Xí nghiệp Khai thác Dầu khí Vietsovpetro: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao
Cuối tháng 12/2021, Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (XN Khai thác) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội nghị Người lao động, Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và Triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Theo các báo cáo được trình bày trong hội nghị, năm 2021, trong bối cảnh ảnh hưởng vô cùng phức tạp của đại dịch Covid-19 lên mọi mặt kinh tế - xã hội, dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ sát sao của Ban Lãnh đạo liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, tập thể XN Khai thác cùng với các đơn vị trong Vietsovpetro đã nỗ lực vượt qua các khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất được giao. Các chỉ tiêu sản xuất chính đều được hoàn thành và hoàn thành vượt mức, hiệu quả sản xuất tiếp tục được duy trì.


Khai thác dầu ở mỏ Bạch Hổ, Lô 09-1.

Tính đến 18h ngày 12/12/2021 đã hoàn thành kế hoạch khai thác dầu theo kế hoạch Hội đồng 53 đối với Lô 09-1. Ước tính đến hết năm 2021, Vietsovpetro khai thác được 3 triệu 165 nghìn tấn dầu, vượt trên 165 nghìn tấn, tương đương 105,5% so với chỉ tiêu được giao, đặc biệt đã hoàn thành vượt mức cả hai nhiệm vụ khai thác bổ sung do Hội đồng 53 giao phó. Sản lượng khí thiên nhiên đạt 82,3 triệu m3 (107,4% kế hoạch). Cung cấp về bờ hơn 0,91 tỷ m3 khí, trong đó từ Lô 09-1 đạt 266 triệu m3 (109,7% kế hoạch).

Tổng chi phí sản xuất năm 2021 ước tính khoảng 195,3 triệu USD (thấp hơn 7% so với kế hoạch), trong đó phần chi phí thường xuyên - chi phí trực tiếp của xí nghiệp là 95,7 triệu USD (thấp hơn 6% so với kế hoạch).

Trong năm, Đảng ủy XN Khai thác đã lãnh đạo, triển khai thực hiện hoàn thành vượt mức 3 nhiệm vụ chính trị đề ra; công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chú trọng; công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức đối thoại định kỳ nắm tâm tư nguyện vọng của CBCNV. Tuy nhiên trong năm còn nhiều đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ do liên quan đến các sự cố an toàn lao động.

Công đoàn XN Khai thác trong năm 2021 đã tích cực triển khai việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế, quy định về chế độ, chính sách đối với người lao động và phối hợp với chính quyển tổ chức các buổi đối thoại định kỳ tại nơi làm việc nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tựu trung, kết quả công tác Đảng bộ và các đoàn thể năm 2021 được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Tổng giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro Nguyễn Quỳnh Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2021 của Xí nghiệp Khai thác Dầu khí.

Tại Hội nghị tổng kết, ông Nguyễn Quỳnh Lâm, Tổng giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà tập thể Xí nghiệp đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, Tổng giám đốc Vietsovpetro yêu cầu XN Khai thác tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an toàn lao động, sản xuất, đặc biệt là trên các công trình biển. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Xí nghiệp trong năm 2022, bên cạnh việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất chính. Đồng thời, phải tiếp tục phát huy, giữ vững vị trí số một trong các lĩnh vực cốt lõi của Vietsovpetro, tối ưu hóa chế độ khai thác mỏ, đảm bảo vận hành an toàn các thiết bị - công trình dầu khí; tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ ra ngoài, xuất khẩu dịch vụ ra nước ngoài trên cơ sở hợp tác chặt chẽ, khai thác và sử dụng tối đa năng lực các đơn vị trong liên doanh, các đơn vị trong ngành và các đối tác truyền thống lâu năm.

Năm 2022, XN Khai thác đề ra kế hoạch sản lượng khai thác dầu và condensate Lô 09-1 vào khoảng 2,8 triệu tấn. Ngoài ra có 2 nhiệm vụ khai thác bổ sung là 200 nghìn tấn. Tổng kế hoạch khai thác năm 2022 bao gồm nhiệm vụ bổ sung là 3 triệu tấn, tương đương với sản lượng khai thác thực tế năm 2021. Kế hoạch doanh thu dịch vụ ngoài năm 2022 là 66,43 triệu USD (tương đương kế hoạch năm 2021) với kịch bản giá dầu trung bình 60 USD/thùng.

 Lâm Anh


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​