Petrovietnam tăng cường công tác thị trường và quản lý kinh doanh LPG/LNG
Ngày 20/8/2022, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức thành công Hội thảo thị trường và công tác quản lý kinh doanh LPG/LNG nhằm đánh giá công tác sản xuất kinh doanh LPG trong thời gian qua và kế hoạch triển khai các điều chỉnh về cơ chế chính sách liên quan đến công tác quản lý, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm LPG/LNG trong thời gian tới.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh tình hình địa chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến chính sách năng lượng toàn cầu cũng như môi trường kinh doanh LPG trong nước có nhiều thay đổi tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Tập đoàn.

Hội thảo có sự tham dự của Lãnh đạo và các Ban chuyên môn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Tham dự và chỉ đạo Hội thảo về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn.

Về phía Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) có ông Dương Mạnh Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Phạm Văn Phong – Phó Tổng Giám đốc, cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc, thành viên của PV GAS.

Về phía Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) có ông Bùi Ngọc Dương – Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Tổng Giám đốc và đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn của BSR.

Ban Thương mại Dịch vụ Tập đoàn trình bày tham luận.

Ban Thương mại Dịch vụ Tập đoàn trình bày tham luận.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe tham luận của đại diện Ban Thương mại Dịch vụ Tập đoàn về “Công tác quản lý hoạt động kinh doanh LPG của Petrovietnam”, tham luận của PV GAS về “Thị trường và công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh LPG/LNG” và báo cáo của BSR về thị trường và tình hình tiêu thụ, kinh doanh LPG của BSR.

Chủ tịch HĐQT PV GAS Dương Mạnh Sơn thảo luận tại Hội thảo

Chủ tịch HĐQT PV GAS Dương Mạnh Sơn thảo luận tại Hội thảo

Các tham luận cho thấy các tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới, đặc biệt vấn đề về nguồn cung, biến động giá, … đã và đang ảnh hưởng rất đáng kể đến nhu cầu tiêu thụ LPG/LNG. Công tác kinh doanh LPG của Tập đoàn và các đơn vị trong thời gian tới sẽ tiếp tục chịu tác động của nhiều yếu tố trong đó có rủi ro về biến động giá LPG quá nhanh/quá cao làm tăng rủi ro của các đơn vị, giảm tính cạnh tranh của LPG với các nhiên liệu thay thế... Tuy nhiên, với xu hướng chuyển dịch năng lượng tại thị trường Việt Nam theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa dầu đang mở ra những cơ hội phát triển tích cực góp phần mở rộng thị trường LPG nội địa. Đối với lĩnh vực kinh doanh LNG, PV GAS dự kiến sẽ bắt đầu triển khai các hoạt động kinh doanh từ cuối năm 2022 sau khi hoàn thành dự án Kho chứa LNG Thị Vải, vì vậy cần thiết phải bổ sung các cơ chế chính sách để đảm bảo quản lý công tác kinh doanh LNG phù hợp với tình hình thực tế.

Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Tổng Giám đốc CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn đóng góp tham luận tại Hội thảo.

Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Tổng Giám đốc BSR đóng góp tham luận tại Hội thảo

Ông Hoàng Việt Dũng – Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh Sản phẩm khí đại diện PV GAS trình bày tại Hội thảo

Ông Hoàng Việt Dũng – Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh Sản phẩm khí đại diện PV GAS trình bày tại Hội thảo

Nội dung thảo luận tại Hội thảo xoay quanh việc đưa ra các giải pháp và cơ chế kinh doanh, các định hướng chiến lược của Tập đoàn và các đơn vị liên quan đối với hoạt động kinh doanh LPG để phát huy thế mạnh của các đơn vị trong Tập đoàn, tận dụng năng lực, kinh nghiệm của toàn chuỗi nhằm giữ vững thị phần, chuyển dịch cơ cấu tiêu thụ, … Các đề xuất về cơ chế/chính sách để phát triển ổn định lĩnh vực kinh doanh LPG/LNG cho công nghiệp cũng được thảo luận và trao đổi.

Ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu kết luận, chỉ đạo.

Ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu kết luận, chỉ đạo

Trên cơ sở các tham luận và ý kiến của các đại biểu tham dự Hội thảo, ông Lê Xuân Huyên – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn ghi nhận và đánh giá cao các nỗ lực và kết quả của các đơn vị PV GAS và BSR, các kết quả này đóng góp không nhỏ vào việc hoàn thành mục tiêu chung của Tập đoàn. Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên yêu cầu các đơn vị sản xuất kinh doanh LPG cần xác định rõ định hướng, chiến lược dài hạn làm cơ sở để triển khai các giải pháp thực hiện, trong đó bao gồm việc xây dựng đồng bộ chuỗi liên kết từ nguồn cung, vận chuyển, tàng trữ đến kinh doanh bán buôn, bán lẻ. Bên cạnh việc nhận diện các khó khăn thách thức, các đơn vị cũng cần chủ động trong việc nghiên cứu thị trường, nắm bắt kịp thời các cơ hội mở ra trong tình hình xu thế chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam hiện đang và dự kiến sẽ có ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ hơn đến thị trường tiêu thụ LPG.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Xuân Huyên đồng thời yêu cầu các Ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với đơn vị kinh doanh xây dựng, điều chỉnh quy chế kinh doanh LPG phù hợp với định hướng của Tập đoàn đồng thời tạo hành lang pháp lý đảm bảo cho đơn vị kinh doanh có quyền chủ động để có thể ra quyết định kịp thời, linh hoạt trong bối cảnh thị trường liên tục phát triển và thay đổi, đồng thời nghiên cứu bổ sung các quy định liên quan đến kinh doanh LNG cho công nghiệp vào quy chế. Để phát huy các kết quả đã đạt được trong thời gian qua và hướng đến phát triển bền vững trong dài hạn, các Ban/đơn vị trong Tập đoàn cần thống nhất định hướng hoạt động và phát triển trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa các bên và vì mục tiêu chung của Tập đoàn.

P.V


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​