System.FormatException: Guid should contain 32 digits with 4 dashes (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx). at System.Guid.GuidResult.SetFailure(ParseFailureKind failure, String failureMessageID, Object failureMessageFormatArgument, String failureArgumentName, Exception innerException) at System.Guid.TryParseGuidWithDashes(String guidString, GuidResult& result) at System.Guid.TryParseGuid(String g, GuidStyles flags, GuidResult& result) at System.Guid..ctor(String g) at Pvn.Web.Usercontrols.ContentComment.get_NewsID() at Pvn.Web.Usercontrols.ContentComment.BindData() Tập đoàn Dầu khí Việt NamSự kiện


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Ý kiến bạn đọc ()

Tin khác

Tin cùng chuyên mục
Liên kết
Fanpage

​​​​​​​