PSI tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Lấy công nghệ làm động lực để tăng tốc
Ngày 23/4/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Tại cuộc họp, ĐHĐCĐ đã thông qua các tờ trình liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024.

Năm 2023, kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng đã trải qua một năm đầy biến động, tuy nhiên, vẫn kết thúc với những dấu hiệu tích cực. Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, bằng định hướng kinh doanh phù hợp, không thay đổi mục tiêu và chủ động thích ứng với mọi điều kiện của thị trường, PSI tiếp tục hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 116% và 122% so với kế hoạch năm, cơ cấu doanh thu thay đổi về cả lượng và chất. Doanh thu từ dịch vụ gia tăng mạnh mẽ, các chỉ tiêu an toàn tài chính được đảm bảo theo quy định.

Ban lãnh đạo Công ty điều hành cuộc họp.

Năm 2023 - PSI tuổi 18, đánh dấu sự trưởng thành, kiên cường và đầy bản lĩnh với phương châm luôn chú trọng đầu tư mạnh về phát triển thương hiệu, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đẩy mạnh số hóa, phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp. PSI quyết tâm đổi mới sáng tạo toàn diện mọi mặt, tinh thần "dám nghĩ dám làm", tận tâm cống hiến vì mục tiêu phát triển hiệu quả, bền vững, gia tăng giá trị cho khách hàng và cổ đông trong hành trình phát triển của mình với nhiều dấn ấn tốt đẹp trong lòng cổ đông, đối tác và khách hàng.

Năm 2024, với dự báo bức tranh kinh tế với những gam màu sáng tối đan xen, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI đang định hình lại các xu thế, dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục biến động khó lường với những luồng thông tin tích cực và tiêu cực đan xen...

Với phương châm lấy công nghệ làm động lực để tăng tốc, PSI đã có sự chuẩn bị kịp thời để thay đổi và phát triển hạ tầng; Thực hiện và tận dụng chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và Ngân hàng mẹ (PVcomBank), hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả, bền vững; “Trung tâm giao dịch số” ra mắt chính thức và đưa vào hoạt động, thúc đẩy tạo sân chơi cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong việc giao dịch bằng công nghệ AI để tạo ra những sản phẩm tư vấn đầu tư chất lượng, tận dụng sức mạnh của công nghệ giúp hoạt động giao dịch chứng khoán của khách hàng đạt được hiệu quả tối đa; Tăng tỷ trọng doanh thu hoạt động kinh doanh số lên 20% trên tổng giao dịch toàn hệ thống.

PSI tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Lấy công nghệ làm động lực để tăng tốc

Toàn cảnh cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PSI.

Trong năm 2024, PSI đặt mục tiêu chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, cụ thể: Kiên định mục tiêu chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được ĐHĐCĐ thông qua là trở thành công ty chứng khoán hoạt động theo mô hình ngân hàng đầu tư trong lĩnh vực năng lượng trên cơ sở 3 trụ cột là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVcomBank, tổ hợp đối tác nước ngoài và 2 nền tảng là công nghệ và con người; Tận dụng tối đa cơ hội thị trường trên cơ sở quản trị tốt các biến động, bổ sung các động lực phát triển mới, đồng thời làm mới các động lực phát triển cũ; Đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để mở rộng các kênh số, đa dạng sản phẩm, dịch vụ, gia tăng tiện ích trên nền tảng số; Nguồn nhân lực là tài sản của doanh nghiệp, là trọng tâm trong các chính sách, cơ chế để tạo động lực kinh doanh, thu hút nhân tài. Bên cạnh đó, PSI sẽ luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân sự trẻ, kế cận; Nâng cao chất lượng dịch vụ với tinh thần tận tâm cống hiến, đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Đại hội đã thông qua toàn bộ tờ trình của Hội đồng quản trị, bao gồm các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023; Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; Quỹ thù lao năm 2023 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023; và các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội.

Huy Tùng


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​