Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng
Ngày 2/11, tại TP HCM, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) cho các cán bộ làm công tác TĐKT của Tập đoàn ở khu vực phía Nam.

Hội nghị thu hút hơn 270 cán bộ làm công tác TĐKT ở các đơn vị tham gia tập huấn.


Đồng chí Phạm Huy Giang trình bày tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá một số kết quả đạt được và tồn tại qua 15 năm thực hiện Luật TĐKT, cập nhật những vấn đề mới của Luật TĐKT. Đồng chí nhấn mạnh, việc làm tốt công tác TĐKT có tác dụng rất lớn nhằm động viên, giáo dục, nêu gương trong các tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu hợp tác, phát triển và hội nhập quốc tế.


Đồng chí Võ Quang Lâm phổ biến về Quy chế thi đua, khen thưởng mới của Tập đoàn

Đồng chí Võ Quang Lâm, Trưởng phòng Thi đua – Khen thưởng Tập đoàn cũng đã phổ biến Quy chế TĐKT mới của Tập đoàn vừa được ban hành trong năm 2018. Quy chế này gồm 10 chương, 52 điều và 9 phụ lục, cập nhật, tổng hợp, cụ thể hóa các chính sách pháp luật hiện hành có liên quan đến công tác TĐKT của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, kèm theo các hướng dẫn, mẫu biểu liên quan đến công tác này. Đây là cẩm nang quan trọng cho các cán bộ làm công tác TĐKT toàn Tập đoàn căn cứ vào đó để thực hiện tốt công tác TĐKT ở đơn vị.


Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được giới thiệu và hướng dẫn sơ bộ cách sử dụng phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu cho công tác TĐKT Tập đoàn.


Cán bộ làm công tác TĐKT tham gia thảo luận

Sau phần trình bày của các giảng viên, các đại biểu đã cùng thảo luận rất sôi nổi, thẳng thắn đóng góp ý kiến, chia sẻ các vướng mắc trong thực hiện công tác TĐKT tại đơn vị và được các giảng viên giải đáp cụ thể những vướng mắc, khó khăn.


Đồng chí Trịnh Tuấn Anh phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn ghi nhận và đánh giá cao những nội dung và kiến thức mà hội nghị mang lại. Đồng chí lưu ý các cán bộ làm công tác TĐKT nghiên cứu kỹ quy chế mới về TĐKT của Tập đoàn để vận dụng tại đơn vị. Qua đó, góp phần làm tốt công tác TĐKT toàn Tập đoàn, để công tác này đi vào hệ thống quy củ, thực sự là động lực khuyến khích người lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trịnh Tuấn Anh cho biết, Tập đoàn đã xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu trong công tác TĐKT. Trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn sử dụng cơ sở dữ liệu cho các cán bộ chuyên trách tại các đơn vị, từng bước chuẩn hóa hệ thống này, tạo cơ sở dữ liệu để trình, xét các danh hiệu TĐKT.

Mai Phương


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​