VIETNAM OIL AND GAS GROUP

VIETNAM OIL AND GAS GROUP (PETROVIETNAM for short and PVN for abbreviation) is a State-owned corporation, engaged in the exploration, production, processing and marketing of oil and gas in accordance with the law.

PETROVIETNAM

As one of the key pillars of the national economy, Petrovietnam actively participated in promoting development in almost sectors of the economy and proved to be an effective tool of the governmental macroeconomic policies. Petrovietnam has approximately 60,000 employees of high qualified and capablity to manage oil and gas operations locally and abroad.

PETROVIETNAM

Petrovietnam have developed into a fully-integrated business model, operating in the entire oil and gas value chain from exploration, production to processing, gas to power/fertilizer industry and petroleum technical services, commited to ensure the national energy security.

PETROVIETNAM

Active in 14 countries in the world, we’re the pioneer in global collaboration and integration, accelerating overseas investment.

PETROVIETNAM

Petrovietnam has a key role in the formation of national industrial parks in Ba Ria - Vung Tau - Dong Nai - Hiep Phuoc, Ca Mau, Dung Quat - Quang Ngai - Da Nang, Nghi Son - Thanh Hoa. ..

PETROVIETNAM

Become a leading player in the energy sector and national enconomy, PetroVietnam contributed to the modernization, industrialization and sovereignty defence of the country.

Logo

PETROVIETNAM’s LOGO
Designed with combination of two main colors – blue background and a red flame symbol in the center that reflects our upstream achievements and other activities to produce oil and gas resources from inland fields and offshore Vietnam continental shelf. The flame looks like the V letter - the first letter of the word “Vietnam” and was created with S-shape inside illustrating the country’s shape and enclosed with the word “PETROVIETNAM” in white color.


Slogan

ENERGY FOR NATIONAL DEVELOPMENT

On August 7, 2009, Petrovietnam issued Directive 5940/CT-DKVN on the implementation of the application of “Vietnam Oil and Gas Group” brandname to promote and add more value of PetroVietnam’s prestige; increase the competitiveness of our subsidiaries and member units, applied in all administration documents, business transactions, external relationships and other activities.


Mission

We contribute to ensure the national energy security and become the leading corporation in the national economic development toward a prosperous and powerful Vietnam country.

Strategic vision to 2035

Our strategy is to become a crucial economic and technical industry in the energy sector, covering the entire oil and gas value chain and significantly contribute to the national construction and defence. Sound financial, scientific and technology capability, high competitiveness and active international integration are in the heart of what we are moving forward.

Văn hóa Dầu khí

Trong các định nghĩa chung, văn hóa doanh nghiệp được hiểu là toàn bộ các giá trị văn hóa được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp và chi phối tình cảm, hoạt động của mọi thành viên trong doanh nghiệp phấn đấu thực hiện các mục đích của doanh nghiệp và xem đó cũng là sự nghiệp của mình.

Và “Văn hóa Dầu khí” chính là đặc trưng văn hóa doanh nghiệp Dầu khí Việt Nam.

Một đặc điểm quan trọng của ngành Dầu khí là ngành kinh tế- kỹ thuật, đòi hỏi trình độ và trí tuệ, đó là điểm tựa của sự phát triển. Lịch sử đã chứng minh các thành tựu của ngành Dầu khí được kiến tạo trên thành công của các giải pháp khoa học kỹ thuật, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến, là thành quả lao động của tập thể các nhà khoa học công nghệ: năng động, sáng tạo, nhiệt tình, biết gắn kết và tích hợp các chuyên môn với nhau, khó tìm thấy một công trình Dầu khí lớn mà không phải là một công trình tập thể. Sự trưởng thành của đội ngũ khoa học kỹ thuật là thành quả của chính sách hội nhập và mở cửa của Đảng triển khai trong ngành Dầu khí.

Văn hóa Dầu khí lấy con người làm gốc, bởi sự thành bại của mỗi doanh nghiệp cũng đều do yếu tố con người. Văn hóa Petrovietnam lấy việc nâng cao tố chất toàn diện của con người làm trọng tâm để nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp, làm cho quan niệm giá trị của doanh nghiệp thấm sâu vào các chế độ, chính sách, từng bước chấn hưng, phát triển doanh nghiệp. Văn hóa dầu khí còn là Tinh thần trách nhiệm, tấm lòng nhân ái chia sẻ với cộng đồng, xã hội đất nước.

Văn hóa của Petrovietnam cũng là truyền thống của nghĩa tình, luôn là mái ấm gia đình của những người lao động Dầu khí. Nét văn hóa doanh nghiệp này phải chăng thể hiện bản sắc văn hóa gia đình của người Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung. Một văn hóa doanh nghiệp không chỉ vì mục tiêu lợi nhuận đơn thuần, nó thể hiện tình cảm và trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng và những đồng nghiệp không may mắn, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Văn hóa Dầu khí được nhân rộng và phát triển mạnh mẽ đến các đơn vị thành viên Tập đoàn, ở mỗi đơn vị đã hình thành nét văn hóa riêng của đơn vị vừa phát huy được giá trị văn hóa chung của Tập đoàn Dầu khí vừa xây dựng những nét văn hóa phù hợp với tính chất đặc thù hoạt động của doanh nghiệp. Sự nhận diện doanh nghiệp trong văn hóa doanh nghiệp là thương hiệu và nhãn hiệu. Xây dựng được thương hiệu chính là xác định chữ “tín” với khách hàng đó là điều hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp.

Đã có rất nhiều thương hiệu của Dầu khí quen thuộc của các đơn vị như: PVGas – Năng lượng cuộc sống; PVOil – Năng lượng sạch cho hành tinh xanh; PVI – Ngọn lửa của niềm tin; PVFCCo – Đạm Phú Mỹ cho mùa bội thu; PVEP – hành trình những người đi tìm lửa….và nhiều thương hiệu uy tín khác của các doanh nghiệp Ngành Dầu khí, tạo nên một hình ảnh sinh động, đa dạng về Văn hóa Dầu khí.