THỂ LỆ CUỘC THI


THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM NĂM 2022

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Toàn thể CBNV của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, bao gồm CBNV tại Công ty mẹ - PVN (trừ CBNV làm việc tại Ban PC&KTr PVN và thành viên Hội đồng thi), CBNV làm việc tại các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ PVN; và CBNV tại các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (bao gồm các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty con, Công ty liên kết của PVN, sau đây gọi là Đơn vị cấp III).

II. NỘI DUNG THI

1.    Tìm hiểu quy định pháp luật về: (i) doanh nghiệp; (ii) khiếu nại, tố cáo; (iii) sở hữu trí tuệ (quy định về quản lý và sử dụng thương hiệu của PVN).         

2.    Văn bản sử dụng xây dựng bộ câu hỏi và đáp án: Luật Doanh nghiệp; Luật Khiếu nại, Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quy chế Quản lý Thương hiệu PVN.

III. HÌNH THỨC THI

1.    Cách thức đăng ký dự thi

a)        Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn.

b)       Người dự thi truy cập link https://pvn.vn để được dự thi, Người dự thi cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website.

c)        Thông tin Người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Hội đồng thi của PVN xét và trao giải. Đối với cá nhân, tập thể đạt giải (theo thông báo của PVN) có trách nhiệm cung cấp Mã số thuế và số tài khoản để nhận tiền thưởng.

d)       Người dự thi đăng ký thi bằng thông tin cá nhân và mỗi cá nhân chỉ được đăng ký dự thi 01 lần. Trường hợp nộp từ 02 bài thi trở lên, việc chấm điểm sẽ thực hiện trên bài thi nộp lần đầu.

e)        Hội đồng thi cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với Người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký sai lệch với thực tế.

2.    Bố cục đề thi, cách tính điểm

a)        Đề thi gồm: 30 câu trắc nghiệm, trong đó: (i) 10 câu về pháp luật doanh nghiệp; (ii) 10 câu về khiếu nại, tố cáo; (iii) 10 câu hỏi thương hiệu PVN; 01 Câu dự đoán số người tham gia cuộc thi.

b)       Cách tính điểm:

-      Câu hỏi trắc nghiệm: tính số câu trả lời đúng (mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 01 điểm), xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

-      Câu hỏi dự đoán số người tham dự cuộc thi: trả lời đúng hoặc gần đúng nhất số người tham dự cuộc thi, xếp theo thứ tự từ đúng đến gần đúng nhất.

c)        Cách xếp giải:

-           Giải cá nhân:

+         Xếp theo thứ tự người dự thi có số câu trả lời trắc nghiệm đúng từ cao xuống thấp.

+         Trường hợp nhiều người dự thi có số câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau thì người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất Câu hỏi dự đoán số người tham gia cuộc thi sẽ đạt giải; lấy theo thứ tự từ cao đến hết giải.

+         Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau, trả lời Câu dự đoán số người tham gia đúng hoặc gần đúng nhất trùng nhau thì lựa chọn theo thứ tự người nộp bài thi sớm nhất.

+         Đối với giải đặc biệt cần trả lời đúng 100% câu hỏi trắc nghiệm và có thời gian hoàn thành và nộp bài thi ngắn nhất.

+         Đối với giải hoàn thành bài thi sớm nhất cần trả lời đúng ít nhất 70% câu hỏi trắc nghiệm.

-           Giải tập thể:

+         Đối với giải tập thể: lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp.

+         Đối với các Ban/VP, Đơn vị trực thuộc PVN: xác định trên cơ sở tỷ lệ cán bộ tham dự thi và tổng số CBNV của Ban/VP.

+         Đối với các Đơn vị thành viên của Tập đoàn, các Đơn vị liên kết của Tập đoàn: xác định trên cơ sở tỷ lệ giữa CBNV tham dự thi và tổng số CBNV của Đơn vị.

+         Đối với giải đặc biệt: xác định trên cơ sở tỷ lệ cán bộ tham dự thi và tổng số CBNV của Ban/VP, Đơn vị trực thuộc PVN, Đơn vị thành viên trong đó số lượng CBNV tham gia thi đạt 100% tổng số CBNV. Trường hợp có từ 02 Đơn vị đáp ứng điều kiện trên, Đơn vị đạt giải đặc biệt là Đơn vị có số lượng CBNV đạt giải cá nhân nhiều nhất (không phụ thuộc loại giải).

