Digital transformation in oil and gas companies - A case study of Bien Dong POC

Tran Vu Tung, Tran Ngoc Trung, Ngo Huu Hai, Nguyen Thanh Tinh Bien Dong Petroleum Operating Company Email: tungtv@biendongpoc.vn https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.10-07

Chi tiết

Design and assembly of an apparatus system based on the villari effect for detecting stress concentration zone on ferromagnetic materials

Doan Thanh Dat, Le Thi Hong Giang, Nguyen Dinh Dung, Hoang Anh Tuan, Nguyen Thi Le Hien. Vietnam Petroleum Institute. Email: hienntl@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.10-06.

Chi tiết

Solutions for upgrading gasoline products to comply with Euro V specifications in Dung Quat refinery

Le Hong Nguyen, Tran Vinh Loc, Nguyen Thanh Sang, Dang Thi Tuyet Mai, Luu Thi Anh Trinh. Vietnam Petroleum Institute. Email: nguyenlh.pvpro@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.10-05.

Chi tiết

Production technology solutions to enhance heavy oil recovery of marginal fields, offshore Vietnam

Tran Quoc Viet, Vu Viet Hung, Nguyen Hai An. PetroVietnam Exploration Production Corporation (PVEP). Email: viettq@pvep.com.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.10-04.

Chi tiết

Inferring interwell connectivity in a reservoir from bottomhole pressure fluctuations of hydraulically ractured vertical wells, horizontal wells, and mixed wellbore conditions

Dinh Viet Anh (1) , Djebbar Tiab (2). 1. PetroVietnam Exploration Production Corporation. 2. University of Oklahoma. Email: anhdv@pvep.com.vn; dtiab@ou.edu. ...

Chi tiết

Preliminary assessment of the characteristics of late Miocene - Quaternary intrusive and extrusive magmatism in the Tu Chinh - Vung May basin, Southeastern continental shelf of Vietnam

Bui Huy Hoang, Le Chi Mai, Ngo Thi Van Anh. Vietnam Petroleum Institute. Emai: hoangbh@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.10-02

Chi tiết

Diffraction imaging for basement fault-fracture prediction: application to an oil field in Cuu Long basin

Ta Quang Minh, Nguyen Danh Lam, Duong Hung Cuong, Pham Van Tuyen, Mai Thi Lua, Pham The Hoang Ha Vietnam Petroleum Institute. Email: minhtq@vpi.pvn.vn. https://doi.org/10.47800/PVJ.2020.10-01

Chi tiết

Đào tạo phát triển đội ngũ lãnh đạo quản lý: Mô hình đề xuất cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Nguyễn Thị Lan Oanh, Nguyễn Minh Hà - Viện Dầu khí Việt Nam. Email: oanhnl@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Công nghệ thu gom, xử lý và vận chuyển khí đồng hành ở các mỏ dầu khí của Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” tại Lô 09-1

Tống Cảnh Sơn (1), Cao Tùng Sơn (1), Lê Việt Dũng (1), Lê Đăng Tâm (1), Phạm Thành Vinh (1) Phùng Đình Thực (2), Nguyễn Thúc Kháng (2). 1. Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”. 2. Hội Dầu khí Việt ...

Chi tiết

Ảnh hưởng cấu tạo thiết bị Ejector trong ứng dụng gia tăng thu hồi khí và condensate tại mỏ Hải Thạch

Trần Ngọc Trung (1), Trần Vũ Tùng (1), Lý Văn Dao (1), Ngô Hữu Hải (1), Triệu Hùng Trường (2). 1.Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông. 2. Đại học Mỏ - Địa chất. Email: trungtn@biendongpoc.vn

Chi tiết

Mối quan hệ giữa tướng đá và độ thấm ở giếng khoan bể Nam Côn Sơn

Nguyễn Văn Đô 1, Tô Xuân Bản 2; 1Viện Dầu khí Việt Nam; 2Đại học Mỏ - Địa chất; Email: donv@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Xác định áp suất vỉa trong quá trình khoan theo năng lượng riêng cơ học và hiệu suất khoan

Nguyễn Văn Hùng, Lương Hải Linh, Lê Minh Hiếu, Nguyễn Tùng Quân Đại học Dầu khí Việt Nam Email: hungnv@pvu.edu.vn

Chi tiết

Ứng dụng mô hình điện dung - điện trở mở rộng vào vỉa bơm ép nước

Tạ Quốc Dũng1, Huỳnh Văn Thuận (1), Phùng Văn Hải (2), Lê Thế Hà (3) 1.Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh; 2. Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí; 3.Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Email: ...

