Tiếp theo hoạt động thăm và làm việc tại các đơn vị phía nam, ngày 27 và 28 tháng 6 năm 2016, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn dẫn đầu đã họp và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm tại các đơn ...

Ngày 23/6/2015, tại huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Nguyễn Hùng Dũng đã kiểm tra tiến độ dự án NMNĐ Thái Bình 2 và thực hiện giao ban trên công trường nhà máy. ...

Tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco hôm 10/5 thông báo muốn mở rộng hoạt động quốc tế thông qua việc thành lập một số liên doanh tiềm năng tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc. ...

Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch Chính phủ lâm thời Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Thông đạt số 1 CP/VP về công tác lưu trữ gửi các Bộ trưởng. Với ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của công tác lưu trữ, ngày 17/9/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg về “Ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam”. ...

Chiều 24/6 tại TP Đà Lạt, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức hội thảo: “Thúc đẩy bình đẳng giới vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí và Công đoàn Dầu khí Việt Nam”. ...