Những điểm mới của Nghị định 80/2023/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu
Ngày 17/11, trên cơ sở các Tờ trình của Bộ Công Thương, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ

 

Thực hiện: Thành Linh


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​