PVOIL tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XIII
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tại Kế hoạch số 269-KH/ĐU ngày 11/7/2022, Đảng ủy Tổng công ty Dầu Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đồng thời, tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề thời sự thế giới vào ngày 27/9/2022.

Đồng chí Cao Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty và đồng chí Đoàn Văn Nhuộm – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng, Phó các Ban/ Văn phòng Tổng công ty; Ban Chấp hành các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; Giám đốc, Phó Giám đốc các Đơn vị trực thuộc; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc các Đơn vị thành viên. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở PVOIL và trực tuyến đến các chi, đảng bộ trực thuộc trong toàn hệ thống PVOIL.

Đồng chí Cao Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL khẳng định các vấn đề được Ban chấp hành Trung ương thảo luận và quyết nghị tại Hội nghị lần thứ năm đều là những vấn đề lớn, cốt lõi và hết sức quan trọng; không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn mang tính chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển bền vững của đất nước trong thời gian tới như chủ trương của Đảng đối với vấn đề quản lý và sử dụng đất đai, vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân; sự phát triển kinh tế tập thể… Do đó, với vai trò là một Đảng bộ có nhiều cơ sở đảng và đảng viên, Đảng ủy PVOIL nhận thức được tầm quan trọng của các nghị quyết và tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập để các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được quán triệt, tuyên truyền đến sâu rộng các cấp ủy đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Tô Đại Phong - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trình bày các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đồng chí Tô Đại Phong - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trình bày các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đồng chí Tô Đại Phong - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tham dự và trình bày các nội dung của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trịnh Đức Hải – Đại sứ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia nói chuyện chuyên đề thời sự thế giới

Đồng chí Trịnh Đức Hải – Đại sứ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia nói chuyện chuyên đề thời sự thế giới

Tiếp đó, đồng chí Trịnh Đức Hải – Đại sứ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia đã có buổi nói chuyện chuyên đề thời sự thế giới với các cán bộ, cấp ủy PVOIL. Đồng chí Trịnh Đức Hải cung cấp các thông tin, diễn biến của cuộc xung đột Nga – Ukraine và những tác động, ảnh hưởng đến tình hình chính trị, kinh tế thế giới; trong đó có ngành năng lượng dầu khí – là ngành liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của PVOIL.

Toàn cảnh Hội nghị tại trụ sở Tổng công ty

Toàn cảnh Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL đánh giá Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và buổi nói chuyện chuyên đề thời sự thế giới đã cung cấp thêm cho cán bộ, cấp ủy của PVOIL nhiều thông tin bổ ích, quan trọng; làm rõ hơn những điểm mấu chốt để việc tiếp thu các nghị quyết được đầy đủ, làm cơ sở cho công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết được hiệu quả trong toàn Đảng bộ PVOIL./.

P.V


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​