Tiền đề, nền tảng vững chắc của ngành công nghệ khí Việt Nam
Cụm công trình "Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ để khai thác các mỏ khí - condensate với điều kiện đặc biệt phức tạp, thềm lục địa Việt Nam" gắn liền với dự án Biển Đông 01 - niềm tự hào của nghành Dầu khí Việt Nam - là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần yêu nước, dám nghĩ dám làm của những " người đi tìm lửa" thế hệ mới.


Tiền đề, nền tảng vững chắc của ngành công nghiệp Khí Việt Nam

Tiền đề, nền tảng vững chắc của ngành công nghiệp Khí Việt Nam

Nội dung: Lê Trúc

Thiết kế: Duy Tiến


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​