Chú trọng việc giám sát, kiểm tra, hướng dẫn triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam
Ngày 4/10 tại Hà Nội, Tổ triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam (Tổ triển khai) đã tổ chức Kỳ họp thường kỳ tháng 10/2022 về tình hình kết quả triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV.

Đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp (TT&VHDN) Tập đoàn, Thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam (Đề án), Tổ trưởng Tổ triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam (Tổ triển khai) chủ trì kỳ họp; cùng tham gia có các thành viên Tổ triển khai.

Tại kỳ họp, đồng chí Trần Quang Dũng nhấn mạnh kỳ họp sẽ tập trung vào việc triển khai Thông báo số 5589/TB-DKVN về Kết luận của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Hội nghị công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp lần thứ II – 2022. Đồng thời, các thành viên của Tổ sẽ tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến về các báo cáo: Báo cáo kết quả triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam quý III và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 tại Cơ quan Tập đoàn cũng như trong toàn Tập đoàn.


Đồng chí Trần Quang Dũng chủ trì Kỳ họp

Trước đó, ngày 10/9/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp lần thứ II - 2022. Hội nghị đã nhìn nhận, đánh giá các kết quả, thẳng thắn chỉ ra các tồn tại và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp; khẳng định những chủ trương đúng đắn, kịp thời, đồng bộ, xuyên suốt về chỉ đạo xây dựng công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp (TT&VHDN), đặc biệt khẳng định Petrovietnam đã và đang đi đúng hướng trong công tác TT&VHDN. Tuy nhiên, để tạo sự sắc sảo trong truyền thông, định hình bản sắc trong văn hóa, góp phần đưa Petrovietnam phát triển bền vững; hướng tới mục tiêu mỗi người lao động trong toàn Tập đoàn có cuộc sống ngày một tốt hơn, hoạt động hiệu quả cao hơn, chung mục tiêu cùng Tập đoàn vươn tới tầm vóc lớn hơn; từ Tập đoàn đến các đơn vị tập trung khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, nêu cao vai trò của người đứng đầu, phân công rõ nhiệm vụ cho từng cá nhân, bộ phận, tổ chức; Xác định, nhận thức TT&VHDN là giải pháp quan trọng trong phát triển bền vững doanh nghiệp.


Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch CĐ DKVN, Tổ phó Tổ triển khai phát biểu tại Kỳ họp

Cũng trong thông báo kết luận, Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu toàn Tập đoàn cần triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tiếp tục rà soát hệ thống quản trị trong triển khai công tác TT&VHDN, từ Đề án, kế hoạch, chương trình, hệ thống quy định, quy chế, quy trình, sự phối hợp, phân công nhiệm vụ để tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện tại các đơn vị, đoàn thể trong toàn Tập đoàn;

Cập nhật, xây dựng, điều chỉnh kế hoạch, lộ trình, bố trí nguồn lực, bộ máy đủ điều kiện để triển khai công tác TT&VHDN gắn với tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, phương châm hành động trên cơ sở bám sát Chiến lược phát triển Tập đoàn và chủ chương, nhiệm vụ khác của Đảng liên quan đến công tác thông tin, truyền thông và xây dựng con người mới;

Đồng thời, triển khai công tác quản trị hiệu quả, hướng tới sự đồng bộ trong toàn hệ thống (chuyển đổi số, quản trị danh mục đầu tư, quản trị chuỗi liên kết, đào tạo, phát triển nhân lực…) kết hợp với các hoạt động khác để thực hiện tốt nhất công tác TT&VHDN.

Quán triệt phương châm truyền thông không chỉ đi trước mà còn đi cùng, đi sau trong mọi hoạt động của doanh nghiệp; gắn công tác truyền thông với xây dựng VHDN. Tái tạo văn hóa Petrovietnam nhằm củng cố văn hóa nền tảng, tạo hiệu quả với 7 thói quen, làm giàu bản sắc Petrovietnam để Tập đoàn có tầm vóc lớn hơn, xây dựng đội ngũ lao động hiệu quả cao hơn.


