Coso Erm and cyber risks in oil and gas industry

Ivan Pham Deloitte Vietnam Email: ivanpham@deloitte.com

Chi tiết

Risk management in an uncertain world: From operations to strategy - benefits and challenges

Michael Rees Financial Modelling in Practice Email: michael@michaelrees.co.uk

Chi tiết

Orientations for treatment and deep processing of Ca Voi Xanh gas

Nguyen Huu Luong, Vo Nguyen Xuan Phuong, Le Phuc Nguyen, Truong Nhu Tung, Bui Hong Diem Vietnam Petroleum Institute Email: luongnh@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Development and modification of low nickel content catalysts for dry reforming of methane

Quan Luu Manh Ha, Hanan Atia, Udo Armbruster, Sebastian Wohlrab Leibniz-Institut für Katalyse e.V. Vietnam Petroleum Institute Email: sebastian.wohlrab@catalysis.de

Chi tiết

Potential of CO2-EOR associated with CCS in VietNam

Satoru Takahashi, Daisuke Murai, Masazumi Takayanagi, Le Ngoc Son, Phan Ngoc Trung JOGMEC Kanto Natural Gas Development Co., Ltd. Phu Quoc POC Vietnam Oil and Gas Group Email: ...

Chi tiết

A new integrated approach of natural fracture modelling to improve historical matching and prediction for devonian carbonate reservoirs in nenetskoye oil field Russia

Vu The Anh, Phung Van Phong, Pham Thi Hong, Le The Hung, Pham Truong Giang, Pham Chi Duc, Nguyen Trung Son Vietnam Petroleum Institute Email: anhvt@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Reservoir characterisation of deep water deposits: A case study from MMF30 interval, Hai Thach field, Nam Con Son basin

Phung Van Phong, Vu The Anh, Pham Thi Hong, Bui Viet Dung, Khuc Hong Giang Vietnam Petroleum Institute Bien Dong POC Email: phongpv@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Reservoir characterisation of the middle miocene Ca Voi Xanh isolated carbonate platform

Christian J.Strohmenger, Lori Meyer, David S.Walley, Mazlina Md Yusoff, Donald Y.Lyons, Jacqueline Sutton, John M.Rivers

Chi tiết

Xây dựng cơ sở dữ liệu giúp nhận dạng nguồn gốc dầu trong các sự cố ô  nhiễm dầu ở Việt Nam

Nguyễn Như Trường, Phạm Thị Trang Vân, Nguyễn Văn Mai Phan Như Đính, Nguyễn Phú Hiếu Nghĩa, Đặng Văn Hữu Viện Dầu khí Việt Nam Email: truongnn.cpse@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Đặc điểm sinh địa tầng, sự phân bố phức hệ hóa thạch đặc trưng và tướng hữu cơ trong trầm tích Oligocene bể Cửu Long

Mai Hoàng Đảm, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Hoài Chung Viện Dầu khí Việt Nam. Email: dammh@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Đánh giá hiệu quả sử dụng nhiệt và đề xuất giải pháp tối ưu năng lượng tại hệ thống lò hơi phụ trợ 10B8001 của nhà máy đạm Phú Mỹ

Lê Hồng Nguyên, Lê Thanh Phương Đặng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Minh Hiếu Viện Dầu khí Việt Nam Nhà máy Đạm Phú Mỹ Email: nguyenlh.pvpro@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Nghiên cứu tối ưu tổ hợp hóa phẩm bơm ép để tăng cường thu hồi dầu

Phạm Hữu Tài, Đặng Thành Quý Cường, Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đỗ Quang Khánh Đại học Dầu khí Việt Nam Computer Modelling Group Ltd. Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh Đại ...

Chi tiết

Phân tích ổn định nguyên vẹn và ổn định có tổn thất giàn khoan tự nâng

Ngô Tuấn Dũng, Phan Thanh Sơn, Lê Huy Nguyễn Văn Quân, Đỗ Thanh Phương, Trần Công Thành Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) Email: dungngotuan@gmail.com

Chi tiết

Phá sản doanh nghiệp và thi hành luật phá sản ở Việt Nam

Phan Thị Mỹ Hạnh Viện Dầu khí Việt Nam Email: hanhptm@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Xây dựng cơ sở dữ liệu giúp nhận dạng nguồn gốc dầu trong các sự cố ô  nhiễm dầu ở Việt Nam

Nguyễn Như Trường, Phạm Thị Trang Vân, Nguyễn Văn Mai Phan Như Đính, Nguyễn Phú Hiếu Nghĩa, Đặng Văn Hữu Viện Dầu khí Việt Nam Email: truongnn.cpse@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Nghiên cứu mô phỏng động phân xưởng đồng phân hóa Naphtha nhẹ

Nguyễn Trọng Thái - Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội; Phạm Thanh Huyền - Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội Email: ...

