TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LẦN THỨ II-2022

 

1. TÀI LIỆU TẬP ĐOÀN BAN HÀNH

2. TÀI LIỆU THAM LUẬN ĐƠN VỊ

3. SỔ TAY VĂN HÓA PETROVIETNAM

4. HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

​​​​​​​​​​​​​​​​