PVEP hành động thích ứng với chuyển dịch năng lượng
Nhận thức chuyển dịch năng lượng (CDNL) là xu hướng tất yếu, không thể đảo ngược và việc thích ứng với CDNL mang tính chất sống còn, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã và đang quyết liệt triển khai Chương trình hành động thích ứng với CDNL trên tinh thần “Một đội ngũ, một mục tiêu”.

PVEP hành động thích ứng với chuyển dịch năng lượng

Lãnh đạo PVEP tham gia trồng rừng trung hòa carbon

Thích ứng để tồn tại và phát triển

CDNL đang diễn ra mạnh mẽ, cùng với các quy định pháp lý về kiểm soát phát thải ngày càng nghiêm ngặt, làm tăng áp lực buộc các doanh nghiệp phải chuyển đổi công nghệ, sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường hơn. Bên cạnh đó, các cơ chế, chính sách và mô hình hợp tác, kinh doanh mới như tín chỉ carbon, thuế carbon cũng đang dần hình thành, thúc đẩy các doanh nghiệp CDNL nhanh hơn.

Với những thay đổi mang tính chất cách mạng trong lĩnh vực năng lượng, PVEP buộc phải có những hành động thích ứng kịp thời và phù hợp. Lãnh đạo PVEP xác định, thích ứng với CDNL không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp lý mà còn là nhu cầu cấp bách để bảo đảm sự tồn tại và phát triển bền vững, nếu không chủ động thích ứng sẽ ngày càng bị tụt hậu, mất đi lợi thế cạnh tranh và bỏ lỡ những cơ hội to lớn từ các xu thế phát triển mới của thị trường.

Từ năm 2021, PVEP đã chủ động và tích cực tham gia vào bức tranh chung CDNL. Ngay từ thời điểm đó, ban lãnh đạo PVEP đã nhận thức được những cơ hội và thách thức mà xu hướng CDNL mang lại. Chương trình hành động thích ứng với CDNL số 1961 ra đời vào tháng 8-2021 là nhận định đầu tiên về cơ hội, thách thức cũng như một số giải pháp căn cơ cho PVEP vào thời điểm đó.

Đến nay, trong bối cảnh CDNL ngày càng trở nên mạnh mẽ và tác động không nhỏ tới ngành năng lượng, trong đó có ngành Dầu khí, PVEP đã chủ động rà soát, đánh giá và có định hướng cụ thể hơn trong việc đối mặt với làn sóng CDNL. Ngày 11-1-2024, Tổng Giám đốc PVEP đã ban hành Chương trình hành động số 61/CTr-TDKT thích ứng với CDNL. Đây là chương trình được cập nhật dựa trên thực tế và xu hướng phát triển của ngành, từ đó đề ra các mục tiêu, nhóm giải pháp cụ thể ở nhiều lĩnh vực khác nhau, như chính sách pháp lý, công nghệ khai thác, đầu tư dự án, giảm phát thải khí nhà kính, tăng tỷ trọng sử dụng năng lượng tái tạo… nhằm giúp PVEP kịp thời thích ứng với xu thế mới.

Từ nhận thức đến hành động

Trong Chương trình hành động thích ứng CDNL, PVEP xác định nòng cốt cho sự phát triển vẫn là lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí (E&P), do đó PVEP tiếp tục đẩy mạnh và đẩy nhanh thăm dò khai thác và tận thu. Trong bối cảnh CDNL, ưu tiên sử dụng các dạng năng lượng sạch hơn, cùng thực trạng của nguồn tài nguyên dầu khí của đất nước, PVEP định hướng chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, tăng tỷ trọng khí so với dầu với tỷ lệ khí/dầu đến năm 2030 là 45/55% và đến năm 2050 là 80/20% để bảo đảm cho sự phát triển bền vững, lâu dài.

