PVChem bổ nhiệm Chủ tịch DMC và PVChem -Tech
Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem, mã chứng khoán: PVC) vừa công bố thông tin bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ủy viên HĐQT PVChem kiêm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH Dung dịch Khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC); đồng thời bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Duy Tân - Ủy viên HĐQT PVChem kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH PVChem –Tech.

Cùng với đó, ông Phan Công Thành - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc PVChem sẽ thôi là Người đại diện phần vốn của PVChem tại PVChem -Tech và thôi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty PVChem-Tech.

Ông Hà Duy Tân thôi là Người đại diện phần vốn của PVChem tại DMC và thôi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch DMC.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 22/9/2021.


Ông Hà Duy Tân (bên trái) và ông Nguyễn Ngọc Quỳnh

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, sinh năm 1977, trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng công trình biển Dầu khí. Ông được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT PVChem từ ngày 24/4/2015.

Ông Hà Duy Tân, sinh năm 1974, trình độ chuyên môn Kỹ sư kinh tế xây dựng. Ông Hà Duy Tân được bổ nhiệm Thành viên HĐQT PVChem từ ngày 23/10/2009.

Trước đó, vào tháng 5/2021, PVChem công bố thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT PVChem. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh và ông Hà Duy Tân được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Ủy ban Kiểm toán PVChem.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​