PVI xác định hoạt động “hiệu quả - ổn định - bền vững” trong năm 2023
Năm 2023, Công ty Cổ phần PVI (PVI) tiếp tục quản trị minh bạch, tăng cường công tác quản trị rủi ro, kỷ luật nghiêm trong toàn hệ thống. Trong đó, xác định phương châm hoạt động xuyên suốt là “hiệu quả - ổn định - bền vững”.

Năm 2022 là năm đầu tiên sau giai đoạn hậu Covid-19, nền kinh tế Việt Nam có nhiều khởi sắc, dự báo tăng trưởng GDP cả năm đạt 8%. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ lĩnh vực công nghiệp, du lịch và dịch vụ. Trong bối cảnh phục hồi chung như vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung và PVI nói riêng cũng có những đóng góp nhất định.

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi thì thị trường vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt thị trường chứng khoán, bất động sản đang trong giai đoạn điều chỉnh, thanh lọc, giai đoạn cuối tháng 5/2022, VN-Index giảm xuống dưới mức 1.200 điểm và có những thời điểm VN-Index đã xuống dưới mốc 1.000 điểm.

Để khắc phục khó khăn, thách thức từ bối cảnh trên, toàn hệ thống PVI đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp và áp dụng tối đa công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh và quản trị. Năm 2022, PVI vẫn đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Tập đoàn giao. Cụ thể, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất gồm: Tổng doanh thu đạt 13.772 tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 1.060 tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch; nộp ngân sách đạt 939 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch.


Với kết quả kinh doanh như trên, PVI đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, dự kiến chi trả cổ tức cao hơn mức 25% như đã cam kết với Tập đoàn/ĐHĐCĐ và là một trong số những đơn vị thành viên Tập đoàn hoàn thành và về đích sớm các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận.

Năm 2022, PVI tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về bảo hiểm công nghiệp và hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ. Ngoài ra, PVI tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn quản lý rủi ro, cung cấp các chương trình bảo hiểm cho tài sản, hoạt động, con người trong và ngoài lĩnh vực dầu khí với tổng doanh thu từ dịch vụ bảo hiểm gốc đạt trên 9.600 tỷ đồng và PVI đã giải quyết hơn 600 nghìn vụ tổn thất với tổng số tiền bồi thường phải trả hơn 3.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư tài chính hiện là một trong các hoạt động mang lại nguồn lợi cao cho PVI. Đây là bước chuyển dịch thành công của PVI với mục tiêu lĩnh vực đầu tư dần trở thành yếu tố chính tăng hiệu quả, giá trị của toàn hệ thống.

Công tác tái bảo hiểm tiếp tục phát triển đúng định hướng khi ngày càng mở rộng thị trường trong nước, thu xếp hiệu quả các chương trình tái bảo hiểm cho thị trường bảo hiểm Việt Nam và nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm chung.

Bước sang năm 2023, kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn và là năm suy thoái lớn từ Mỹ và các nước châu Âu. Toàn bộ nền kinh tế thế giới tiếp tục phải vật lộn để phục hồi hậu đại dịch Covid-19 và đặc biệt là hậu quả từ cuộc xung đột Nga - Ukraine, gây khủng hoảng chuỗi cung ứng và cầu tăng cao, đối mặt với thách thức chi phí năng lượng và vận chuyển tăng cao khiến nền kinh tế lạm phát cao và tốc độ tăng trưởng thấp. Đối với nền kinh tế trong nước, kế thừa từ kết quả tăng trưởng của năm 2022, Chính phủ kỳ vọng tốc độ tăng trưởng GDP sẽ phục hồi về tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn trước đại dịch ở mức 6,5%.

Về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hậu Covid-19, PVI sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức để đảm bảo vừa phát triển quy mô và giữ vững hiệu quả nghiệp vụ: áp lực phát triển hệ thống bán lẻ, mở rộng các dự án trong và ngoài lĩnh vực dầu khí đồng thời kiểm soát bồi thường, trục lợi bảo hiểm, quản lý mạng lưới hoạt động tuân thủ và phát triển đúng định hướng… Về hoạt động đầu tư, quản lý quỹ tiếp tục thực hiện trong bối cảnh môi trường đầu tư, thị trường tài chính có nhiều thay đổi, biến động.

Xuất phát từ những nhận định trên, PVI xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và xác định quan điểm hoạt động là: hiệu quả - ổn định - bền vững. Đồng thời tập trung các nguồn lực, giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Tiếp tục quản trị minh bạch, tăng cường công tác quản trị rủi ro, kỷ luật nghiêm trong toàn hệ thống.