Bên cạnh đó, PVEP triển khai nhiều các giải pháp đồng bộ khác như: Nghiên cứu, triển khai dự án thu gom và lưu trữ CO2 (CCS); trồng rừng trung hòa carbon; áp dụng các công nghệ mới thân thiện với môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; sử dụng năng lượng tái tạo trong hoạt động…

PVEP đặt mục tiêu trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực CCS tại Việt Nam và có dự án thí điểm đầu tiên vào năm 2028; sau năm 2030 sẽ cung cấp dịch vụ thu gom, thu hồi, vận chuyển, bơm ép và lưu trữ carbon. Triển khai CCS, PVEP hướng đến mục tiêu CCS sẽ đóng góp 70% tổng lượng giảm phát thải CO2 của PVEP vào năm 2030; đến 85% vào năm 2040 và đến trên 90% vào năm 2045-2050.

Hưởng ứng chương trình trồng 1 tỉ cây xanh - “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động; thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về triển khai chương trình trồng 3 triệu cây xanh trong toàn Tập đoàn giai đoạn 2022-2025, triển khai Chương trình hành động thích ứng với CDNL của tổng công ty, PVEP đã xây dựng và triển khai chương trình trông cây xanh giai đoạn 2022-2025 và tiếp theo. Tính đến nay, PVEP cùng các đơn vị/dự án đã trồng hơn 260.000 cây xanh tương đương khoảng 76 ha tại các tỉnh Thái Bình, Cà Mau và Nghệ An. PVEP cũng chủ động xây dựng lộ trình trồng cây từ năm 2024-2050 với tổng số cây trồng dự kiến hơn 1,7 triệu cây, mỗi năm trồng 60-300 nghìn cây xanh. Thông qua dự án trồng rừng đóng góp khoảng 5-7% vào mục tiêu giảm phát thải ròng của PVEP đến năm 2050.

Với các giải pháp trên, PVEP hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính 32,6% vào năm 2030, tương đương với 280.000 tấn CO2 và đạt mục tiêu Net Zero trước năm 2050. Đồng thời, qua các hoạt động CDNL cũng góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế và trách nhiệm xã hội của PVEP.

PVEP hành động thích ứng với chuyển dịch năng lượng
PVEP ký thỏa thuận với Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, trồng mới 40 ha rừng và 250.000 cây xanh trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo PVEP cho biết, trong Chương trình hành động thích ứng CDNL của PVEP, cán bộ, công nhân viên, người lao động (CBCNV-NLĐ) đóng vai trò quan trọng, mang tính quyết định thành công. Bởi “Nếu không có sự đồng thuận, đồng hành và cùng hành động của CBCNV ngay từ bây giờ thì chương trình khó có thể đạt được những mục tiêu đề ra”. Do đó, cùng với các giải pháp tăng cường tuyên truyền, tái đào tạo cho NLĐ, đẩy mạnh chuyển đổi số…, lãnh đạo PVEP mong muốn tập thể CBCNV-NLĐ trên tinh thần “Một đội ngũ, một mục tiêu” phát huy truyền thống tự hào của thế hệ cha anh, “những người đi tìm lửa”, cùng tìm hiểu, nghiên cứu để nắm được chiến lược, mục tiêu của tổng công ty trong CDNL; nhận thức vai trò, nhiệm vụ, mạnh dạn hiến ý tưởng và hành động để cùng thực hiện thành công chương trình vì sự phát triển bền vững của PVEP, vì việc làm, đời sống của chính NLĐ và tương lai của thế hệ trẻ, để PVEP tiếp tục đóng góp xứng đáng cho Petrovietnam và cho đất nước.

Một số thách thức trong quá trình CDNL của PVEP:

Thiếu cơ chế, chính sách, hướng dẫn triển khai các hoạt động thích ứng với CDNL. Sự thiếu rõ ràng về hành lang pháp lý làm chậm quá trình triển khai những dự án mới, hạn chế cơ hội hợp tác toàn diện với các nhà đầu tư và đối tác tiềm năng;

Sự phát triển của thị trường nhập khẩu LNG dẫn đến sự cạnh tranh về giá giữa khí tự nhiên trong nước và LNG;

Yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính đối với các dự án thăm dò, khai thác khí khi các dự án đa phần đã đi vào giai đoạn suy giảm sản lượng;

Sự cạnh tranh với các dạng năng lượng tái tạo và nhiên liệu sạch khác khiến cho nhu cầu tiêu thụ dầu ngày càng suy giảm.

Mai Phương


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​