PTSC tối đa nguồn lực để phát triển sản phẩm - dịch vụ mới
Ngày 29/3/2024, tại TP HCM, Đoàn Công tác Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) làm việc với Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) về chiến lược, kế hoạch phát triển trung, dài hạn và triển khai kế hoạch năm 2024 của PTSC.

Đoàn công tác Petrovietnam do ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐTV dẫn đầu, ông Lê Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc, ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐTV, ông Trần Bình Minh - Thành viên HĐTV, cùng đại diện các ban chuyên môn, văn phòng Tập đoàn.

Về phía PTSC, có ông Phan Thanh Tùng - Chủ tịch HĐTV, ông Lê Mạnh Cường - Tổng Giám đốc, cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các Ban chuyên môn PTSC.

Ông Lê Mạnh Cường - Tổng Giám đốc PTSC báo cáo hoạt động SXKD

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch trung, dài hạn của PTSC, ông Lê Mạnh Cường - Tổng Giám đốc nhấn mạnh, trong 03 tháng đầu năm, PTSC đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động SXKD, tổ chức đưa nhiều phương tiện, thiết bị đi làm việc ở nước ngoài cũng như đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án cơ khí năng lượng tái tạo ngoài khơi và triển khai các công tác chuẩn bị thực hiện các gói thầu dự án Lô B đã được trao thầu. Các hoạt động SXKD của PTSC được tổ chức an toàn, hiệu quả, góp phần tạo khởi đầu thuận lợi cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của PTSC được giao.

Công tác đầu tư của Công ty mẹ đã được PTSC quan tâm đẩy mạnh triển khai từ đầu năm theo kế hoạch được phê duyệt, gồm: triển khai công tác đầu tư các tàu dịch vụ; thực hiện/ thanh quyết toán các hợp đồng đầu tư phương tiện, thiết bị phục vụ dự án năng lượng tái tạo đã ký kết cũng như triển khai thủ tục đầu tư thêm nhiều phương tiện, thiết bị mới; tiếp tục tổ chức triển khai các Dự án đầu tư xây dựng theo tiến độ đề ra.

PTSC tối đa nguồn lực để phát triển sản phẩm - dịch vụ mới

Trong năm 2024, PTSC tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình thị trường đối với từng lĩnh vực dịch vụ, từng đơn vị để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch quản trị năm được Tập đoàn giao, cụ thể là tối đa các nguồn lực mạnh nhất của PTSC nhằm phát triển các sản phẩm mới, dịch vụ mới để phát huy thế mạnh chuỗi giá trị dựa trên lợi thế quy mô và đa dịch vụ của PTSC, nằm trong chuỗi liên kết của Tập đoàn; Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ cốt lõi đảm bảo lợi thế cạnh tranh của PTSC cho các khách hàng ngoài ngành, ngoài nước; Quản lý chặt chẽ công tác đầu tư theo kế hoạch được phê duyệt, đầu tư có trọng điểm tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi; Rà soát và đánh giá kỹ nhu cầu thị trường, của khách hàng, bám sát thực tế bảo đảm hiệu quả và khả năng thực hiện để nâng cao năng lực cạnh tranh.

PTSC tối đa nguồn lực để phát triển sản phẩm - dịch vụ mới

PTSC tối đa nguồn lực để phát triển sản phẩm - dịch vụ mới

Các đại biểu tham gia phát biểu tại cuộc họp

Đẩy mạnh nghiên cứu, tham gia đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo; Hợp tác với các nhà đầu tư tiềm năng xây dựng chuỗi cung ứng (supply chain) cho các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam và thế giới; Tập trung, đẩy mạnh công tác tái cơ cấu tổng thể PTSC phù hợp với điều kiện thực tế nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của PTSC, hướng đến mục tiêu giảm cấp trung gian, tập trung vào hiệu quả, đúng người đúng việc đúng thu nhập, tạo động lực, năng lượng mới để phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới cả trong và ngoài nước.

Triển khai xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, duy trì và phát triển việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, an toàn sức khỏe và môi trường trong toàn Tổng công ty; Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến phát huy sáng kiến trong sản xuất; Nâng cấp, mở rộng khai thác hiệu quả phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

PTSC tối đa nguồn lực để phát triển sản phẩm - dịch vụ mới

Ông Lê Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc Petrovietnam phát biểu tại cuộc họp

Ông Lê Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc Petrovietnam đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PTSC trong thời gian qua.

Về chiến lược đầu tư của PTSC rất phù hợp để tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới, xứng tầm với quy mô của một doanh nghiệp quốc tế. Bên cạnh đó PTSC không quên đầu tư phát triển công việc truyền thống, phần việc PTSC đã có nhiều kinh nghiệm, từ đó làm nền tảng để đầu tư sản phẩm mới, dịch vụ mới. Trong bối cảnh hiện nay, PTSC cần bố trí lại kho bãi để tổ chức và phân chia hoạt động dịch vụ của mình.

PTSC tối đa nguồn lực để phát triển sản phẩm - dịch vụ mới

Ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐTV Petrovietnam phát biểu chỉ đạo

Ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐTV Petrovietnam đánh giá cao khi PTSC tối đa các nguồn lực mạnh nhất nhằm phát triển các sản phẩm mới, dịch vụ mới để phát huy thế mạnh chuỗi giá trị dựa trên lợi thế quy mô và đa dịch vụ của PTSC. Việc này giúp PTSC bắt kịp xu hướng thế giới, tăng sức cạnh tranh trên trường quốc tế.

Đội ngũ nhân sự PTSC cũng là một thế mạnh, có khả năng tiếp cận, triển khai và quản lý dự án hiệu quả. Đây là sự khác biệt tạo nên thương hiệu PTSC trong thời gian qua cũng như thời gian tới khi PTSC tham gia vào nhiều dự án nước ngoài.

N. Hiển


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​