HƯỚNG DẪN  KHAI BÁO Y TẾ BẰNG HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ

( Dành cho khách đến liên hệ làm việc tại Tập đoàn)

Để phòng chống dịch bênh Covid-19 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị tất cả các khách đến làm việc phải thực hiện khai báo y tế trước khi vào cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Để thực hiện khai báo y tế quý khách thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Hệ thống quản lý tờ khai y tế theo địa chỉ: http://khaibaoyte.pvn.vn  hoặc quét mã QRcode tại sảnh lễ tân Tập đoàn.

 

Bước 2: Sau khi truy cập ứng dụng khai báo y tế điện tử quý khách cần cập nhật đầy đủ các thông tin trên màn hình.Bước 3: Đọc kỹ và điền chính xác các thông tin vào các ô trong  biểu mẫu  khai báo y tế ( ô có dấu sao “*” biểu thị việc bắt buộc phải nhập).

Bước 4: Nhấn nút “Gửi tờ khai”, Tờ khai hợp lệ màn hình sẽ hiển thị thông tin mã  QR Code của quý khách. Quý khách có thể Lưu mã QR để thực hiện check in tại sảnh lễ tân cơ quan Tập đoàn.


Bước 5: Khi đến làm việc tại Tập đoàn quý khách sử dụng mã QR code tại bước 4 để check in thông tin tại sảnh lễ tân cơ quan Tập đoàn.

​​​​​​​​​​​​​