Vietsovpetro: Quyết liệt, sáng tạo, đổi mới trong truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và an sinh xã hội
Đó là đánh giá của ông Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tại buổi làm việc với Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro về việc triển khai thực hiện các Kết luận về công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp (VHDN) và an sinh xã hội (ASXH).

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, trong các năm 2022 và 2023, Đảng ủy Vietsovpetro đã tiếp tục lãnh đạo triển khai có hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện VHDN, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng thông qua việc ban hành hàng loạt các công văn, nghị quyết về công tác truyền thông và xây dựng VHDN. Công tác xây dựng VHDN nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, sự ủng hộ và nhất trí của lãnh đạo hai phía Việt - Nga, đây là điều kiện thuận lợi để Vietsovpetro triển khai các kế hoạch xây dựng VHDN đi vào chiều sâu và có sự thống nhất từ trên xuống.

Đoàn công tác Petrovietnam làm việc với Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro về công tác truyền thông, VHDN và ASXH.

Hoạt động truyền thông và xây dựng VHDN đã được Ban lãnh đạo Vietsovpetro đưa vào Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hằng năm, định kỳ tháng, 6 tháng, 9 tháng; trong đó cũng đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cẩm nang Văn hóa Vietsovpetro. Lãnh đạo Vietsovpetro đã có những phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng cá nhân/phòng/ban với lộ trình cụ thể và theo dõi/báo cáo kết quả thực hiện thông qua các Hội nghị tổng kết công tác truyền thông từng giai đoạn. Sự liên kết giữa đội ngũ cán bộ truyền thông, VHDN và ASXH với các lực lượng làm công tác tuyên giáo, dân vận của Đảng cũng được thiết lập chặt chẽ, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị xã hội trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông, VHDN và ASXH. Vietsovpetro đã có Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ triển khai và phân công bố trí cán bộ thực hiện công tác xây dựng VHDN tại đơn vị. Đối với công tác truyền thông, nhân sự truyền thông từng bước được củng cố, mạng lưới truyền thông nội bộ được xây dựng với sự tham gia chịu trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị.

Tại Vietsovpetro, các quy định về điều kiện lao động, sinh hoạt, đời sống, chế độ chính sách được thực hiện thông qua Quy chế nhân viên. Các tổ chức đoàn thể Vietsovpetro đã đưa nội dung VHDN vào các hoạt động trong năm để phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động về các giá trị cốt lõi cũng như vai trò của VHDN với sự phát triển của đơn vị. Đồng thời, Công đoàn cũng tổ chức nhiều buổi đối thoại định kỳ để tăng cường gắn kết, lắng nghe, chia sẻ, đối thoại với người lao động. Vietsovpetro định hướng đưa các nội dung về giá trị cốt lõi con người Vietsovpetro và chuẩn mực ứng xử vào quy chế, quy định, quy trình tuyển dụng, bố trí nhân sự; kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực và đánh giá nhân viên.

Vietsovpetro: Quyết liệt, sáng tạo, đổi mới trong truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và an sinh xã hội

Các hoạt động văn hóa của Vietsovpetro được xây dựng luôn gắn liền và lan tỏa các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

Trong tháng 7/2023, Vietsovpetro đã ban hành Cẩm nang Văn hóa với các giá trị cốt lõi của tổ chức và con người được hệ thống hóa. Từ đầu năm 2024, Vietsovpetro đã triển khai đưa nội dung cam kết của người lao động về việc thực hiện các chuẩn mực văn hóa theo giá trị cốt lõi của con người Vietsovpetro và chuẩn mực ứng xử theo Văn hóa dầu khí và Văn hóa Vietsovpetro vào các hợp đồng lao động một cách phù hợp.

Các hoạt động truyền thông cho VHDN Vietsovpetro đã và đang được thực hiện thường xuyên, sôi nổi và có mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn truyền thông; với nhiều hoạt động phong phú từ Tổ công tác VHDN, các phòng, ban, đơn vị và đặc biệt là các tổ chức chính trị xã hội, góp phần truyền thông hiệu quả nâng cao nhận thức về VHDN và lan tỏa Cẩm nang Văn hóa.