Việc chọn bài thi đạt giải do Hội đồng thi quyết định. Quyết định của Hội đồng thi là quyết định cuối cùng.

IV. THỜI GIAN LÀM BÀI THI

 Thời gian làm bài thi từ 09h00 ngày 15/11/2022 đến 24h00 ngày 19/11/2022 (05 ngày).

V. GIẢI THƯỞNG

1. Cuộc thi gồm các giải cá nhân tập thể, cụ thể như sau:

a)       Giải thưởng đối với cá nhân:

-           01 giải đặc biệt                                                  30 triệu đồng;

-           01 giải nhất                                                         20 triệu đồng;

-           03 giải nhì                                                           15 triệu đồng;

-           05 giải ba                                                            10 triệu đồng;

-           10 giải khuyến khích                                        05 triệu đồng;

-           Giải hoàn thành bài thi sớm nhất                    10 triệu đồng.

b)       Giải thưởng đối với tập thể chia theo hai nhóm:

-           Đối với các Ban/VP, Đơn vị trực thuộc PVN:

+         01 giải đặc biệt                                                  30 triệu đồng;

+         01 giải nhất                                                       20 triệu đồng;

+         01 giải nhì                                                          15 triệu đồng;

+         01 giải ba                                                           10 triệu đồng;

-           Đối với các Đơn vị thành viên Tập đoàn:

+         01 giải đặc biệt                                                  70 triệu đồng;

+         01 giải nhất                                                        50 triệu đồng;

+         01 giải nhì                                                          30 triệu đồng;

+         02 giải ba                                                            20 triệu đồng.

c)        Cách xếp giải:

-           Đối với giải cá nhân: xác định theo số lượng câu trả lời đúng, xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

+   Đối với Giải đặc biệt: trả lời đúng 100% câu hỏi trắc nghiệm và có thời gian hoàn thành và nộp bài thi sớm nhất.

+   Đối với giải hoàn thành bài thi sớm nhất: nộp bài thi trên hệ thống sớm nhất và trả lời đúng ít nhất 70% câu hỏi trắc nghiệm.

Trường hợp có từ 02 bài dự thi trở lên cùng đạt các tiêu chí trên, người đạt giải là người có câu trả lời đúng hoặc gần đúng nhất Câu dự đoán số người tham gia cuộc thi.

-           Đối với giải tập thể: lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp, trong đó:

+         Đối với các Ban/VP, Đơn vị trực thuộc PVN: xác định trên cơ sở tỷ lệ cán bộ tham dự thi và tổng số cán bộ của Ban/VP, Đơn vị trực thuộc PVN.

+         Đối với các Đơn vị thành viên của Tập đoàn: xác định trên cơ sở tỷ lệ giữa CBNV tham dự thi và tổng số CBNV của Đơn vị.

+         Đối với giải đặc biệt: xác định trên cơ sở tỷ lệ CBNV tham dự thi và tổng số CBNV của Ban/VP, Đơn vị trực thuộc PVN, Đơn vị thành viên trong đó số lượng CBNV tham gia thi đạt 100% tổng số CBNV và có thời gian hoàn thành bài dự thi sớm nhất.

 2. Thời gian và cách thức trao thưởng:

-           Thời gian trao giải: dự kiến 01 buổi trong khoảng từ ngày 01/12/2022 đến ngày 15/12/2022.

-           Cách thức trao giải: trao thưởng trực tiếp tại buổi tọa đàm tổ chức kỷ niệm 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam hoặc gửi về đơn vị công tác của Người dự thi (trường hợp vắng mặt).

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ, TRAO ĐỔI VỀ CUỘC THI

Ban Pháp chế và Kiểm tra PVN:

Số điện thoại: 0983456798 (Ms Uyên), 0912550440 (Ms Hằng).

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam” năm 2022, Hội đồng thi có thể điều chỉnh, bổ sung Thể lệ để phù hợp với tình hình thực tế. Mọi thay đổi sẽ được thông báo và cập nhật trên website: https://pvn.vn./.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​