“Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” đưa khí thế mới vào lao động sản xuất tại Petrovietnam
Đi vào thực tiễn với tinh thần nêu gương, đi đầu của cán bộ, đảng viên, triển khai thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” do Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát động đã tạo ra sự lan tỏa lớn, mang đến luồng gió mới với tinh thần, khí thế quyết tâm cao trong thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong toàn Tập đoàn.

Khơi dậy sức mạnh đoàn kết vượt khó khăn

Nhận thức vai trò quan trọng của văn hóa doanh nghiệp (VHDN) trong sự phát triển bền vững, Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam xem là một nhiệm vụ trọng tâm và được triển khai đồng bộ, đặc biệt là từ năm 2020 đến nay với mục tiêu hướng đến đưa VHDN đi vào cuộc sống, để tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho mỗi thành viên giữ vững niềm tin, cùng hành động hiệu quả, thiết thực trong công cuộc xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Petrovietnam trong thời kỳ mới.

Người lao động Dầu khí luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến, khát vọng phát triển đất nước

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội ở nước ta, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tập đoàn, Petrovietnam đã quyết liệt triển khai các giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD. Trong bối cảnh đó, Tái tạo văn hóa Petrovietnam được xác định càng phải được đề cao như một giải pháp quan trọng để phát huy sức mạnh tổng hợp của Tập đoàn.

Trên cơ sở tiếp thu, lĩnh hội phương châm Đại hội XIII của Đảng “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”; vận dụng theo phương châm Đại hội lần thứ III, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: “Bản lĩnh - Trách nhiệm - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động”; thiết thực hướng tới Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2021), vào đầu tháng 8, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến căng thẳng với giãn cách xã hội diễn ra trên diện rộng tại nhiều địa phương trong cả nước, Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị với chuyên đề: Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” tại tất cả 100% Chi/Đảng bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể theo hình thức phù hợp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đợt sinh hoạt chuyên đề nhằm củng cố, xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, điều hành doanh nghiệp, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động của tổ chức Đảng, hoạt động quản trị, điều hành SXKD của Tập đoàn và các đơn vị thành viên; tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, phẩm chất, lối sống; người lao động Dầu khí tin tưởng, yên tâm, tự hào và gắn bó với ngành Dầu khí.

Trong khó khăn, tinh thần lao động càng phải được đề cao

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Trưởng Ban chỉ đạo Tái tạo văn hóa Petrovietnam nhấn mạnh “Trong lúc khó khăn càng phải thực hiện tốt hơn Văn hóa Petrovietnam với phương châm hành động: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả. Các đơn vị, cá nhân phải đoàn kết hơn nữa, tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và rất cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động, sáng tạo, để cùng vượt qua khó khăn, hướng tới hiệu quả chung cho hoạt động của Tập đoàn”.

Chủ trương của Tập đoàn về việc tái tạo VHDN như một lời hiệu triệu kêu gọi toàn thể người lao động Dầu khí đoàn kết một lòng; 4 nội hàm trong phương châm hành động với ý nghĩa thiết thực, được triển khai quyết liệt, kịp thời, đúng vào thời điểm những phẩm chất, giá trị văn hóa người Dầu khí cần phải phát huy cao nhất đã nhận được sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Tập đoàn. Cùng tầm vóc, tính quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị theo chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” được quán triệt từ Đảng ủy Tập đoàn, các buổi sinh hoạt Chi bộ nhanh chóng được tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, theo hình thức trực tuyến, hoặc kết hợp giữa trực tuyến với trực tiếp tùy vào diễn biến tình hình dịch Covid-19 ở từng địa phương, khu vực, đảm bảo tính nề nếp, nghiêm túc, đi vào thực chất. Trong đó, các đồng chí Bí thư Chi bộ trực tiếp chuẩn bị nội dung sinh hoạt; 100% các chi bộ khi tổ chức đều có đại diện cấp uỷ cấp trên tham dự chỉ đạo để đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng trong toàn Đảng bộ; các nội dung được cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, đề cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, với quyết tâm làm đến nơi, đến chốn, thực chất, đưa phương châm hành động vào cuộc sống.

Triển khai sinh hoạt chuyên đề "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả" tại các Chi/Đảng bộ thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, phương châm hành động đã được triển khai sâu rộng đến toàn thể các Chi/Đảng bộ, các đơn vị trong Tập đoàn với khí thế, quyết tâm cao, đưa các nội dung đi vào thực tiễn, lan tỏa rộng rãi, đem luồng sinh khí mới vào lao động sản xuất trên các công trình, dự án dầu khí khắp cả nước, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ SXKD của các đơn vị nói riêng và toàn Tập đoàn nói chung.

