Hội DKVN kêu gọi hội viên hưởng ứng, viết bài tham gia Hội nghị Khoa học của Liên doanh Vietsovpetro
Nhân sự kiện khai thác tấn dầu thứ 250 triệu từ các mỏ thuộc Lô 09-1, bể Cửu Long, thềm lục địa Việt Nam, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học. Với phương châm “Kết nối - Trí tuệ - Phát triển”, Hội Dầu khí Việt Nam (Hội DKVN) đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội trực thuộc trực tiếp tham gia; đồng thời phổ biến, tổ chức và tạo điều kiện để hội viên tham gia Hội nghị.


Giàn Công nghệ Trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ, Lô 09-1.

Theo đó, bài viết tham gia Hội nghị thuộc các chủ đề liên quan đến: Tìm kiếm thăm dò, Địa chất - Địa vật lý, Thiết kế khai thác mỏ, Công nghệ Khoan - Khai thác, Thiết kế - Xây dựng mỏ và Kinh tế - Dịch vụ.

Thời gian và thể lệ gửi bài tham gia Hội nghị:

Gửi tóm tắt bằng tiếng Việt/Nga/Anh không dài quá 300 từ trước ngày 05/02/2024.

Gửi bài toàn văn: Bài báo toàn văn bằng tiếng Việt/Nga/Anh cần trình bày trong khổ giấy A4 (210*297 mm), mã chữ Unicode, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, lề trên 2.0 cm, lề dưới 2.0 cm, lề phải 1.5 cm, lề trái 2.5 cm, cách dòng đơn, ghi rõ học hàm, học vị, địa chỉ công tác, điện thoại, email của tác giả/đồng tác giả; gửi trước ngày 15/3/2024.

Quyền lợi của tác giả/đồng tác giả: Bài báo cáo tại Hội nghị sẽ là đại biểu chính thức của Hội nghị và được nhận thù lao xứng đáng theo quy định của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị sẽ được thông báo sớm nhất trong thời gian tới.

Địa chỉ liên lạc của Ban tổ chức Hội nghị:

Ông Nguyễn Thế Dũng - Thư ký Hội đồng khoa học Viện NCKH&TK

Email: thedung.pt@vietsov.com.vn

P.V


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​