Chi tiết

Sử dụng nguyên lý Villari và kỹ thuật nhớ từ trong kiểm tra vật liệu từ chịu lực

Nguyễn Thị Lê Hiền, Đoàn Thành Đạt, Lê Thị Phương Nhung;- Viện Dầu khí Việt Nam. Email: hienntl@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Đầu tư xây dựng dự án dầu khí đặc thù: Bất cập nhìn từ góc độ pháp lý

Hoàng Thị Phượng, Đoàn Văn Thuần, Hoàng Thị Đào, Cao Thị Thu Hằng, Võ Hồng Thái, Phạm Thu Trang. - Viện Dầu khí Việt Nam. - Email: phuonght@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Giải pháp công nghệ thu hồi khí NH3 phát thải trong quá trình sản xuất ở Nhà máy đạm Phú Mỹ

Nguyễn Văn Nhung, Lê Văn Minh, Nguyễn Trí Thiện, Lê Ngọc Lợi, Phạm Quang Hiếu, Tống Văn Hà. - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo). - Email: nvnhung@pvfcco.com.vn

Chi tiết

Nghiên cứu tiềm năng khoáng sản rắn đáy biển hiện diện trong các mẫu oxide sắt mangan ở phía Tây Nam Biển Đông

Nguyễn Thị Thắm 1, Phạm Bá Trung 2, Hoàng Nhật Hưng 1, Nguyễn Hoài Chung 1, Lê Chi Mai 1, Nguyễn Thanh Tuyến 1, Tạ Thị Hòa 1, Nguyễn Văn Hiếu 1, Nguyễn Quang Tuấn 1; - (1) Viện Dầu khí Việt Nam.- ...

Chi tiết

Đặc điểm địa hóa đá mẹ khu vực các giếng nước sâu bể Nam Côn Sơn và Tư Chính - Vũng Mây

Nguyễn Thị Oanh Vũ, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Phan Văn Thắng, Nguyễn Thị Thanh Ngà - Viện Dầu khí Việt Nam; - Email: vunto@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Nhà máy Đạm Cà Mau bắt đầu dừng máy để BDTT

Từ 8 giờ hôm nay, ngày 17/8/2020, Nhà máy Đạm Cà Mau sẽ bắt đầu giảm tải, dừng máy để tiến hành bảo dưỡng tổng thể (BDTT).

Chi tiết

Bảo dưỡng tổng thể lần 4 NMLD Dung Quất những ngày đầu tiên

Sáng ngày 12/8/2020, Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất chính thức bắt đầu giảm công suất và dừng vận hành theo quy trình để thực hiện đợt Bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 4. Những hình ảnh đầu tiên ghi ...

Chi tiết

NMLD Dung Quất chính thức dừng máy để BDTT lần 4

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, sáng ngày 12/8/2020, Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất đã bắt đầu giảm công suất và dừng vận hành theo quy trình để thực hiện đợt Bảo dưỡng tổng ...

Chi tiết

PVOIL ứng dụng công nghệ 4.0 trong sáng tạo phương thức dịch vụ mới

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, chiếm khoảng 20% thị phần trong nước. Để có thể duy trì và gia tăng thị phần, PVOIL đang cạnh tranh khốc ...

Chi tiết

Xu hướng công nghệ và mô hình đổi mới sáng tạo của các tập đoàn dầu khí

Đặng Thanh Tùng - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Nguyễn Thị Việt Hà - Viện Dầu khí Việt Nam Email: tungdt@pvn.vn

Chi tiết

Đề xuất một số định hướng bổ sung, sửa đổi chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Nguyễn Thị Thủy Tiên, Đoàn Linh, Nguyễn Trung Khương Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Email: khuongnt@pvn.vn

Chi tiết

Lô 114 - điểm sáng trong hoạt động tìm kiếm thăm dò ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Lô 114 nằm ở ngoài khơi thềm lục địa phía Bắc Việt Nam, thuộc Bể Sông Hồng, cách đất liền gần nhất thuộc Tỉnh Quảng Trị 65 km, cách Đà Nẵng khoảng 86 km. Hợp đồng Dầu khí Lô 114 hiện do Eni Vietnam ...

Chi tiết

Chiến lược của các công ty dầu khí - Thách thức trước biến động và khủng hoảng

Tóm tắt: Các công ty dầu khí đang đối mặt với thách thức lớn trong năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát và giá dầu giảm mạnh. Bên cạnh đó là những thay đổi đã diễn ra trong nhiều năm qua trên ...

Chi tiết

Bộ Công Thương ban hành quy chế bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 17/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 quy định việc tiến hành các hoạt động bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí với mục đích bảo vệ tài nguyên, môi trường và cấu ...

Chi tiết

Chiến lược phát triển của Eni đến năm 2050

Trương Như Tùng, Nguyễn Hữu Lương, Hoàng Thị Đào - Viện Dầu khí Việt Nam. Email: tungtn@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Chiến lược tăng trưởng liên tục và bền vững của Petronas

Trần Thị Liên Phương, Trần Linh Chi - Viện Dầu khí Việt Nam. Email: phuongtl@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Chiến lược phát triển của PTT, kế hoạch đến năm 2024

Tạ Hiền Trang, Nguyễn Thuận Yến - Viện Dầu khí Việt Nam. Email: trangth@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn