Ký sự “Hành trình Người đi tìm lửa”: Tập 5: Vietsovpetro – mệnh lệnh từ trái tim
Con đường lịch sử 40 năm đã ghi dấu chân của những người làm dầu khí Vietsovpetro từ những ngày đầu gian khó, những thời điểm thách thức giới hạn của niềm tin, của lập trường, của những định hướng cho tương lai Vietsovpetro đến những niềm vui vỡ òa khi tìm thấy dòng dầu đầu tiên và liên tiếp những triệu tấn dầu được khơi lên từ dòng đất Mẹ.

Ký sự “Hành trình Người đi tìm lửa”: Tập 4- Định danh trên bản đồ dầu khí thế giới

Ký sự “Hành trình Người đi tìm lửa”: Tập 3- Ngọn đuốc đầu tiên trên biển Đông

Ký sự “Hành trình Người đi tìm lửa”: Tập 2- Từ những khoan trường đầu tiên

Ký sự “Hành trình Người đi tìm lửa”: Tập 1- Dấu chân phía trước


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​