Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu  nhũ tương Bio-oil và diesel oilts

Nguyễn Văn Phúc, KS. Nguyễn Huỳnh Hưng Mỹ KS. Nguyễn Đông Trúc, TS. Nguyễn Hữu Lương TS. Nguyễn Anh Đức Viện Dầu khí Việt Nam Email: phucnv.pvpro@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Nghiên cứu đặc tính cơ lý đất đá tầng oligocene bể Cửu Long nhằm tối ưu phương pháp khai thác dầu áp dụng kỹ thuật nứt vỉa thủy lực

ThS. Cao Hữu Bình, ThS. Bùi Thiều Sơn, TS. Phùng Văn Hải ThS. Nguyễn Hữu Danh, ThS. Nguyễn Vũ Thiên Tú ThS. Vũ Thị Xuân Hương, KS. Phan Thanh Lợi Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) Email: ...

Chi tiết

Đánh giá nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục hiện tượng suy giảm hệ số sản phẩm trong quá trình bơm ép nước đối với các giếng khai thác sử dụng dung dịch khoan có CaCl cao

ThS. Hoàng Long, ThS. Kiều Anh Trung, ThS. Trương Văn Dũng ThS. Nguyễn Minh Quý, ThS. Lê Thị Thu Hường ThS. Phạm Thị Thủy, KS. Vũ Hữu Huy Viện Dầu khí Việt Nam Công ty Điều hành chung Hoàng Long - ...

Chi tiết

Cập nhật bản đồ cấu trúc nóc móng trước Đệ Tam trên cơ sở minh giảm tài liệu địa chấn 2D – PVN12

TS. Nguyễn Thu Huyền, TS. Trịnh Xuân Cường, ThS. Nguyễn Trung Hiếu ThS. Tống Duy Cương, KS. Mai Thị Lụa, KS. Mai Thị Huyền Trang KS. Diêm Đăng Thuật, KS. Nguyễn Ngọc Huy Viện Dầu khí Việt Nam ...

Chi tiết

Môi trường thành tạo và địa tầng các trầm tích Oligocene - Miocene sớm cấu tạo Tê Giác Trắng, Lô 16-1, bồn trũng Cửu Long theo tài liệu hóa thạch bào tử phấn hoa và tướng hữu cơ

CN. Phạm Thị Duyên, CN. Mai Hoàng Đảm Viện Dầu khí Việt Nam Email: duyenpt@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Hiển thị kẽ nứt được chèn bằng trường vi địa chấn và sóng điện từ

PGS.TS. Trần Ngọc Toản - Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao Đại học Duy Tân Đà Nẵng

Chi tiết

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanosilica phục vụ quá trình thu hồi dầu trong khai thác và vận chuyển thu gom dầu thô tại Việt Nam

ThS. Hoàng Thị Phương; KS Nguyễn Thị Ngọc Bích; KS. Ngô Hồng Anh; ThS. Nguyễn Lan Anh; KS. Phạm Hồng Trang;ThS. Trịnh Thanh Sơn - Viện Dầu khí Việt NamGS.TS. Đinh Thị Ngọ; TS. Nguyễn Đăng Toàn - Đại ...

Chi tiết

Dự báo thị trường sản phẩm dầu châu Á - Thái Bình Dương và Việt Nam đến năm 2035

ThS. Đoàn Tiến Quyết , ThS. Lê Hoàng Linh; ThS. Lê Huyền Trang, ThS. Nguyễn Thu Hà - Viện Dầu khí Việt Nam; ThS. Trần Quốc Việt - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Email: quyetdt@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Cơ chế khuyến khích các dự án thu gom khí đồng hành tại các mỏ dầu nhỏ/cận biên ở việt nam

ThS. Phạm Kiều Quang; KS Phạm Thu Trang - Viện Dầu khí Việt Nam , ThS. Trần Quốc Việt .- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Email: quangpk@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Mô phỏng và tối ưu hóa, xử lý sự cố trong quá trình vận hành phân xưởng transalkyl hóa các hydrocarbon thơm (Tatoray)

KS. Nguyễn Duy Thuận Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn; KS. Trần Quang Hải1 PGS.TS. Phạm Thanh Huyền- Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội Email: duythuan@gmail.com

Chi tiết

Nhận diện các rủi ro của biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới các hoạt động của công nghiệp dầu khí

TS. Nguyễn Đức Huỳnh - Hội Dầu khí Việt Nam; TS. Lê Thị Phượng - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Email: huynhnd_pv@yahoo.com

Chi tiết

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Số giấy phép: 10/GP-TTĐT, cấp ngày: 25/01/2013. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn