Phim tài liệu phát trên kênh VTV1

Phim tài liệu thời lượng 12 phút

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​