[VIDEO] Tuổi trẻ Dầu khí: "Khát vọng, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo"
Nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tập trung triển khai hoạt động phong trào từ Tập đoàn đến đơn vị bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, của từng đoàn viên thanh niên trong môi trường sản xuất kinh doanh của từng đơn vị.

 

Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​