Đồng chí Phạm Đăng An, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Tổ phó Tổ triển khai phát biểu tại kỳ họp

Đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong quý III, Tổ triển khai nhận định, công tác triển khai tái tạo văn hoá Petrovietnam trong quý có nhiều bước chuyển biến mạnh mẽ; ý thức xây dựng VHDN trong toàn Tập đoàn được nâng lên một bước, nhất là sau Hội nghị về công tác truyền thông và VHDN, giúp các đơn vị thể hiện quyết tâm cao trong việc triển khai, bám sát chỉ đạo của Tập đoàn để thực hiện trong quý III năm 2022 và đang trở thành một trong những giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của Tập đoàn và các đơn vị. Việc thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” kết hợp với Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), cùng với văn hóa phối hợp, chia sẻ trong công việc; văn hóa làm việc trên nền tảng công nghệ; văn hóa đào tạo, tự cập nhật kiến thức và công tác truyền thông kịp thời đã khẳng định chủ trương đúng đắn, kịp thời, xuyên suốt trong công tác tái tạo văn hóa Petrovietnam. Hình ảnh Petrovietnam đã củng cố niềm tin và ấn tượng tốt đẹp với dư luận xã hội và các thế hệ người lao động Dầu khí.


Đồng chí Lê Quang Toán, Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn phát biểu

Tổ triển khai tái tạo văn hoá Petrovietnam duy trì nhiệm vụ trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. Các tổ chức đoàn thể trong toàn Tập đoàn với nhiều hoạt động thiết thực tiếp tục là cánh tay nối dài cụ thể hóa các chủ trương của Ban chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị tới các đoàn viên, hội viên và người lao động.

Tại Cơ quan Tập đoàn, ý thức của CBNV trong các hoạt động tập thể được nâng cao hơn trước thông qua các hoạt động văn hoá, thể thao trong quý, thúc đẩy sự gắn kết, hợp tác trong công việc, vai trò của các đoàn thể đã thể hiện rõ nét trong các hoạt động. Các nhiệm vụ của Đề án tiếp tục trở thành một phần quan trọng góp phần hoàn thành chỉ tiêu SXKD 9 tháng đầu năm 2022.

Việc thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, văn hóa hội họp, văn hóa thực thi công việc, văn hóa ứng dụng công nghệ, văn hóa hiệu quả, văn hóa phối hợp, văn hóa trong các hoạt động tập thể, văn hóa thượng tôn pháp luật, thói quen quản trị hiệu quả tiếp tục được duy trì.

Quá trình thực hiện 5S tại Cơ quan tiếp tục được hưởng ứng từ cán bộ đến lãnh đạo các ban/văn phòng; các cán bộ trong ban/văn phòng duy trì tốt triển khai 5S vì một môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, tích cực hưởng ứng trồng và chăm sóc cây xanh tại các ban/văn phòng, hoạt động ngày càng đi vào nề nếp.

Tại kỳ họp, các thành viên Tổ triển khai đã thảo luận, trao đổi đóng góp ý kiến vào các báo cáo cũng như đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động trong kế hoạch quý IV/2022 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch cho năm 2023.


Đồng chí Trần Quang Dũng kết luận kỳ họp

Kết luận kỳ họp, đồng chí Trần Quang Dũng thay mặt Tổ triển khai tiếp thu các ý kiến đóng góp, rà soát, hoàn thiện các báo cáo để trình Ban Chỉ đạo Đề án xem xét, cho ý kiến và ban hành. Đồng chí Trần Quang Dũng nhấn mạnh việc triển khai Đề án và thực hiện công tác TT&VHDN trong thời gian qua đã có nhiều kết quả tích cực, rõ nét, đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức của các cấp lãnh đạo, cán bộ trong Tập đoàn. Đây là điều kiện tốt để việc triển khai Đề án được hiệu quả hơn, lan tỏa, thấm sâu hơn nữa Văn hóa Petrovietnam tới từng tổ chức, bộ máy, cá nhân trong toàn Tập đoàn.

Để triển khai tốt các nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Thông báo Kết luận của Tổng Giám đốc Tập đoàn tại Hội nghị công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp lần thứ II – 2022, đồng chí Trần Quang Dũng đề nghị Tổ triển khai tiếp tục chú trọng hơn trong công tác giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án tại Cơ quan Tập đoàn và các đơn vị; Tiếp tục thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, tăng cường phối hợp, có hướng dẫn cụ thể với các đoàn thể chính trị - xã hội trong Tập đoàn, các đơn vị thành viên để công tác triển khai Đề án được hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Quang Dũng yêu cầu các thành viên trong Tổ triển khai nghiên cứu xây dựng chương trình mẫu về xây dựng văn hóa doanh nghiệp để cập nhật thành một nội dung trong thỏa ước lao động tập thể.

H.A


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​