vững.

Đảng ủy PTSC lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Đồng chí Lê Mạnh Cường - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PTSC báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Trần Ngọc Chương - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT PTSC đã thay mặt Đảng ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, Đảng ủy PTSC đã bám sát chương trình công tác, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đảng ủy PTSC lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Đồng chí Trần Ngọc Chương - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Đảng ủy PTSC lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Đồng chí Trần Hồ Bắc - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó tổng giám đốc PTSC trình bày Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2023.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy Tập đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao năng lực, thành quả mà tập thể Đảng bộ PTSC đã đạt được trong năm 2022, trên tất cả các mặt hoạt động SXKD và công tác Đảng. Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng, Đảng bộ PTSC sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023.

Đảng ủy PTSC lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Đồng chí Phạm Quang Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhân dịp này, để ghi nhận những thành tích xuất sắc đã đạt được trong năm 2022 của Đảng bộ PTSC và các Đảng bộ cơ sở trực thuộc, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ban hành Quyết định khen thưởng các tổ chức Đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ PTSC.

Đảng ủy PTSC lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Khen thưởng các Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PTSC đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023, trong đó nhấn mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao; kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nắm vững thị trường trong và ngoài nước, đẩy mạnh phát triển kinh doanh ngoài dầu khí, tập trung phát triển năng lượng tái tạo; quan tâm thực chất hơn về công tác Đảng, đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên; tăng cường quan tâm hỗ trợ các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy hiệu quả công tác đoàn thể vào hỗ trợ SXKD, kết nối, tiết kiệm, phát huy hiệu quả.

P.V


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​