Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ XIII)
Luật Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) số 24 năm 1999 về Bảo vệ và Phát triển Môi trường (Luật Bảo vệ Môi trường UAE) đã đưa ra mệnh đề quy định trước rằng các điều khoản cấp phép của Luật sẽ được từ bỏ khi các thực thể có thể vận hành một cách có hệ thống và đủ mạnh mẽ để bảo vệ môi trường và đạt được các mục đích đề ra của Luật. Trên cơ sở đó, Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) được trao trách nhiệm thiết lập các tiêu chuẩn môi trường cho ngành dầu khí ở Abu Dhabi và giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn đó. Các cơ quan Chính phủ UAE và chính quyền Abu Dhabi không có thẩm quyền cấp phép cho các hoạt động dầu khí do các công ty thuộc tập đoàn ADNOC thực hiện.


Mỏ ngoài khơi Nasr của ADNOC. Ảnh: Meed.com (Middle East Business Intelligence).

Hiện nay, ADNOC đóng vai trò điều hành hoạt động bảo vệ môi trường của ngành công nghiệp dầu khí ở Abu Dhabi. ADNOC chủ động điều chỉnh quy định của các công ty thuộc tập đoàn của mình và theo đuổi một số mục tiêu về sức khỏe, an toàn và môi trường mà các công ty con của mình, trong đó có ADNOC Gas Processing, ADNOC LNG, ADNOC Onshore, ADNOC Offshore và ADNOC Refining, phải tuân thủ thực hiện.

ADNOC triển khai bộ quy tắc thực hành (Code of Practice) và hệ thống quản lý môi trường, sức khỏe và an toàn, yêu cầu các công ty thuộc tập đoàn của mình phát triển và triển khai các chương trình tương thích. ADNOC đưa ra các yêu cầu về nội địa hóa, các giá trị trong nước theo hợp đồng trong các cuộc đấu thầu và các hợp đồng tô nhượng của mình với mục đích thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp địa phương trong chuỗi giá trị dầu khí.


Ngày 31/8/2021, ADNOC ký thỏa thuận tô nhượng cấp phép thăm dò cho tổ hợp 4 công ty dầu khí Pakistan ở Lô 5 ngoài khơi Abu Dhabi. Ảnh:SaudiGulfPojects.com

Đáp ứng yêu cầu hạn chế phát thải của Luật Bảo vệ Môi trường UAE, các công ty trực thuộc ADNOC đã áp dụng chính sách không bùng phát (non-flaring policy). ADNOC là một trong những công ty sản xuất dầu và khí đốt với phát thải carbon thấp nhất thế giới.

Là công ty thuộc sở hữu của chính phủ, ADNOC thực hiện việc phê duyệt các quy định an toàn cho các công ty vận tải biển, trong đó có các hoạt động dầu khí, thương mại. Việc các tàu vận tải biển ở UAE nhận được sự chấp thuận ADNOC là rất quan trọng vì việc phê duyệt và chứng nhận của ADNOC đã trở thành bắt buộc ở UAE, nếu không có sự chứng nhận này, các công ty không thể hoạt động bình thường trong khu vực. Để nhận được sự chấp thuận của ADNOC cũng không đơn giản. ADNOC có bộ quy tắc và quy định nghiêm ngặt mà những bên liên quan phải tuân thủ sau khi được phê duyệt.


Tàu biển nhận được sự phê duyệt của ADNOC. Ảnh: ADSO Group

Vai trò của Ban Môi trường, Sức khỏe và An toàn của ADNOC

Bộ Quy tắc Thực hành Môi trường, Sức khỏe và An toàn (Health, Safety and Environment) của ADNOC do Ban Môi trường, Sức khỏe và An toàn của ADNOC ban hành, được tất cả các công ty thuộc tập đoàn ADNOC tuân thủ, thực hiện.

Quy tắc Thực hành HSE được xây dựng, bổ sung và thường xuyên đưa ra các tiêu chuẩn cao hơn, vượt quá các yêu cầu của Luật Bảo vệ Môi trường UAE. Quy tắc Thực hành ADNOC HSE được bổ sung thêm bằng một bản hướng dẫn kỹ thuật ADNOCHSE không bắt buộc, nhưng Nhà điều hành liên quan sẽ cần phải chứng minh rằng bất cứ sự khác biệt nào so với bản hướng dẫn kỹ thuật ADNOC HSE ít nhất cũng có hiệu quả như cách tiếp cận được khuyến nghị trong hướng dẫn kỹ thuật ADNOC HSE. (Còn tiếp).

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ XII)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ XI)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ X)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ IX)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ VIII)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ VII)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ VI)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ V)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ IV)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ III) 

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ II)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ I)

Thanh Bình


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​