Hội nghị BCH Đảng bộ PV GAS lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025: Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ SXKD và xây dựng Đảng
Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, tại trụ sở PV GAS TP Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam (BCH Đảng bộ Tổng công ty/Đảng ủy Tổng công ty) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); đồng chí Phạm Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và đồng chí Trần Đức Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty. Tham gia Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên BCH Đảng bộ và các đồng chí tham mưu giúp việc Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 3 tháng đầu năm; kế hoạch, nhiệm vụ công tác 9 tháng cuối năm 2024; xem xét, thông qua Kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ và quần chúng xin vào Đảng.

Hội nghị BCH Đảng bộ PV GAS lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025: Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ SXKD và xây dựng Đảng

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS nhấn mạnh tầm quan trọng của những nội dung được Hội nghị xem xét, bàn bạc và quyết định, đồng thời đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, phân tích sâu những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 3 tháng đầu năm; thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc phải giải quyết, những thách thức phải vượt qua trong 9 tháng cuối năm chưa được đề cập trong Báo cáo; những khả năng, tình huống sắp tới, trước hết là từ nay đến cuối năm 2024 với tinh thần thật sự khách quan, toàn diện, để từ đó, xác định rõ ràng, đúng đắn tư tưởng chỉ đạo; có kế hoạch thực hiện cụ thể, nỗ lực, quyết tâm cao hơn, giải pháp đồng bộ hơn, lãnh đạo chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả hơn nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu được giao/đề ra trong năm 2024.

Hội nghị thống nhất đánh giá, 3 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đạt được kết quả đáng khích lệ và khá toàn diện, có nhiều mặt nổi bật: Hệ thống công trình khí vận hành an toàn, hiệu quả, cấp khí, sản phẩm khí liên tục cho khách hàng. Sản lượng khí ẩm tiếp nhận, khí sản xuất và cung cấp, condensate sản xuất và cung cấp, LPG sản xuất và kinh doanh đạt và vượt so với kế hoạch Quý I. Các chỉ tiêu tài chính như: doanh thu toàn Tổng công ty, doanh thu hợp nhất, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế cũng đạt kết quả khả quan. PV GAS cũng tích cực đẩy mạnh các chương trình hành động có mục tiêu như: tiếp tục bám sát cấp có thẩm quyền để thúc đẩy quá trình phê duyệt các cơ chế liên quan bán LNG cho sản xuất điện, các cước phí; triển khai tích cực công tác đàm phán/ký kết các thỏa thuận/hợp đồng mua bán khí/LNG; chuẩn bị kinh doanh/tiêu thụ LNG và tìm kiếm cơ hội về hợp tác kinh doanh LNG quốc tế/làm việc với các hãng tàu vận chuyển LNG tìm kiếm cơ hội hợp tác. Công tác đầu tư hạ tầng khí được đẩy mạnh, các dự án đảm bảo tiến độ, bám sát kế hoạch đề ra. Việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 được giao/đề ra được lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 3 tháng đầu năm và kế hoạch, nhiệm vụ công tác 9 tháng cuối năm 2024

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 3 tháng đầu năm và kế hoạch, nhiệm vụ công tác 9 tháng cuối năm 2024

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm đúng mức, tiếp tục tạo được chuyển biến rõ nét. Việc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty trên các mặt chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; xây dựng tổ chức đảng; kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được thể hiện trên thực tế, góp phần để Đảng bộ Tổng công ty thực sự là “hạt nhân chính trị”; lãnh đạo PV GAS thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, phát triển Tổng công ty, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, “bốn tốt”.

Theo chương trình đề ra và thẩm quyền được giao, Hội nghị đã tiến hành xem xét, thông qua kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ và quần chúng xin vào Đảng.

Đồng chí Phạm Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TCT định hướng thảo luận về các nhóm giải pháp khắc phục khó khăn

Đồng chí Phạm Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TCT định hướng thảo luận về các nhóm giải pháp khắc phục khó khăn

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã dự báo những khó khăn, thách thức mà Tổng công ty sẽ đối mặt trong thời gian tới, trước hết là từ nay đến cuối năm, đồng thời thống nhất các giải pháp tổng thể về vận hành, kinh doanh, tài chính, quản trị,... cần thực hiện để giữ vững tốc độ tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra/được giao trong năm 2024, tạo tiền đề thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự hội nghị cũng như sự chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp của Văn phòng Đảng ủy, các bộ phận Ban tham mưu giúp việc khác của Đảng ủy và ban chuyên môn liên quan của Tổng công ty. Đồng chí nhấn mạnh: “Thời gian tới, trước mắt là 9 tháng còn lại của năm 2024, khó khăn sẽ nhiều, thậm chí gay gắt hơn trước; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, nhất là theo kế hoạch quản trị do Tập đoàn giao thực sự là thách thức rất lớn đối với Tổng công ty. Tuy nhiên, thuận lợi vẫn là cơ bản, có tiền đề rất quan trọng là kết quả đạt được 3 tháng đầu năm; sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt bậc của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; kiên trì mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra; quyết liệt, đồng bộ thực hiện các giải pháp, PV GAS sẽ phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao cả về sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục xứng đáng là một trong những đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”.

P.V


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​