Khí thế, quyết tâm mới trong lao động sản xuất

Nhịp độ lao động khẩn trương trên công trình Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2, phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” được cấp ủy Đảng quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động. Ban Quản lý dự án (QLDA) đã đưa nội dung thực hiện VHDN vào thỏa ước lao động tập thể; tiến hành tổng hợp, rà soát hoàn thiện các quy chế, quy định trong xử lý, giải quyết công việc; xác định các quy định, các giá trị văn hóa của đơn vị làm chuẩn mực để CBCNV - NLĐ thực hiện; đẩy mạnh thực hiện 5S; trang bị đồng hồ đếm ngược của mốc hoàn thành dự án, thúc giục mỗi cá nhân cần có trách nhiệm với công việc của mình, không để thời gian trôi qua một cách lãng phí; trang bị thiết bị flycam ghi lại các hình ảnh thay đổi hàng ngày trên công trường, đồng thời hỗ trợ giám sát công việc trên công trường dự án… Với tinh thần "Một đội ngũ - Một mục tiêu" (One Team - One Goal), người lao động Thái Bình 2 quyết tâm đoàn kết một lòng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

Với quyết tâm hành động, không khí làm việc trên công trường Dự án NMNĐ Thái Bình 2 lên cao. Công việc tại dự án đã được triển khai bài bản, sự phối hợp giữa các nhà thầu có chuyển biến tích cực, với niềm tin cao hoàn thành phát điện trước 31/12/2022 theo đúng tiến độ được Chính phủ giao. Tính đến cuối tháng 10/2021, dự án đang dần đi vào giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị chạy thử cùng các công việc liên quan. Tiến độ tổng thể của dự án đạt gần 86%, trong đó, tiến độ mốc hòa lưới đồng bộ lần đầu đã được đẩy sớm hơn được 20 ngày (dự kiến là 19/5/2022). Bên cạnh đó, các mốc tiến độ, những hạng mục quan trọng khác cũng đang được đảm bảo, bám sát mốc tiến độ tổng thể, hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành dự án đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ đã đề ra.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 sẵn sàng cho việc vận hành Tổ máy số 1 đúng tiến độ

Tại Dự án NMNĐ Sông Hậu 1, phương châm hành động được xác định là yếu tố rất quan trọng đối với một dự án trong giai đoạn hoàn thiện với nhiều hạng mục công việc khẩn trương. Việc triển khai áp dụng phương châm hành động tại các phòng chức năng của Ban QLDA gắn liền với việc đánh giá xếp loại, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của CBNV định kỳ hằng tháng, hằng quý, hằng năm, gắn với công tác thi đua khen thưởng đối với công tác Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong Ban QLDA; qua đó góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương lao động, vì mục tiêu chung. Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp ứng phó nên công tác thi công, chạy thử NMNĐ Sông Hậu 1 được tiến hành liên tục giữa đại dịch Covid-19, tiến độ triển khai dự án bị ảnh hưởng ở mức thấp nhất có thể. Ở thời điểm hiện tại, trên công trường NMNĐ Sông Hậu 1 có gần 1.500 CBCNV Ban QLDA và các nhà thầu cũng như các chuyên gia nước ngoài làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực nhất nhằm gấp rút hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã đề ra. Theo dự kiến, Nhà máy sẽ vận hành thương mại Tổ máy số 1 trong tháng 11/2021 và Tổ máy số 2 trong tháng 2/2022. Việc đưa NMNĐ Sông Hậu 1 hoàn thành, vận hành thương mại đúng tiến độ sẽ góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh năng lượng cho hệ thống điện quốc gia, góp phần triển kinh tế xã hội của tỉnh Hậu Giang nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Có thể thấy, với tinh thần lao động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, các nhiệm vụ SXKD được triển khai quyết liệt trong toàn Tập đoàn. Trên các công trường, dự án dầu khí không khí thi đua sôi nổi. Công tác bảo dưỡng sửa chữa các công trình dầu khí diễn ra an toàn, hiệu quả, tiến độ. Hoạt động SXKD được duy trì ổn định, thông suốt. Trong bối cảnh khó khăn lịch sử dưới tác động của đại dịch Covid-19 khiến tình hình tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ dầu khí hết sức khó khăn nhưng hầu hết các đơn vị trong Tập đoàn đều có các giải pháp ứng phó hiệu quả, đồng lòng vượt khó, phát huy sức mạnh VHDN, duy trì hoạt động SXKD an toàn, liên tục, tăng trưởng so với cùng kỳ. Điển hình như các đơn vị: Vietsovpetro, PV GAS, BSR, PVEP, PTSC, PVFCCo, PVTrans, PVOIL, PVCFC … trong 10 tháng đầu năm nay đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, tăng trưởng, góp phần quan trọng đảm bảo nguồn năng lượng phục vụ cho sản xuất và đời sống trong đại dịch cũng như cho sự phát triển và đà phục hồi kinh tế trong giai đoạn hậu Covid.

