“Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CCB trong nhiệm kỳ mới"
Trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã phát huy sự năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Từ đó, vị thế của hội CCB Tập đoàn ngày càng được thể hiện rõ nét. Nhân dịp Đại Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 -2027, phóng viên PetroTimes có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn về những kết quả nổi bật trong 5 năm qua.


Đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

PV: Thưa đồng chí, có thể nói trong nhiệm kỳ qua Hội Cựu chiến binh Tập đoàn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Xin ông cho biết những kết quả nổi bật và bài học kinh nghiệm mà Hội CCB rút ra trong nhiệm kỳ qua là gì?

Chủ tịch Hội CCB Phạm Quang Dũng: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, sự quan tâm của HĐTV, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, sự chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương Hội CCB Việt Nam, sự phối hợp hiệu quả của các tổ chức chính trị-xã hội tập đoàn và cấp ủy lãnh đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn, Hội CCB Tập đoàn đã triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Tập đoàn lần thứ III trong nửa đầu nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra. Trong đó, các tập thể Hội và hội viên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tư tưởng ổn định, ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết gương mẫu, chủ động nắm bắt tình hình vượt qua khó khăn thách thức góp phần giữ vững và ổn định chính trị của đơn vị. Công tác chỉ đạo hoạt động của Hội CCB Tập đoàn đã tập trung bám sát với các nhiệm vụ hoạt động SXKD của Tập đoàn, hướng về các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả LĐSX và chăm lo trực tiếp đến Hội viên - NLĐ trong ngành.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và ASXH đúng đối tượng, có hiệu quả, giải quyết kịp thời những khó khăn cho các CCB và các đối tượng chính sách, tích cực tham gia đóng góp và ủng hộ đồng bào bị tổn thất trong các đợt lũ quét và sạt lở đất và ủng hộ phòng chống covid-19. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa có tác dụng lớn trong công tác tuyên truyền về hoạt động của Hội CCB Tập đoàn nói riêng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung trên các phương tiện thông tin đại chúng góp phần lan tỏa nét đẹp, nét nhân văn của Văn hóa doanh nghiệp và con người Dầu khí tới nhân dân cả nước.

Qua nhiệm kỳ, chúng tôi cũng rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là đã xây dựng Chương trình công tác toàn khóa và hàng năm với những mục tiêu và chương trình hành động cụ thể và có biện pháp phù hợp với Điều lệ và Chương trình công tác của Hội CCB Việt Nam và bám sát nhiệm vụ, hoạt động SXKD của Tập đoàn. Đề cao vai trò trách nhiệm cá nhân trong xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai hoạt động nhằm đạt kết quả cao nhất.

Trong những năm qua Hội CCB Tập đoàn luôn bám sát và kịp thời quán triệt, phổ biến các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, của Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội CCB Việt Nam và Đảng bộ Tập đoàn tới các Hội cơ sở trực thuộc để triển khai thực hiện.

Một mặt nữa đó là việc chỉ đạo các Hội làm tốt công tác đoàn kết thống nhất giữ vững bản chất anh “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên nhận thức rõ những khó khăn hiện nay của Tập đoàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, gương mẫu chấp hành các quy định của cơ quan đơn vị, khắc phục khó khăn, chấp hành sự phân công theo đề án cấu trúc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn và đơn vị.

PV: Những người lính Dầu khí đã nỗ lực ra sao để xây dựng nên một tổ chức Hội CCB trong sạch, vững mạnh như hôm nay, thưa đồng chí?

Chủ tịch Hội CCB Phạm Quang Dũng: Theo đánh giá của tôi có thể chỉ ra một số lý do sau đây:

Một là bắt nguồn từ nguồn gốc lịch sử ra đời của Tập đoàn, đó là những người lính đầu tiên hay còn gọi là tướng lĩnh sỹ quan quân đội, lực lượng bộ quốc phòng cử sang làm ngành dầu khí. Tiền thân là những “người lính đi tìm lửa”, với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Hội CCB Tập đoàn đã kế thừa được truyền thống quý báu - là những binh đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội được cử sang để xây dựng Ngành Dầu khí. Từ khi được thành lập tới nay, Hội luôn giữ vị trí quan trọng, cả trong công tác chuyên môn và các hoạt động giáo dục truyền thống, an sinh xã hội. Đặc biệt là lực lượng chủ công thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của Tập đoàn – một hoạt động của Tập đoàn được Đảng và Nhà nước đánh giá cao. Thực tế các CCB Dầu khí có vai trò quan trọng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và đóng góp nhiều tâm sức cho những thành tựu mà Tập đoàn đạt được trong thời gian vừa qua.

