CĐ DKVN tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Sáng ngày 30/9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) đến năm 2023 và công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 và định hướng nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và hơn 1.340 đại biểu là Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, lãnh đạo Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo các LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN.

Về phía Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) có đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch CĐ DKVN; các Phó Chủ tịch CĐ DKVN Nguyễn Mạnh Kha, Vũ Anh Tuấn tham dự tại điểm cầu trụ sở Tập đoàn, 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.


Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch TLĐLĐVN chủ trì Hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 84 điểm cầu, gồm điểm cầu Trụ sở Tổng LĐLĐVN; 63 điểm cầu tại trụ sở LĐLĐ các tỉnh, thành phố; 20 điểm cầu tại các Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Anh Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN đã báo cáo nội dung cơ bản của “Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đến năm 2023”. Theo đó, thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã xây dựng Kế hoạch. Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường thu hút người lao động vào công đoàn, mở rộng độ bao phủ CĐCS trong các cơ quan, đơn vị và các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.


Thường trực CĐ DKVN tham dự Hội nghị

Tạo bước đột phá thành lập CĐCS và tập trung đẩy nhanh tiến độ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, phấn đấu đến hết năm 2023 có 12 triệu đoàn viên và phấn đấu 100% số doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đã đi vào hoạt động có tổ chức công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị.

Về chỉ tiêu, Tổng LĐLĐVN phấn đấu đến hết năm 2023, cả nước tăng thêm 1,6 triệu đoàn viên; phấn đấu thành lập CĐCS ở 100% số doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đã đi vào hoạt động.

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐVN đã trình bày một số nội dung chi cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở…


Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến

Về công tác Tuyên giáo, 9 tháng qua, các cấp công đoàn triển khai linh hoạt, sáng tạo, đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là tuyên truyền phòng, chống đại dịch Covid-19 và các hoạt động công đoàn chăm lo, hỗ trợ đoàn viên…

3 tháng cuối năm, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động các cấp công đoàn triển khai thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; tăng cường công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, sai trái về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam…


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​