Petrovietnam - Năng lượng cho phát triển

[Phim tài liệu] Tập 2: Khai thác Vàng đen có dễ?
Thành ngữ “Đãi cát tìm vàng” có thể mô tả đúng phần nào công việc của người Tìm dầu. Giữa mênh mông trùng khơi, tìm ra địa điểm có khả năng cho dầu đã khó. Sau đó còn hàng núi công việc khác khó khăn hơn. Đâu đơn giản như suy nghĩ “chỉ việc hút dầu lên”.

 

 

Tập 1: Người giàn khoan


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​