9h00 ngày 15/11/2022 chính thức bắt đầu cuộc thi “Tìm hiểu quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam”
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam” năm 2022. Đây là hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2022 với chủ đề “Hiểu biết và chấp hành, tuân thủ pháp luật vì một Petrovietnam phát triển bển vững”.

Cuộc thi nhằm khuyến khích cán bộ nhân viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tích cực tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động quản trị điều hành doanh nghiệp, quan hệ giữa Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong Tập đoàn; góp phần nâng cao chất lượng. hiệu quả công việc, lan toả sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến mọi CBNV; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới đa dạng các hình thức phổ biến pháp luật trong toàn Tập đoàn.

Đối tượng dự thi là toàn thể CBNV của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, bao gồm CBNV tại Công ty mẹ - PVN (trừ CBNV làm việc tại Ban PC&KTr PVN và thành viên Hội đồng thi), CBNV làm việc tại các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ PVN; và CBNV tại các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (bao gồm các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty con, Công ty liên kết của PVN, sau đây gọi là Đơn vị cấp III).

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn; Người dự thi đăng ký tham gia thi trực tiếp trên website: http://pvn.vn để được dự thi, Người dự thi cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website; Thông tin Người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Hội đồng thi của PVN xét và trao giải. Đối với cá nhân, tập thể đạt giải (theo thông báo của PVN) có trách nhiệm cung cấp Mã số thuế và số tài khoản để nhận tiền thưởng; Người dự thi đăng ký thi bằng thông tin cá nhân và mỗi cá nhân chỉ được đăng ký dự thi 01 lần. Trường hợp nộp từ 02 bài thi trở lên, việc chấm điểm sẽ thực hiện trên bài thi nộp lần đầu; Hội đồng thi cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với Người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký sai lệch với thực tế.

Thời gian làm bài thi từ 09h00 ngày 15/11/2022 đến 24h00 ngày 19/11/2022 (05 ngày).

Đường dẫn để tham gia cuộc thi: Tại đây

Đề thi gồm: 30 câu trắc nghiệm, trong đó: (i) 10 câu về pháp luật doanh nghiệp; (ii) 10 câu về khiếu nại, tố cáo; (iii) 10 câu hỏi thương hiệu PVN; 01 Câu dự đoán số người tham gia cuộc thi.

Cách tính điểm: Câu hỏi trắc nghiệm: tính số câu trả lời đúng (mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 1 điểm), xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Câu hỏi dự đoán số người tham dự cuộc thi: trả lời đúng hoặc gần đúng nhất số người tham dự cuộc thi, xếp theo thứ tự từ đúng đến gần đúng nhất.

Theo Ban Tổ chức, cơ cấu giải thưởng bao gồm: Giải cá nhân gồm: 01 giải đặt biệt (30 triệu đồng); 01 giải nhất (20 triệu đồng); 03 giải nhì (15 triệu đồng/giải); 05 giải ba (10 triệu đồng/giải); 10 giải khuyến khích (05 triệu đồng/giải) và Giải hoàn thành bài thi sớm nhất (10 triệu đồng).
Giải tập thể được chia theo 2 nhóm: Đối với các Ban/Văn phòng, đơn vị thuộc Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gồm: 01 giải Đặc biệt (30 triệu đồng), 01 giải Nhất (20 triệu đồng), 01 giải Nhì (15 triệu đồng), 01 giải Ba (10 triệu đồng/giải).

Đối với các đơn vị thành viên của Petrovietnam gồm: 01 giải Đặc biệt (70 triệu đồng), 01 giải Nhất (50 triệu đồng), 01 giải Nhì (30 triệu đồng), 02 giải Ba (20 triệu đồng/giải).

Thông tin liên hệ Ban tổ chức cuộc thi: Ms Uyên 0983.456.798, Ms Hằng 0912.550.440 (cán bộ Ban Pháp chế và Kiểm tra).

N.HBình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​