PVP trình cổ đông thông qua phương án thanh lý tàu PVT Athena
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific, mã chứng khoán: PVP) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt chủ trương bán thanh lý tàu PVT Athena.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi cổ đông và thực hiện theo đúng quy định, cổ đông thực hiện biểu quyết về vấn đề trên (theo mẫu Phiếu lấy ý kiến) và gửi về PVP qua đường bưu điện/fax/thư điện tử, chậm nhất trước ngày 20/10/2021.

Cụ thể, PVP trình cổ đông thông qua việc phê duyệt chủ trương bán thanh lý tàu PVT Athena theo hình thức chào bán công khai và cạnh tranh quốc tế. Giá bán không thấp hơn định giá và phù hợp giá thị trường tại thời điểm bán. Thời gian thực hiện trong năm 2021 hoặc 2022; đồng thời ủy quyền cho HĐQT PVP phê duyệt kế hoạch bán thanh lý, phê duyệt kết quả bán thanh lý tàu PVT Athena theo đúng các quy định về trình tự thủ tục, đảm bảo tối đa lợi ích cho công ty, cho các cổ đông và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tàu PVT Athena hết khấu hao ngày 31/7/2020

Tàu PVT Athena là tàu chở dầu thô/Oil tanker, trọng tải toàn phần 105.177 DWT, được đóng năm 2000 tại Hàn Quốc và được PVP đầu tư vào năm 2008, với tổng mức đầu tư 982,639 tỷ đồng. Tính đến 31/7/2020 tàu hết khấu hao, giá trị còn lại trên sổ sách bằng 0 kể từ ngày 1/8/2020 đến hiện nay.

Trong thời gian khai thác tàu từ tháng 12/2008 đến hết tháng 12/2020, tổng doanh thu khai thác đạt 4.794,28 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 73,68 tỷ đồng. Sau đó cho thuê tàu trần.

Hiện nay, ở thị trường trong nước, lượng hàng không đủ, do vậy tàu PVT Athena nếu tiếp tục khai thác thì phải khai thác tại thị trường quốc tế. Trong khi đó trên thị trường quốc tế hiện có nhiều lựa chọn tàu trẻ tuổi với đặc tính kỹ thuật tốt, phần lớn người thuê tàu chỉ thuê tàu dưới 20 tuổi. Tàu PVT Athena đã hơn 20 tuổi nên việc khai thác tại thị trường quốc tế không khả thi. Nếu tiếp tục duy trì hợp đồng cho thuê tàu trần để người thuê tàu chủ động khai thác, có thể tàu sẽ bị đưa đi khai thác ở những thị trường bị cấm vận, kéo theo những rủi ro phát sinh cho Công ty. Do vậy, trước yêu cầu về quản trị rủi ro, HĐQT PVP nhận thấy phương án bán tàu để chuyển đổi chủ sở hữu hoặc bán thanh lý là cần thiết.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​