Với Hội CCB, Ban Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí đã dành sự quan tâm đặc biệt. Từ năm 2012, Chương trình phối hợp hoạt động giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với Hội CCB Việt Nam đã được ký kết, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội CCB tập đoàn hoạt động theo Pháp lệnh CCB và Điều lệ Hội CCB Việt Nam, hoạt động ngày càng có hiệu quả, triển khai sâu rộng mối quan hệ tới các tỉnh – thành Hội CCB trong cả nước.

Hai là Tập đoàn dầu khí là tập đoàn có bề dày lịch sử truyền thống, hình thành văn hóa con người dầu khí là: xây dựng văn hóa bản sắc, xây dựng hình ảnh người Dầu khí “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” thể hiện giá trị tốt đẹp văn hóa Petrovietnam được vun đắp qua nhiều thế hệ người Dầu khí từ Anh bộ đội cụ Hồ năm xưa đi TÌM DẦU để cho đất nước ta GIÀU CÓ và phát triển.

Ba là, Tập đoàn là doanh nghiệp hoạt động có nền nếp, từ Đảng bộ tập đoàn đến các đơn vị trực thuộc đều hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp, nghĩa tình. Ngoài ra phải kể đến sự quan tâm của Lãnh đạo tập đoàn đối với các đoàn thể nói chung trong đó có Hội CCB.

Bốn là bản thân Hội CCB cũng có nhiều hoạt động rất hiệu quả, những cán bộ hội viên tiêu biểu có uy tín tham gia và giữ các cương vị lãnh đạo từ cấp quản lý lãnh đạo Tập đoàn đến các công nhân kỹ sư, người lao động đều luôn phát huy được phẩm chất bộ đội Cụ Hồ được lãnh đạo Tập đoàn và đơn vị đánh giá cao.

Năm là tinh thần và ý chí quyết tâm vượt qua thử thách của những người lính, dù bất cứ cương vị nào CCB như chúng ta đã thấy đều phát huy được bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, luôn chấp hành tốt mọi quy định của cơ quan đơn vị, gương mẫu trong nhiều hoạt động đặc biệt là trong lao động sản xuất, trong triển khai tái tạo văn hóa doanh nghiệp và trong công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội.

Như chúng ta đã biết, trong những năm qua, tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn gặp rất nhiều khó khăn, do giá dầu biến động, tình hình thế giới và khu vực cũng như biển đông diễn biến phức tạp, đặc biệt là khủng hoảng kép do giá dầu giảm sâu và đại dịch covid-19 bùng phát; Hội CCB đã cùng với Tập đoàn, các đoàn thể chính trị xã hội trong tập đoàn đã tuyên truyền động viên CCB giữ vững tư tưởng, bản lĩnh, tham gia phát triển sản xuất và kinh doanh; có nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần tiết giảm chi phí, tăng lợi nhuận, do vậy Tập đoàn đã đạt được những thành quả rất tự hào, trong đó có sự đóng góp đáng kể của lực lượng CCB, bởi họ cũng là cán bộ công nhân viên của tập đoàn, có người là nhà quản lý, có người là công nhân làm việc trực tiếp tại giàn khoan, nhà máy xí nghiệp...

PV: Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Xin đồng chí cho biết cụ thể hơn về công tác này.