Năm 2023, PVI sẽ tiếp tục đặt mục tiêu duy trì và nâng xếp hạng tín nhiệm quốc tế cho lĩnh vực bảo hiểm/tái bảo hiểm. Nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm/tái bảo hiểm, đầu tư quản lý quỹ trên nguyên tắc kinh doanh hiệu quả, bảo toàn vốn và tăng trưởng bền vững. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện kiểm soát, tiết kiệm chi phí đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh chung và triển khai thực hiện tái cơ cấu của PVI.


PVI vinh dự nhận giải thưởng Top 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu năm 2021 do Forbes bình chọn

Để thực hiện mục tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2023 trước những thách thức, khó khăn chung của toàn cầu, PVI sẽ nỗ lực áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khai thác, bán hàng và quản lý nghiệp vụ, đồng thời thực hiện nghiêm túc tiết kiệm và tiết giảm chi phí để đảm bảo hiệu quả cho toàn PVI. Trong đó, giải pháp trọng tâm hàng đầu là nâng cao chất lượng công tác quản trị, tăng cường kiểm soát, thực hiện tiết kiệm chi phí, chống trục lợi… đảm bảo duy trì hiệu quả cho PVI.

Đồng thời, tập trung nâng cao vai trò điều tiết, quản trị, giám sát và định hướng chiến lược phát triển của Công ty mẹ đối với toàn hệ thống, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn như hiện nay nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh chung của toàn PVI. Tiếp tục rà soát các quy chế, quy định, quy trình trong toàn hệ thống đảm bảo có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp với mô hình hoạt động mới và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ động trong hoạt động kinh doanh và chịu trách nhiệm đối với kết quả kinh doanh của đơn vị. Toàn hệ thống PVI thực hiện tốt tinh thần tiết kiệm chi phí, tiết giảm tối đa các chi phí không cần thiết…, có những cơ chế, chính sách kinh doanh linh hoạt, kịp thời.

Giải pháp trọng tâm thứ hai là phát triển thương hiệu, đẩy mạnh kinh doanh đảm bảo có hiệu quả thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ và các cơ chế khai thác linh hoạt, phát huy được lợi thế của PVI.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ: Tiếp tục khẳng định vai trò là nhà tư vấn, quản trị rủi ro cho các hoạt động, tài sản, con người trong lĩnh vực dầu khí, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Tiếp tục rà soát và phát triển các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với tình hình của thị trường. Nỗ lực bám sát các dịch vụ bảo hiểm của Tập đoàn. Giữ vững khách hàng truyền thống là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn; tận thu và triển khai các dịch vụ/sản phẩm bảo hiểm nhỏ lẻ của khối khách truyền thống; xây dựng kế hoạch chi tiết đối với kênh thương mại điện tử và bảo hiểm liên kết.


Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVI năm 2022

Đối với lĩnh vực tái bảo hiểm: Tiếp tục nâng cao hiệu quả thu xếp tái bảo hiểm cho toàn hệ thống trên cơ sở đánh giá tốt các rủi ro. Đối với lĩnh vực đầu tư, quản lý quỹ, PVI sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình đầu tư và nghiên cứu, đưa ra các sản phẩm đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường. Tận dụng tối đa dòng tiền trong toàn hệ thống để nâng cao hiệu quả đầu tư. Thực hiện tái cơ cấu các danh mục đầu tư.

Giải pháp trọng tâm thứ ba là tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hệ thống công nghệ tạo động lực cho sự phát triển của PVI trong bối cảnh khó khăn. Triển khai sâu rộng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong toàn hệ thống, theo đó rà soát, sắp xếp, luân chuyển các cán bộ nguồn, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của hệ thống. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn tinh nhuệ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ. Xây dựng chính sách lương thưởng theo hiệu quả, thu hút nhân tài. Phát triển hệ thống công nghệ tiên tiến với mô hình quản lý tập trung nhằm hỗ trợ tích cực, hiệu quả công tác quản trị, phát triển kinh doanh, áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào khâu khai thác, bán hàng và là công cụ để tạo lợi thế cạnh tranh trong PVI.

Những kết quả đạt được trong năm 2022 và những giải pháp trọng tâm đề ra sẽ là tiền để giúp PVI tiếp tục gặt hái những thành công trong năm 2023, tạo động lực phát triển trở thành định chế tài chính - bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.

Khánh An


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​