Hoạt động truyền thông nội bộ của Vietsovpetro luôn bám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh. Dựa trên tiêu chí chính xác, kịp thời, thống nhất, nhiều kênh thông tin nội bộ (web/Fanpage/zalo) đã được thiết lập và phát huy tốt các chức năng giúp CBCNV hiểu về những đường lối, chính sách, mục tiêu, tầm nhìn cũng như tình hình hoạt động của đơn vị. Về truyền thông công chúng, Vietsovpetro đã tiếp tục ký kết phối hợp với các đơn vị truyền thông, báo chí Trung ương và địa phương để giới thiệu quảng bá những hình ảnh hoạt động sản xuất kinh doanh, những thành tựu nổi bật của Vietsovpetro đến đông đảo độc giả trên cả nước; chú trọng trên các kênh báo điện tử, đặc biệt tăng cường quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội - đáp ứng sự chuyển dịch tất yếu của thời đại công nghệ số khi phần lớn độc giả đều sử dụng mạng xã hội để tiếp cận thông tin.

Vietsovpetro: Quyết liệt, sáng tạo, đổi mới trong truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và an sinh xã hội

Ông Trần Quang Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro về công tác truyền thông, VHDN và ASXH.

Ông Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn đánh giá cao những hành động quyết liệt, sáng tạo, đổi mới trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng VHDN và công tác truyền thông của Ban lãnh đạo Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro trong thời gian qua, đã đạt được những kết quả chuyển biến hết sức rõ nét và tích cực. Sự hiện diện và những đóng góp của Vietsovpetro đã bắt đầu có sức lan tỏa, được biết đến và được nhiều tầng lớp công chúng, nhân dân ghi nhận. Đây đồng thời là kết quả của việc xây dựng hình ảnh, nhưng đồng thời cũng đã khơi gợi, cổ vũ cho niềm tự hào chính đáng của người lao động Vietsovpetro; để từ đó, nhiều thế hệ Vietsovpetro về sau có thể tiếp nối những truyền thống quý báu, vẻ vang đó, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển vững mạnh của Liên doanh.

Việc triển khai thực hiện công tác VHDN giúp thống nhất đội ngũ người lao động vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội phát triển đơn vị, theo phương châm “Một đội ngũ - Một mục tiêu”. VHDN là yếu tố “đi trước mở đường” để tạo nên sự đồng tâm, nhất trí trong đội ngũ người lao động Việt Nam nói riêng và cả hai phía Việt Nam - Nga nói chung. Còn truyền thông không những là sự kết nối, lan tỏa các giá trị VHND trong nội bộ CBNV, mà còn có khả năng nâng cao sự hiểu biết của nhiều tầng lớp trong xã hội về Vietsovpetro, có khả năng tác động đến các chính sách, chiến lược của các cấp thẩm quyền định hướng cho sự phát triển của Vietsovpetro, phục vụ cho lợi ích to lớn của đất nước.

Để Vietsovpetro tiếp tục tăng cường thống nhất nhận thức, làm tốt hơn, sâu sắc hơn công tác truyền thông, VHDN và ASXH, ông Trần Quang Dũng nhấn mạnh, cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng, ban hành các Nghị quyết và thể chế hóa chuyên môn, bằng các hướng dẫn của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, đồng thời thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể, đồng thời rút kinh nghiệm, cập nhật, bổ sung hoàn thiện các kế hoạch trong các giai đoạn tiếp theo. Việc thực hiện công tác truyền thông, VHDN và ASXH phải thường xuyên liên tục, đồng bộ xuyên suốt, thống nhất trong toàn thể và nó ngày càng phải đi vào thiết thực. Câu chuyện của VHDN phải là hiệu quả của sản xuất kinh doanh, của phát triển thương hiệu, phải là mục tiêu hướng đích, hướng đến chiến lược phát triển của doanh nghiệp./.

Trúc Lâm


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​