Luật Dầu khí (sửa đổi) phải tạo khung pháp lý đồng bộ cho khai thác tài nguyên, chủ quyền quốc gia
Luật Dầu khí (sửa đổi) lần này phải mang tinh thần quốc gia dầu mỏ và phải tạo khung pháp lý đồng bộ mở đường cho hoạt động khai thác hiệu quả tài nguyên, chủ quyền quốc gia bao gồm cả chủ quyền pháp lý, đây là ý kiến của đại biểu Quốc hội khi góp ý về dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) tại phiên thảo luận tổ chiều 3/6.

Các đại biểu Quốc hội nhận định, dầu khí là một ngành đặc thù, với nhiều đặc điểm riêng biệt, có tính rủi ro cao, bên cạnh đó phạm vi hoạt động trên biển cũng vô cùng đặc biệt, do đó cần cơ chế riêng để ngành dầu khí có thể hoạt động một cách rộng mở, độc lập.

Ông NGUYỄN QUANG HUÂN, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương: “Đây là khung pháp lý để ngành dầu khí hoạt động độc lập trên biển. Trong luật này chưa thấy đề cập, ít nhất dưới góc nhìn của tôi, tôi chưa thấy điều nào có thể tạo hành lang cho ngành dầu khí hoạt động có độ mở.”

Nhiều ý kiến đề nghị báo cáo về tác động của việc các hoạt động dầu khí trung nguồn và hạ nguồn không được quy định tại Luật Dầu khí đối với mục tiêu xây dựng chuỗi giá trị dầu khí và việc quản lý toàn diện, đồng bộ hoạt động dầu khí. Hoạt động vận chuyển, tồn trữ, phân phối, xử lý, chế biến là hoạt động đầu tư kinh doanh có điều kiện, thực tế có nhiều yếu tố đặc thù, cần có quy định riêng điều chỉnh theo hướng chặt chẽ, phù hợp với đặc tính của hoạt động.

Ông HOÀNG THANH TÙNG, Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng: “Cần phải làm rõ hơn việc đầu tư khai thác thượng, hạ, trung nguồn".

Các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, cần có quy định cụ thể về triển khai dự án dầu khí theo chuỗi đồng bộ, bao gồm phát triển khai thác, vận chuyển, xử lý dầu khí, thực chất là điều chỉnh một số hoạt động dầu khí trung nguồn và hạ nguồn.

Ông HOÀNG ĐỨC THẮNG, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị: “Cần bổ sung thêm khái niệm về hoạt động dầu khí, phải có quy định chương về sản xuất, chế biến, dự trữ, tiêu thụ nữa”.

Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên thông tin, phạm vi điều chỉnh lần này gồm điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí (tức là hoạt động thượng nguồn), không điều chỉnh hoạt động vận chuyển, chế biến, khai thác (tức là trung và hạ nguồn) do tính đặc thù của hoạt động thượng nguồn được quy định trong Luật Dầu khí hiện hành và yêu cầu cần sửa đổi.

Ông NGUYỄN HỒNG DIÊN, Bộ trưởng Bộ Công Thương: “Dầu khí ở ngoài biển, không ai biết là có hay không, nếu không có cơ chế đặc thù thì không ai bỏ tiền bỏ của ra làm”.

Một số ý kiến nhất trí phạm vi điều chỉnh chỉ giới hạn hoạt động dầu khí thượng nguồn, gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển đảo quốc gia. Đối với các hoạt động dầu khí trung nguồn và hạ nguồn thực hiện theo quy định tại các luật khác có liên quan.

Theo: quochoitv.vn


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​