Chi tiết

Nghiên cứu, sản xuất chất phụ gia ức chế sa lắng muối "Dpec antiscalant - 2" trong các giếng khoan khai thác dầu khí

Bùi Việt Đức, Ngô Văn Tự, Đặng Của, Bùi Trọng Khải, Bùi Việt Phương Công ty TNHH MTV Công nghệ Khoan - Khai thác và Môi trường - DPEC Email: info@dpec.com.vn

Chi tiết

Lựa chọn và áp dụng choòng khoan Kymera để khoan qua tầng Oligocene - Eocene cho các giếng khoan phát triển mỏ tại khu vực Tây Bắc bể Cửu Long

Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Quang Khải Nguyễn Duy Sâm, Trần Duy Khang Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước Email: tuannm@pvep.com.vn

Chi tiết

Địa tầng trầm tích Đệ Tam bể Phú Khánh thềm lục địa Việt Nam

Đỗ Bạt - Hội Dầu khí Việt Nam, Phạm Hồng Quế - Hội Dầu khí Việt Nam, Chu Đức Quang - Viện Dầu khí Việt Nam, Đỗ Việt Hiếu - Viện Dầu khí Việt Nam Email: dovanbat@yahoo.com.vn

Chi tiết

Đánh giá trạng thái kỹ thuật bể trụ đứng có khuyết tật dạng vết lõm

A.S.Dmitriyeva, Lâm Bích Hồng, A.A.Lyagova Đại học Mỏ Saint-Petersburg, Liên bang Nga Email: lambichhong.spmi@gmail.com

Chi tiết

Các công cụ phát sinh và khả năng áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dầu khí

Nguyễn Thành Luân - Viện Dầu khí Việt Nam, Phan Thị Thu Lan - Đại học Quốc tế Nhật Bản, Nguyễn Thị Hậu - Viện Dầu khí Việt Nam Email: luannt@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Ảnh hưởng của tạp chất kim loại trong dầu thô đến tính chất, hoạt tính xúc tác FCC và giải pháp nhằm duy trì độ ổn định của phân xưởng FCC

Lê Phúc Nguyên, Nguyễn Hoài Thu Trần Văn Trí, Ngô Thúy Phượng, Nguyễn Hữu Lương Viện Dầu khí Việt Nam Email: nguyenlp.pvpro@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Tổ hợp các thiết địa lý giếng khona trong ống chống theo dõi sự thay đổi độ bão hòa nước và quản lý mỏ Tê Giác Trắng

Cù Xuân Bảo, Phạm Thị Thủy, John Sutherland Bùi Hữu Phước, Bùi Thiệu Sơn, Nguyễn Anh Đức Nguyễn Long, Đinh Mạnh Quân, Phạm Văn Tuấn Công ty liên doanh Điều hành chung Hoàng Long Tổng công ty ...

Chi tiết

Áp dụng phương pháp lấy mẫu và đặc tính hóa lưu thể vỉa để nâng cao hiệu quả phát triển khai thác và quản lý mỏ Dầu khí

Nguyễn Hải An Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) Email: annh1@pvep.com.vn

Chi tiết

Địa tầng phân tập và môi trường lắng đọng các trầm tích đệ tam tại khu vực trung tâm và phía nam bể Sông Hồng trên cơ sở tài liệu cổ sinh

Chu Đức Quang, Nguyễn Văn Sử Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Hoài Chung Viện Dầu khí Việt Nam Email: quangcd@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Giảm nhiễu hệ thống thu nôi địa chấn

Nhiễu thu nổ địa chấn footprint (seismic acquisition footprint) là một loại nhiễu trong tài liệu địa chấn nếu không được giảm thiểu sẽ làm sai lệch tài liệu địa chấn gốc (trước và sau cộng), dẫn đến ...

Chi tiết

Mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế

Hoàng Thị Đào, Nguyễn Đức Minh Viện Dầu khí Việt Nam Email: daoht@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Sử dụng quy hoạch tuyến tính để tính toán tổn thất kinh tế khi xảy ra sự cố dừng hoạt động các phân xưởng công nghệ trong nhà máy lọc dầu

Nguyễn Thanh Sang, Đặng Thị Tuyết Mai, Trương Như Tùng Nguyễn Hữu Lương, Châu Khiếu Hân, Trần Vĩnh Lộc Viện Dầu khí Việt Nam Email: sangnt.pvpro@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Ứng dụng mô hình địa cơ học để phân tích sự ổn định của thành giếng khoan, lựa chọn tỷ trọng dung dịch khoan tối ưu trong thiết kế thi công các giếng khoan dầu khí

Hoàng Thanh Tùng (1), Nguyễn Xuân Cường (1), Đỗ Văn Khạnh (1), Trương Hoài Nam (2) Phạm Tâm (3), Nguyễn Trọng Tài (4), Nguyễn Khánh Trung (5) 1.Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí 2.Tập ...

Chi tiết

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Số giấy phép: 10/GP-TTĐT, cấp ngày: 25/01/2013. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn