Ký sự “Hành trình Người đi tìm lửa”: Tập 2- Từ những khoan trường đầu tiên
Giếng khoan thông số đầu tiên GK-100 và dòng khí đầu tiên phun lên từ giếng khoan GK-61 là kết quả của rất nhiều năm tháng kiếm tìm dầu khí, là kết quả của cuộc trường chinh “đi tìm lửa” trong lòng đất. Kết quả này chứng minh tầm nhìn xa trông rộng và ước nguyện của Bác Hồ về ngành Dầu khí Việt Nam từ 16 năm trước khi Người tới thăm khu công nghiệp dầu khí Baku.


Ký sự “Hành trình Người đi tìm lửa”: Tập 1- Dấu chân phía trước

 


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​