Chủ tịch Hội CCB Phạm Quang Dũng: Cụ thể ở đây chúng tôi đã thực hiện tốt phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016-2021. 5 năm qua, trong điều kiện khó khăn của đất nước, do tác động ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, tài chính thế giới cũng tác động nhiều đến đời sống, việc làm và thu nhập của nhân dân nói chung và của CCB nói riêng. Kế thừa truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, các cấp Hội đã nhạy bén chủ động gắn phong trào thi đua với các hoạt động nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các hoạt động an sinh xã hội…

“Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CCB trong nhiệm kỳ mới

Hội CCB Tập đoàn thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Hội CCB Tập đoàn đã thường xuyên động viên, quan tâm, chăm lo đời sống, thực hiện các chính sách cho các CCB trong Tập đoàn; thăm và tặng quà cho các đồng chí thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, các hội viên nghỉ hưu; thăm viếng các Hội viên từ trần và gia đình Hội viên có cha mẹ mất; thăm tặng quà trợ cấp kinh phí cho các Hội viên nhiễm chất độc da cam, mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ kinh phí xây nhà ở cho các Cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Bên cạnh đó, Hội CCB Tập đoàn đã phối hợp với các đơn vị chức năng phổ biến và hướng dẫn đến các hội viên thủ tục về giải quyết các chế độ, chính sách đối với thương binh, những người bị nhiễm chất độc Da cam Dioxin và chế độ bảo hiểm đối với CCB.

Thực hiện Chương trình phối hợp với Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội đã tích cực chủ động cùng với các Hội CCB, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức trong cả nước như các Hội CCB HC-TH Văn phòng TW Đảng, Hội CCB Ban Kinh tế TW, Hội CCB ban Tuyên giáo Trung ương và Hội CCB nhiều tỉnh thành trên cả nước, Hội nạn nhân chất độc Dacam Đioxin Quảng Bình, Báo QĐND, Báo Điện tử ĐCS triển khai hỗ trợ xây dựng được rất nhiều nhà tình nghĩa cho các CCB, thương binh, gia đình liệt sỹ, nạn nhân chất độc Da cam-Dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong 5 năm qua Hội CCB Tập đoàn đã chi hỗ trợ cho hoạt động đền ơn đáp nghĩa với tổng kinh phí là: gần 20 tỷ đồng (Trong đó riêng hỗ trợ làm nhà nghĩa tình đồng đội là hơn 10 tỷ đồng) ngoài ra hỗ trợ tu bổ sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm các AHLS, hỗ trợ tập huấn dạy nghề cho CCB vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn của các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Trị và Gia Lai để giúp hội viên CCB thoát nghèo; Tổ chức trao hàng ngàn suất quà, hàng trăm sổ tiết kiệm cho CCB, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, cho con em CCB vượt khó học giỏi với tổng giá trị hàng tỷ đồng.

Nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội của Hội đã kịp thời động viên, khích lệ cán bộ chiến sỹ nắm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của các thế hệ người lao động Dầu khí, Hội đã kịp thời vận động hội viên cùng CBCNV trong toàn Tập đoàn quyên góp, hỗ trợ kinh phí tặng quà cho cán bộ chiến sỹ, quân và dân đảo Trường Sa từ năm 2016 đến nay với số tiền hơn 02 tỷ đồng nhân chuyến đi thăm cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 của Hội CCB Tập đoàn.

PV: Đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn về công tác phát huy vai trò của tổ chức hội trong chăm lo đời sống cho hội viên?

Chủ tịch Hội CCB Phạm Quang Dũng: Chăm lo đời sống hội viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Những năm qua, Hội luôn khích lệ, động viên Hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua của Hội và của cơ quan/ đơn vị phát động. Các hoạt động, sự kiện do Hội CCB Tập đoàn tổ chức đều có sự phối hợp của Công đoàn và ĐTN, kết hợp nhiều nội dung nhằm đổi mới phương thức hoạt động, tiết kiệm chi phí tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động không hình thức phô trương, có ý nghĩa thiết thực trong giáo dục chính trị, truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước trong cơ quan, đơn vị.

PV: Để phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2022 - 2027 tiếp tục đạt được những kết quả thiết thực, Hội CCB Tập đoàn xác định nhiệm vụ trọng tâm nào cần tập trung thực hiện, thưa đồng chí?