Các đơn vị thuộc Petrovietnam đảm bảo duy trì ổn định, thông suốt hoạt động SXKD trong đại dịch Covid-19

10 tháng đầu năm 2021, trong tình hình các nhiệm vụ SXKD song song với phòng chống dịch bệnh Covid-19 đòi hỏi tính cấp bách ngày càng nhiều, nhưng nhờ có sự chủ động, thống nhất trong triển khai, thực hiện, đặc biệt áp dụng nghiêm túc 5K và chiến lược tiêm vắc-xin kết hợp với chăm lo sức khỏe, tăng sức đề kháng cho người lao động, phát huy nét đẹp văn hóa Petrovietnam trong mọi hoạt động đã giúp công tác triển khai Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam với khối lượng công việc lớn đã được triển khai đều khắp trong toàn Tập đoàn. Công tác xây dựng VHDN với điểm nhấn là chương trình hành động tại Cơ quan Tập đoàn và nhiều đơn vị đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, góp phần tạo sự chuyển biến trong hoạt động SXKD; trong đó đáng chú ý là các chỉ tiêu tài chính toàn Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Với nỗ lực cao của cả hệ thống cùng với phát huy kinh nghiệm, hiệu quả công tác quản trị, linh hoạt trong điều hành, có sự chuẩn bị và bắt nhịp tốt với thị trường, trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021, Petrovietnam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, trước đà suy giảm sản lượng tự nhiên của các mỏ dầu khí hiện hữu sau thời gian dài khai thác và công tác đầu tư phát triển mỏ mới gặp nhiều vướng mắc về cơ chế, việc duy trì và hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác là thách thức rất lớn với Petrovietnam. Mặc dù vậy, Tập đoàn đã tập trung nỗ lực ứng dụng các giải pháp khoa học, kỹ thuật, công nghệ, áp dụng nhiều giải pháp nâng cao thu hồi dầu; kết quả khai thác dầu thô tháng 10 vượt 6,6% kế hoạch tháng 10, tính chung 10 tháng đạt 9,09 triệu tấn, vượt 12,4% kế hoạch 10 tháng. Từ đó, Petrovietnam đã đóng góp quan trọng vào nguồn thu NSNN 10 tháng đầu năm là 75,4 nghìn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch năm 2021 và vượt 23% so với cùng kỳ năm 2020; tiếp tục được Fitch Ratings duy trì mức xếp hạng tín dụng độc lập ở mức BB+; 5 năm liền trong top 5 Profit 500 - Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.... Trong đó, VHDN được coi là một trong những giải pháp đã góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của Tập đoàn và các đơn vị qua việc triển khai được thực hiện một cách hệ thống, nghiêm túc với sự đồng thuận cao của CBCNV cũng như ý chí của lãnh đạo.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Petrovietnam, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo tái tạo văn hóa Petrovietnam đánh giá, công tác xây dựng VHDN trong toàn Tập đoàn đã đạt được kết quả nhất định, tạo sự chuyển biến trong hoạt động SXKD, trong công tác quản trị của Tập đoàn, trong nhận thức về thực hiện các giá trị văn hóa của CBCNV, góp phần nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản của Tập đoàn, tiến ngang các các công ty dầu khí trên thế giới.

Hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” đã và đang từng bước đi vào đời sống lao động sản xuất tại Petrovietnam, tạo nên những chuyển biến tích cực trong mọi mặt hoạt động. Trong toàn Petrovietnam, tinh thần, khí thế lao động lên cao, phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất để hướng đến mục tiêu chung, đồng thời tô điểm thêm cho bản sắc văn hóa của người Dầu khí. Với định hướng thực hiện tái tạo VHDN là việc làm thường xuyên, bền bỉ, lâu dài, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam xác định, phương châm hành động sẽ là nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ 20202025, như là một giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo nên bước đột phát trong thực hiện Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào nhận thức, trở thành nếp nghĩ, thói quen trong công việc hằng ngày, tạo động lực, sức mạnh to lớn trong hành trình không ngừng đổi mới, hoàn thiện, vượt mọi khó khăn thử thách, phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ vai trò nòng cốt thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam.

Chuyên mục Sinh hoạt phương châm hành động

Mai Phương


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​