Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ cuối)
Tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) không có quy định bắt buộc nào về thủ tục giải quyết tranh chấp áp dụng riêng cho lĩnh vực dầu khí. Bất kỳ tranh chấp nào đều có thể được điều chỉnh theo các điều khoản của hợp đồng tô nhượng/thỏa thuận hợp đồng hiện hành. Luật Trọng tài mới của UAE (Luật liên bang UAE số 6 năm 2018, có hiệu lực ngày 16/6/2018) có mục đích tăng hiệu quả trọng tài trong nước ở UAE, áp dụng cho việc giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài bên trong UAE, trừ khi các bên nhất trí đưa tranh chấp ra giải quyết theo các quy định của luật trọng tài khác.

Bể chứa dầu tại cảng xuất khẩu dầu chiến lược Fujairah của UAE tại Vịnh Oman, sức chứa có thể lên tới 22 triệu thùng dầu. Ảnh: WAM.

UAE đã gia nhập Công ước New York 1958 về Công nhận và Thực thi các Phán quyết Trọng tài Nước ngoài (Công ước New York) ngày 21/8/2006 và có hiệu lực vào ngày 19/11/2006. Các Tòa án UAE đã công nhận và đưa ra một số phán quyết theo Công ước New York. Tuy nhiên, cũng có một số ít trường hợp các Tòa án áp dụng các điều khoản của Bộ luật Tố tụng Dân sự UAE và không thực thi các phán quyết nước ngoài theo Công ước New York. Trên thực tế, các tổ chức thuộc sở hữu của chính quyền mỗi Tiểu Vương quốc thường yêu cầu các thỏa thuận mà họ là thành viên chịu sự điều chỉnh của luật pháp của Tiểu vương quốc đó, với các tranh chấp sẽ được phân xử tại địa phương.

UAE đã phê chuẩn Công ước ICSID (Công ước về giải quyết tranh chấp đầu tư giữa các quốc gia và các công dân quốc gia khác) ngày 23/12/1981 và Công ước ICSID có hiệu lực tại UAE vào ngày 11/1/1982. UAE đã ký các hiệp ước đầu tư song phương với hơn 50 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Hàn Quốc và Anh, là các nước có các công ty dầu mỏ quốc tế (IOC) hoặc các công ty dầu quốc gia (NOC) đầu tư vào lĩnh vực dầu khí của UAE. Sau khi gỡ bỏ Luật Tẩy chay Israel (Luật Liên bang số 15 năm 1972), hai bên đã ký Hiệp ước Abraham giữa UAE-Israel, đưa ra lộ trình hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Mỏ khí đốt ngoài khơi Dalma Gas Project của ADNOC cấp phép nhượng quyền cho Eni (25%), Wintershall (10%), OMV (5%), and Lukoil (5%) trong vòng 40 năm, từ tháng 11/2018.. Ảnh: ADNOC.

Các quy định bảo vệ môi trường của UAE được phát triển phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của UAE. UAE đã phê chuẩn một số hiệp ước quốc tế về môi trường quan trọng, trong đó có Công ước Basel về chất thải độc hại, Công ước về Ô nhiễm biển do đổ chất thải và các chất khác, Công ước về Đa dạng sinh học, Công ước Chống sa mạc hóa, Nghị định thư Kyoto về Biến đổi khí hậu, Nghị định thư Montreal về chất làm suy giảm tầng ôzôn và Thỏa thuận Paris./.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ XV)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ XIV)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ XIII)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ XII)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ XI)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ X)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ IX)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ VIII)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ VII)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ VI)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ V)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ IV)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ III) 

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ II)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ I)

Thanh Bình


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​