Chủ tịch Hội CCB Phạm Quang Dũng: Phát huy bản chất “bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “đoàn kết kỷ cương gương mẫu nghĩa tình” được xây dựng qua nhiều thế hệ CCB, CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục bám sát thực hiện phương châm:“Đổi mới, Sáng tạo, Thiết thực, Năng động, Hiệu quả” cụ thể như sau:

Một là, gắn chặt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho hội viên, động viên khích lệ hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lấy hiệu quả làm tiền đề quan trọng góp phần nâng cao vị thế vai trò của tổ chức hội trong hoạt động SXKD của đơn vị và tập đoàn.

Hai là tập trung đổi mới cơ cấu tổ chức hội theo hướng tinh gọn, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện số lượng hội viên giảm; những đơn vị có ít hội viên sẽ nghiên cứu thành lập liên chi hội, sinh hoạt theo ngành nghề, khu vực sẽ hiệu quả hơn.

Ba là phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các đơn vị trong việc tạo điều kiện về nhân lực, thời gian và vật chất để các cấp hội có điều kiện hoạt động. Thực tế chứng minh nếu hoạt động của tổ chức hội không có sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy và lãnh đạo đơn vị như: bố trí nhân lực, hỗ trợ tài chính tạo điều kiện cho cán bộ hội tổ chức và tham gia các hoạt động thì hoạt động của tổ chức đó khó triển khai được.

Bốn là nâng cao tinh thần gương mẫu, nhiệt tình trách nhiệm, sáng tạo hiệu quả của cán bộ hội các cấp, nhất là người đứng đầu; thực tế chứng minh rằng đơn vị có tiềm năng, có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, có sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị nhưng cán bộ thì thiếu nhiệt tình, trách nhiệm không cao (không muốn nói là thiếu trách nhiệm) thì hoạt động của cấp hội đó cũng không tổ chức thành công được.

Năm là tiếp tục phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội của tập đoàn, tổ chức các hoạt động xã hội thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm phù hợp với điều kiện thực tế trong giai đoạn mới.

PV: Thưa đồng chí, trong nhiệm kỳ mới, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp gì để đạt hiệu quả cao nhất?

Chủ tịch Hội CCB Phạm Quang Dũng: Kế thừa thành tích đạt được trong 13 năm xây dựng và trưởng thành và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017- 2022, trong những năm tới Hội Cựu chiến binh Tập đoàn có những thuận lợi để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên, cũng có không ít khó khăn do số lượng hội viên, nhất là cán bộ hội viên đã qua chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nắm giữ vị trí quan trọng trong cơ quan đơn vị doanh nghiệp và có kinh nghiệm trong công tác ngày càng giảm; một số đơn vị SXKD gặp khó khăn, hội viên giảm nhiều dẫn đến mô hình, cơ cấu tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp ngày một thu hẹp đặt ra những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động của Hội.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm chúng tôi đặt ra thứ nhất đó là tiếp tục động viên các hội viên Hội Cựu chiến binh phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” truyền thống “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, nghĩa tình”; không ngừng nâng cao ý chí cách mạng, giữ vững tư tưởng chính trị. Thứ hai, là tiếp tục đẩy mạnh, triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua CCB gương mẫu như gương mẫu hoạt động SXKD, nâng cao công tác quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, chấp hành quy định, quy chế điều lệ, kỷ luật của cơ quan đơn vị, bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của các cấp Hội, có tầm vóc quy mô phù hợp với tổ chức mình.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, an sinh xã hội, chăm lo giúp đỡ hội viên Hội CCB thuộc đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cơ quan đơn vị và trên địa bàn hoạt động. Đoàn kết, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tham gia thực hiện đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam. Tập hợp vận động, phối hợp với lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ của cơ quan đơn vị trong: sinh hoạt truyền thống, văn hóa TDTT... thông qua đó tổ chức gắn bó giữa các lực lượng với nhau tạo thành khối thống nhất.

Thường xuyên chăm lo xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh theo chủ đề của đại hội là: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống: “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, nghĩa tình” xây dựng Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

PV: Xin cảm ơn đồng chí, chúc Đại hội Hội CCB Tập đoàn nhiệm kỳ 2022 -2027 thành công tốt đẹp, thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra!

Minh Châu


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​