Giai đoạn 2010-2015, cán bộ, đảng viên, người lao động Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện thành công các nhiệm vụ chiến lược phát triển ngành dầu khí đến năm 2015, định hướng đến 2025 theo kết luận của ...

Ngày 21/7/2015, tại Trụ sở Viện Dầu khí Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Trung tâm Hợp tác Dầu mỏ Nhật Bản (JCCP) để triển khai dự án hợp tác kỹ thuật nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm dầu mỏ ở Việt Nam. ...

Công ty dầu khí quốc gia Chile (Enap) vừa ký hợp đồng xây dựng một nhà máy sản xuất năng lượng địa nhiệt với Công ty Enel Green Power (EGP) của Italy. ...

Những năm qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) luôn giữ vững vị trí đầu tàu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trước tình hình phức tạp ở Biển Đông, tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để bảo đảm an ninh, an toàn các công trình dầu khí, từ đó ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tập đoàn luôn xác định góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. ...

Mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015 “Giữ vững vị trí đầu tàu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đây cũng là giai đoạn tái cơ cấu Tập đoàn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI) về tái cấu trúc nền kinh tế, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hành trình 5 năm đã qua là một chuỗi những bài học vô giá về sự thành công trong công tác đảng của một Đảng bộ vững mạnh, trụ cột của ...