Chi bộ Ban Pháp chế và Kiểm tra triển khai sinh hoạt chuyên đề thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, ngày 15/9, Chi bộ Ban Pháp chế và Kiểm tra đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, thông qua hình thức trực tuyến.

Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Văn Định, cán bộ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Mai Thị Nhật Lan - Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt, cùng sự tham dự của các đảng viên trong Chi bộ Ban Pháp chế và Kiểm tra.


Chi bộ Ban Pháp chế và Kiểm tra tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo hình thức trực tuyến

Phát biểu định hướng buổi sinh hoạt, đồng chí Mai Thị Nhật Lan - Bí thư Chi bộ đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề thực hiện phương châm hành động "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả" chính là giải pháp quan trọng, không chỉ giúp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, hướng đến hoàn thành mục tiêu chung của Tập đoàn, còn góp phần xây dựng những giá trị tốt đẹp, nét văn hóa đặc trưng cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam trong giai đoạn mới.

Sau khi nghe đại diện Chi ủy phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn về Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, các đảng viên trong Chi bộ đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến sôi nổi, tâm huyết, thiết thực để làm phong phú thêm cho nội dung chuyên đề. Qua đó, thấy rõ hơn ý nghĩa và tính vận dụng thực tế của từng nội dung "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả"; cũng như mối liên hệ, bổ sung cho nhau trong cuộc sống, trong ứng xử và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được phân công. Đặc biệt, trong các nhiệm vụ công tác chuyên môn về pháp chế; thanh tra, kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng và thẩm định thầu; trong tư vấn các vấn đề pháp lý cho những dự án đầu tư trong nước và nước ngoài; tham gia đàm phán và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan hoặc phát sinh đối với các hợp đồng, dự án của Petrovietnam; trong quá trình xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Cùng với đó, trong tình hình dịch bệnh Covid-19, cách thức làm việc của Ban đã có nhiều thay đổi, sáng tạo, phát huy tinh thần học hỏi, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh mới.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Văn Định cho rằng, Chi ủy Chi bộ Ban Pháp chế và Kiểm tra đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng về nội dung sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã tham gia thảo luận sôi nổi, cởi mở, tích cực, xây dựng, tạo nên thành công cho buổi sinh hoạt; hình thức sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới, thiết thực, sinh động, cần được nhân rộng. Đồng chí mong muốn cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn nhận thức ý nghĩa của chuyên đề đối với bản thân, liên hệ với đặc thù của Ban để từ đó thống nhất cùng hành động và thực hiện tốt phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”.


Cũng tại buổi sinh hoat, Chi bộ cũng thông tin, quán triệt đến các cán bộ, đảng viên nội dung Chương trình hành động số 12 CTr/ĐU ngày 12/8/2021 của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn về thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ thị 228/CT-DKVN của Tập đoàn về ý thức, trách nhiệm của cán bộ nhân viên, người lao động dầu khí khi tham gia mạng xã hội; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Công bố và trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Phạm Hùng Thái.

Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Mai Thị Nhật Lan - Bí thư Chi bộ đã tiếp thu những ý kiến đóng góp, cũng như các ý kiến thảo luận để bổ sung vào Nghị quyết của Chi bộ và triển khai thực hiện, nhằm đưa nội dung chuyên đề thật sự đi vào cuộc sống. Chi bộ Ban Pháp chế và Kiểm tra cam kết sẽ vận dụng linh hoạt nội dung trong phương châm hành động "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, triển khai một cách hệ thống, nghiêm túc, thực chất với sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên góp phần tạo nên một tập thể Ban, cũng như tập thể Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chuyên mục: Sinh hoạt phương châm hành động


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​