Ngày 17/6/2021, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã ban hành Quyết định số 3379/QĐ-DKVN về việc phê duyệt khung chương trình NCKH dài hạn giai đoạn 2021-2025 của Tập đoàn, trong đó tập trung vào các chương trình NCKH thuộc các lĩnh vực sau: i) Tìm kiếm, Thăm dò và Khai thác Dầu khí, ii) Hóa-Chế biến Dầu khí, iii) Điện và Năng lượng tái tạo và iv) Lĩnh vực chung, nội dung chi tiết tại file đính kèm.

PVN trân trọng thông báo, giới thiệu thông tin đặt hàng về các chương trình NCKH giai đoạn 2021-2025 của PVN như nêu trên, để triển khai thực hiện các chương trình này, bắt đầu từ năm 2021, PVN kêu gọi các các đơn vị, tổ chức, cơ sở nghiên cứu khoa học trong và ngoài PVN quan tâm, tham gia thực hiện các đề xuất đề tài/dự án Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

a) Các đề xuất cần phù hợp với mục tiêu, nội dung và sản phẩm của khung các chương trình theo các lĩnh vực đã được ban hành tại Quyết định số 3379/QĐ-DKVN ngày 17/06/2021 của PVN;

b) Thời gian nhận đề xuất: PVN tổ chức tiếp nhận các đề xuất trước ngày 15/10 hàng năm, triển khai đánh giá và lựa chọn theo Quy chế Quản lý hoạt động nghiên cứu KH&CN hiện hành của PVN;

c) Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Bản in gửi qua đường công văn đến địa chỉ: Phòng Khoa học và Công nghệ, Ban Công nghệ - An toàn & Môi trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội); bản mềm gửi đến địa chỉ e-mail sau: satv@pvn.vn; Mẫu đề xuất các đề tài/dự án thuộc các chương trình quy định tại Phụ lục của Quy chế Quản lý hoạt động nghiên cứu KH&CN của PVN, có thể tải về tại file đính kèm;

Mọi thông tin chi tiết có liên quan, đề nghị liên hệ với Phòng Khoa học và Công nghệ - Ban Công nghệ - An toàn & Môi trường – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để được làm rõ.

Tải Phiếu đăng ký/đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ.

​​​​​​​​​​​​​​​​