Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ cuối)
Chương IV của Đạo luật Công nghiệp Dầu khí mới của Nigeria (PIA) giới thiệu Khung tài khóa ngành dầu khí (Petroleum Industry Fiscal Framework PIFF), cải tổ hoàn toàn chế độ tài khóa hiện tại.

Khung tài khóa ngành dầu khí Nigeria

Các mục tiêu của PIFF bao gồm thiết lập một khuôn khổ tài khóa tiến bộ khuyến khích đầu tư vào ngành dầu khí Nigeria, cân bằng phần thưởng với rủi ro, tăng cường doanh thu cho Chính phủ Liên bang Nigeria trong khi đảm bảo lợi nhuận công bằng cho các nhà đầu tư; một khuôn khổ tài khóa hướng tới tương lai dựa trên các nguyên tắc cốt lõi về sự rõ ràng, năng động và các quy tắc tài khóa áp dụng chung, v.v.


Đường ống dẫn khí ở Nigeria. Ảnh: Tư liệu

PIA cung cấp khuôn khổ tài chính tác động đến các hoạt động dầu khí trên đất liền, vùng nước nông và nước sâu ngoài khơi ở Nigeria, khuyến khích đầu tư vào ngành dầu khí của Nigeria bằng cách đưa ra các biện pháp ưu đãi trong lĩnh vực dầu khí. Đặc biệt, những ưu đãi này khuyến khích công nghiệp hóa khí đốt ở Nigeria, áp dụng cho các hoạt động dầu khí trung nguồn và các ngành công nghiệp sử dụng khí đốt quy mô lớn.

Đạo luật quy định rằng tất cả số tiền thu được từ ngành dầu khí phải được chuyển đến tài khoản liên bang và việc thu thập doanh thu của chính phủ trong ngành dầu khí sẽ là chức năng của Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang (FIRS).

Một số quy định cụ thể

Theo Mục 260, Đạo luật Công nghiệp Dầu khí mới đưa ra Thuế hydrocacbon, thuế này sẽ được áp dụng và đánh vào lợi nhuận của các công ty tham gia vào các hoạt động dầu khí thượng nguồn trên bờ, vùng nước nông và sâu ngoài khơi, phải nộp trong mỗi kỳ kế toán.


Một dự án dầu khí của TotalEnergies ở Nigeria. Ảnh: TotalEnergies.

FIRS thu Thuế Hydrocacbon từ 15% - 30% đối với lợi nhuận từ sản xuất dầu thô. Một ví dụ là với giấy phép khai thác dầu khí, thuế là 30% lợi nhuận thu được từ dầu thô khai thác ở vùng nước xa bờ và vùng nước nông. Đối với giấy phép khảo sát dầu khí, thuế là 15% lợi nhuận thu được từ dầu thô khai thác trên bờ và vùng nước nông. Để được khấu trừ thuế, các chi phí phát sinh phải hợp lý, đặc thù và cần thiết. Giới hạn tỷ lệ giá vốn là 65% trên tổng doanh thu được áp dụng cho mục đích khấu trừ thuế hydrocacbon.

Thuế tài nguyên được nộp với thuế suất 15% đối với khu vực trên bờ, 12,5% đối với vùng nước nông, 7,5% đối với lưu vực sâu ngoài khơi và cận biên, 2,5% - 5% đối với khí tự nhiên. Ngoài ra, một khoản thuế tài nguyên dựa trên giá dao động từ 0% - 10% trả cho Cơ quan Đầu tư Chủ quyền Nigeria. Các ưu đãi khuyến khích sử dụng khí tự nhiên sẽ áp dụng cho các hoạt động dầu khí trung nguồn và các ngành công nghiệp sử dụng khí quy mô lớn. Các nhà đầu tư vào đường ống dẫn khí sẽ được miễn thuế thêm 5 năm.

Ủy ban Điều tiết Dầu khí Thượng nguồn sẽ thu tiền thuê, thuế tài nguyên và thuế chia sẻ sản phẩm nếu có. Cơ quan Điều tiết Dầu khí Trung nguồn và Hạ nguồn sẽ thu tiền phạt do cháy nổ khí đốt từ các hoạt động trung nguồn.


Nhà máy sản xuất khí đốt Assa North-Ohaji South, liên doanh giữa Seplat Petroleum Development Co. và công ty dầu khí quốc gia Nigeria State Oil Company. Ảnh: Ủy ban Xúc tiến Đầu tư Nigeria (Nigeria Investment Promotion Commission).

Theo Mục 262, doanh thu từ dầu thô của công ty sẽ là giá trị của bất kỳ loại dầu tính phí nào, dựa trên số tiền thu được từ dầu tính phí do công ty bán ra và giá trị của tất cả dầu tính phí được công ty xử lý.

Ngoài thuế hydrocacbon như quy định tại Mục 302, thuế thu nhập công ty (CIT) hiện được áp dụng cho các công ty, người được cấp phép, người được nhượng quyền, người đi thuê, nhà thầu hoặc nhà thầu phụ tham gia vào các hoạt động dầu khí thượng nguồn, trung nguồn hoặc hạ nguồn, tuân theo Đạo luật Công ty và Đồng minh. Nếu không tuân thủ sẽ dẫn đến hình phạt hành chính là N10.000 (Mười nghìn Naira), một người bị kết tội sẽ phải chịu mức phạt 20 triệu Naira hoặc bất kỳ số tiền nào do Bộ trưởng quy định. Tài chính, theo Mục 297 của Đạo luật./.

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí Nigeria 2021 (Kỳ I)

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ II

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ III)

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ IV)

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ V)

 Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ VI)

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ VII)

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ VIII)


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​